Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - GENESIS 47

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  47:1 Ode, dakle, Josip te obavijesti faraona: "Moj otac i moja braa stigoe sa svojim ovcama i govedima i sa svime to imaju iz zemlje kanaanske, i eno ih u goenskom kraju."

  47:2 I uzevi petoricu izmeu svoje brae, uvede ih faraonu.

  47:3 Onda faraon zapita njegovu brau: "ime se bavite?" Odgovore faraonu: "Tvoje su sluge stoari, ba kao to su bili nai preci.

  47:4 Doli smo da potraimo kratak boravak u ovoj zemlji", rekoe faraonu, "jer je nestalo pae za stada tvojih slugu, strana glad pritite kanaansku zemlju. Dopusti da se tvoje sluge nastane u goenskom kraju."

  47:5 [5a] Faraon ree Josipu: [6b] "Neka se, dakle, nastane u goenskom kraju. A ako zna da meu njima ima prikladnih, postavi ih za nadglednike moga osobnog blaga." [5b] Tako, kad Jakov i njegovi sinovi stigoe u Egipat i kad faraon, kralj egipatski, to u, ree Josipu: "Budui da su tvoj otac i tvoja braa doli k tebi,

  47:6 [6a] egipatska ti je zemlja na raspolaganju: smjesti svoga oca i svoju brau u najboljem kraju."

  47:7 Josip onda dovede svoga oca Jakova faraonu. Jakov blagoslovi faraona.

  47:8 A faraon upita Jakova: "Koliko ti je godina?"

  47:9 Jakov odgovori faraonu: "Godina moga lutalakog ivljenja ima stotina i trideset. Malo ih je i nesretne su bile godine moga ivota; ne dostiu brojem godine ivljenja na zemlji mojih otaca."

  47:10 Poslije toga Jakov se oprosti s faraonom i ode od njega.

  47:11 Tako Josip nastani svoga oca i svoju brau davi im u vlasnitvo najljepi kraj egipatske zemlje, u kraju Ramsesovu, kako je faraon naredio.

  47:12 A Josip opskrbi hranom svoga oca, svoju brau i svu oevu obitelj sve do najmanjega.

  47:13 Nigdje nije bilo hrane jer je pritisla strana glad: izmui ona i zemlju egipatsku i zemlju kanaansku.

  47:14 Josip pobra sav novac to se nalazio u zemlji egipatskoj i zemlji kanaanskoj u zamjenu za ito koje se prodavalo i odnese novac u faraonov dvor.

  47:15 Kad je nestalo novca u zemlji egipatskoj i zemlji kanaanskoj, svi Egipani dou k Josipu te mu reknu: "Daj nam kruha! Zato da pomremo pred tvojim oima? Novca vie nema."

  47:16 Josip odgovori: "Predajte svoju stoku pa u vam dati ita u zamjenu za stoku kad je novca nestalo."

  47:17 Tako su oni dovodili svoju stoku Josipu, a Josip im davae kruh u zamjenu za konje, za sitnu i krupnu stoku i za magarad. Tako ih je one godine opskrbljivao kruhom u zamjenu za sve njihovo blago.

  47:18 Kad je ona godina prola, dou k njemu i druge godine te mu reknu: "Ne moemo sakriti od svoga gospodara: novca je nestalo, blaga su ve ustupljena gospodaru; drugo nita ne preostaje da gospodaru ustupimo nego sebe i svoje oranice.

  47:19 Zato da unitimo na tvoje oi i sebe i svoje zemlje? Uzmi i nas i nae zemlje u zakup za kruh, i tako emo zajedno sa svojom zemljom postati faraonovi kmetovi; daj sjemena da preivimo: da ne izginemo i da nam oranice ne postanu pusto!"

  47:20 Tako Josip stee faraonu u posjed sve egipatske oranice, jer je svaki Egipanin, kako ih pritisnu glad, prodao svoje njive. Tako je zemlja postala faraonovo vlasnitvo,

  47:21 a narod od jednog kraja Egipta do drugoga njegovim robljem.

  47:22 Jedino nije preuzeo sveenikih imanja, jer je faraon davao sveenicima odreeni dio, i tako su ivjeli od prihoda to im ga je faraon davao. Stoga nisu prodali svojih imanja.

  47:23 Onda Josip ree svijetu: "Budui da sam danas za faraona prekupio i vas i vau zemlju, evo vam sjeme pa zasijte zemlju.

  47:24 A kad bude pobiranje ljetine, faraonu ete davati jednu petinu, dok e etiri petine ostajati vama: za zasijavanje polja, za hranu vama i onima koji su u vaim domovima i za hranu vaoj djeci."

  47:25 Oni odgovore: "ivot si nam spasio! Mi smo zahvalni svome gospodaru to moemo biti faraonovi robovi."

  47:26 Tako Josip napravi za Egipat zemljini zakon koji i danas vrijedi: petina pripada faraonu; jedino sveenika imanja nisu prela faraonu.

  47:27 Izraelci se nastanie u zemlji egipatskoj, u kraju goenskom; u njem stekoe vlasnitvo; bijahu rodni i broj im se veoma umnoi.

  47:28 U zemlji egipatskoj poivje Jakov sedamnaest godina. Tako je duljina Jakovljeva ivota iznosila sto etrdeset i sedam godina.

  47:29 A kad se priblii vrijeme Izraelu da umre, pozva svoga sina Josipa te mu ree: "Ako mi eli ugoditi, stavi svoju ruku pod moje stegno kao jamstvo svoje odanosti meni: nemoj me sahraniti u Egiptu!

  47:30 Kad legnem dolje sa svojim ocima, prenesi me iz Egipta gore i sahrani me u njihovu grobnicu!" "Uinit u kako si rekao", odgovori.

  47:31 "Zakuni mi se!" - ree. I on mu se zakle. Tada se Izrael duboko prignu na uzglavlju.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .