Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - JOHN 11

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  11:1 Bijae neki bolesnik, Lazar iz Betanije, iz sela Marije i sestre joj Marte.

  11:2 Marija bijae ono pomazala Gospodina pomau i otrla mu noge svojom kosom. Njezin dakle brat Lazar bijae bolestan.

  11:3 Sestre stoga poruie Isusu: "Gospodine, evo onaj koga ljubi, bolestan je."

  11:4 uvi to, Isus ree: "Ta bolest nije na smrt, nego na slavu Boju, da se po njoj proslavi Sin Boji."

  11:5 A Isus ljubljae Martu i njezinu sestru i Lazara.

  11:6 Ipak, kad je uo za njegovu bolest, ostade jo dva dana u onome mjestu gdje se nalazio.

  11:7 Istom nakon toga ree uenicima: "Poimo opet u Judeju!"

  11:8 Kau mu uenici: "Uitelju, idovi su sad traili da te kamenuju, pa da opet ide onamo?"

  11:9 Odgovori Isus: "Nema li dan dvanaest sati? Hodi li tko danju, ne spotie se jer vidi svjetlost ovoga svijeta.

  11:10 Hodi li tko nou, spotie se jer nema svjetlosti u njemu."

  11:11 To ree, a onda im dometnu: "Lazar, prijatelj na, spava, no idem probuditi ga."

  11:12 Rekoe mu nato uenici: "Gospodine, ako spava, ozdravit e."

  11:13 No Isus to ree o njegovoj smrti, a oni pomislie da govori o spavanju, o snu.

  11:14 Tada im Isus ree posve otvoreno: "Lazar je umro.

  11:15 Ja se radujem to ne bijah ondje, i to poradi vas - da uzvjerujete. Nego poimo k njemu!"

  11:16 Nato Toma zvani Blizanac ree suuenicima: "Hajdemo i mi da umremo s njime!"

  11:17 Kad je dakle Isus stigao, nae da je onaj ve etiri dana u grobu.

  11:18 Betanija bijae blizu Jeruzalema otprilike petnaest stadija.

  11:19 A mnogo idova bijae dolo tjeiti Martu i Mariju zbog brata njihova.

  11:20 Kad Marta dou da Isus dolazi, poe mu u susret dok je Marija ostala u kui.

  11:21 Marta ree Isusu: "Gospodine, da si bio ovdje, brat moj ne bi umro.

  11:22 Ali i sada znam: to god zaite od Boga, dat e ti."

  11:23 Kaza joj Isus: "Uskrsnut e brat tvoj!"

  11:24 A Marta mu odgovori: "Znam da e uskrsnuti o uskrsnuu, u posljednji dan."

  11:25 Ree joj Isus: "Ja sam uskrsnue i ivot: tko u mene vjeruje, ako i umre, ivjet e.

  11:26 I tko god ivi i vjeruje u mene, nee umrijeti nikada. Vjeruje li ovo?"

  11:27 Odgovori mu: "Da, Gospodine! Ja vjerujem da si ti Krist, Sin Boji, Onaj koji dolazi na svijet!"

  11:28 Rekavi to ode, zovnu svoju sestru Mariju i ree joj kriom: "Uitelj je ovdje i zove te."

  11:29 A ona, im dou, brzo ustane i poe k njemu.

  11:30 Isus jo ne bijae uao u selo, nego je dotada bio na mjestu gdje ga je Marta susrela.

  11:31 Kad idovi, koji su s Marijom bili u kui i tjeili je, vidjee kako je brzo ustala i izila, pooe za njom; miljahu da ide na grob plakati.

  11:32 A kad Marija doe onamo gdje bijae Isus i kad ga ugleda, baci mu se k nogama govorei: "Gospodine, da si bio ovjde, brat moj ne bi umro."

  11:33 Kad Isus vidje kako plae ona i idovi koji je dopratie, potresen u duhu i uzbuen

  11:34 upita: "Kamo ste ga poloili?" Odgovorie mu: "Gospodine, doi i pogledaj!"

  11:35 I zaplaka Isus.

  11:36 Nato su idovi govorili: "Gle, kako ga je ljubio!"

  11:37 A neki izmeu njih rekoe: "Zar on, koji je slijepcu otvorio oi, nije mogao uiniti da ovaj ne umre?"

  11:38 Isus onda, ponovno potresen, poe grobu. Bila je to peina, a na nju navaljen kamen.

  11:39 Isus zapovjedi: "Odvalite kamen!" Kae mu pokojnikova sestra Marta: "Gospodine, ve zaudara. Ta etvrti je dan."

  11:40 Kae joj Isus: "Nisam li ti rekao: bude li vjerovala, vidjet e slavu Boju?"

  11:41 Odvalie dakle kamen. A Isus podie oi i ree: "Oe, hvala ti to si me usliao.

  11:42 Ja sam znao da me svagda usliava; no rekoh to zbog nazonog mnotva: da vjeruju da si me ti poslao."

  11:43 Rekavi to povika iza glasa: "Lazare, izlazi!"

  11:44 I mrtvac izie, noge mu i ruke bile povezane povojima, a lice omotano runikom. Nato Isus ree: "Odrijeite ga i pustite neka ide!"

  11:45 Tada mnogi idovi koji bijahu doli k Mariji, kad vidjee to Isus uini, povjerovae u nj.

  11:46 A neki od njih odu farizejima i pripovjede im to Isus uini.

  11:47 Stoga glavari sveeniki i farizeji sazvae Vijee. Govorili su: "to da radimo? Ovaj ovjek ini mnoga znamenja.

  11:48 Ako ga pustimo tako, svi e povjerovati u nj pa e doi Rimljani i oduzeti nam ovo mjesto i narod!"

  11:49 A jedan od njih - Kajfa, veliki sveenik one godine - ree im: "Vi nita ne znate.

  11:50 I ne mislite kako je za vas bolje da jedan ovjek umre za narod, nego da sav narod propadne!"

  11:51 To ne ree sam od sebe, nego kao veliki sveenik one godine prorokova da Isus ima umrijeti za narod;

  11:52 ali ne samo za narod nego i zato da rasprene sinove Boje skupi u jedno.

  11:53 Toga dana dakle odlue da ga ubiju.

  11:54 Zbog toga se Isus vie nije javno kretao meu idovima, nego je odatle otiao u kraj blizu pustinje, u grad koji se zove Efrajim. Tu se zadravao s uenicima.

  11:55 Bijae blizu idovska Pasha i mnogi iz toga kraja uzioe prije Pashe u Jeruzalem da se oiste.

  11:56 Iskahu dakle Isusa te se stojei u Hramu zapitkivahu: "to vam se ini? Zar on ne kani doi na Blagdan?"

  11:57 A glavari sveeniki i farizeji izdadoe naredbu: ako tko sazna gdje je, neka dojavi da ga uhvate.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .