Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - ACTS 8

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  8:1 Savao je pristao da se Stjepan smakne. U onaj dan navali velik progon na Crkvu u Jeruzalemu. Svi se osim apostola rasprie po krajevima judejskim i samarijskim.

  8:2 Bogobojazni su ljudi pokopali Stjepana i odrali veliko alovanje za njim.

  8:3 Savao je pak pustoio Crkvu: ulazio je u kue, odvlaio mueve i ene i predavao ih u tamnicu.

  8:4 Oni dakle to su se rasprili obilazili su navjeujui Rije.

  8:5 Filip tako sie u grad samarijski i stade im propovijedati Krista.

  8:6 Mnotvo je jednoduno prihvaalo to je Filip govorio sluajui ga i gledajui znamenja koja je inio.

  8:7 Doista, iz mnogih su opsjednutih izlazili neisti duhovi viui iza glasa, a ozdravljali su i mnogi uzeti i hromi.

  8:8 Nasta tako velika radost u onome gradu.

  8:9 ovjek se neki, imenom imun, u gradu ve due bavio arobnjatvom i oparavao narod tvrdei da je neki veliki.

  8:10 Priklanjalo mu se sve, malo i veliko, te govorilo: "Ovaj je Snaga Boja, zvana Velika."

  8:11 A priklanjahu mu se jer ih je due vremena oparavao svojim vradbinama.

  8:12 Ali kad povjerovae Filipu koji navjeivae evanelje o kraljevstvu Bojemu i o imenu Isusa Krista, krtavahu se - muevi i ene.

  8:13 Povjerova i imun te se krsti i osta uz Filipa: bio je zanesen promatrajui znamenja i udesa koja su se dogaala.

  8:14 Kad su apostoli u Jeruzalemu uli da je Samarija prigrlila rije Boju, poslae k njima Petra i Ivana.

  8:15 Oni sioe i pomolie se za njih da bi primili Duha Svetoga.

  8:16 Jer jo ni na koga od njih ne bijae siao; bijahu samo krteni u ime Gospodina Isusa.

  8:17 Tada polagahu ruke na njih i oni primahu Duha Svetoga.

  8:18 Kad imun vidje da se polaganjem ruku apostolskih daje Duh, ponudi apostolima novaca

  8:19 govorei: "Dajte i meni tu mo da svatko na koga poloim ruke primi Duha Svetoga."

  8:20 Petar mu odvrati: "Novac tvoj zajedno s tobom propao kad si mislio dar Boji novcima stei!

  8:21 Nema tebi ovdje dijela ni udjela jer tvoje srce nije pravo pred Bogom!

  8:22 Obrati se od te opakosti svoje i moli Gospodina ne bi li ti se kako oprostila namisao srca tvoga.

  8:23 Ta gledam te: uju si gorak i nepravdom okovan."

  8:24 imun odgovori: "Molite i vi za me Gospodina da me ne snae nita od toga to rekoste!"

  8:25 Oni pak poto posvjedoie i dorekoe rije Gospodnju, vratie se u Jeruzalem navjeujui evanelje mnogim selima samarijskim.

  8:26 Aneo se Gospodnji obrati Filipu: "Ustani i poi na jug putom to iz Jeruzalema silazi u Gazu; on je pust."

  8:27 On usta i poe. Odjednom eto nekog Etiopljanina, dvoranina, visokog dostojanstvenika kandake, kraljice etiopske koji bijae nad svom njezinom riznicom.

  8:28 Vraao se iz Jeruzalema, kamo je bio poao pokloniti se; sjeae na svojim kolima i itae proroka Izaiju.

  8:29 Duh ree Filipu: "Poi i pridrui se tim kolima!"

  8:30 Filip pritra i u gdje onaj ita Izaiju proroka pa e mu: "Razumije li to ita?"

  8:31 On odvrati: "Kako bih mogao ako me tko ne uputi?" Onda zamoli Filipa da se uspne i sjedne uza nj.

  8:32 A itao je ovaj odlomak Pisma: Ko ovcu na klanje odvedoe ga, ko janje nijemo pred onim to ga strie on ne otvara svojih usta.

  8:33 U ponienju sud mu je uskraen. Narataj njegov tko da opie? Da, uklonjen je sa zemlje ivot njegov.

  8:34 Dvoranin se obrati Filipu pa e mu: "Molim te, o kome to prorok govori? O sebi ili o kome drugom?

  8:35 Filip prozbori te mu, poavi od toga Pisma, navijesti evanelje: Isusa.

  8:36 Putujui tako, stigoe do neke vode pa e dvoranin: "Evo vode! to prijei da se krstim?"

  8:37 #

  8:38 Zapovjedi da kola stanu pa obojica, Filip i dvoranin, sioe u vodu te ga Filip krsti.

  8:39 A kad izioe iz vode, Duh Gospodnji ugrabi Filipa te ga dvoranin vie ne vidje. On radosno nastavi svojim putom,

  8:40 a Filip se nae u Azotu. I kako je prolazio, navjeivae evanelje svim gradovima dok ne stie u Cezareju.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .