Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - NEHEMIAH 13

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  13:1 U ono vrijeme itala se narodu knjiga Mojsijeva i ondje se nalo zapisano da Amonac i Moabac ne smiju nikada ui u zbor Boji,

  13:2 jer nisu sinovima Izraelovima izali u susret s kruhom i vodom, nego su ak najmili protiv njih Bileama da ih prokune, ali je na Bog obratio kletvu u blagoslov.

  13:3 Kad su uli Zakon, iskljuili su iz Izraela sve strance.

  13:4 A prije toga sveenik Elijaib, postavljen nad sobama Doma Boga naega, bijae svom roaku Tobiji

  13:5 uredio prostranu sobu gdje su se prije ostavljali prinosi, tamjan, posue, desetine ita, vina i ulja, odreene za levite, pjevae i vratare, i doprinosi za sveenike.

  13:6 U to vrijeme nisam bio u Jeruzalemu, jer sam trideset i druge godine babilonskog kralja Artakserksa otiao kralju; ali poslije nekog vremena izmolio sam u kralja

  13:7 da se mogu vratiti u Jeruzalem. Tada doznadoh za zlo djelo to ga uini Elijaib uredivi Tobiji sobu u predvorjima Doma Bojega.

  13:8 To me veoma rasrdilo: izbacih iz sobe sav namjetaj Tobijina stana

  13:9 i naredih da se sobe oiste, zatim unesoh onamo posue Doma Bojega, prinose i tamjan.

  13:10 Doznadoh i to da levitima nisu davali njihovih dijelova i da su se i leviti i pjevai, odreeni za slubu, razbjeali svaki u svoje polje.

  13:11 I prekorih odlinike i rekoh: "Zato je zaputen Dom Boji?" Zatim skupih levite i pjevae i vratih ih k njihovim slubama.

  13:12 Tada je sva Judeja donosila u spremita desetinu ita, vina i ulja.

  13:13 Nad spremitima postavio sam sveenika elemju, knjievnika Sadoka i levita Pedaju, a uz njih Hanana, sina Zakura, sina Matanijina. Njih su smatrali pouzdanima; njihova je dunost bila da dijele svojoj brai.

  13:14 Zato, sjeti se mene, Boe moj: ne prezri mojih pobonih djela koja uinih za Dom Boga svoga i za slubu u njemu.

  13:15 U ono sam vrijeme vidio u Judeji ljude koji gaze u tijescima u dan subotnji; drugi su nosili snopove ita, tovarili na magarce vino, groe, smokve i svakojake terete da ih u dan subotnji unesu u Jeruzalem. I prekorih ljude to u taj dan prodaju ive.

  13:16 A Tirci koji su ivjeli u Jeruzalemu donosili su onamo ribu i svakovrsnu robu da je prodaju idovima u subotu.

  13:17 Prekorih judejske velikae i rekoh im: "Kakvo to zlo djelo inite i skrnavite dan subotnji?

  13:18 Nisu li tako inili i vai oci te je Bog na doveo svu ovu nesreu na nas i na ovaj grad? A zar vi elite umnaati gnjev protiv Izraela skrnavei subotu?"

  13:19 I zapovjedih jo da uoi subote, kad se mrak spusti na jeruzalemska vrata, zatvore njihova krila i rekoh neka se ne otvaraju do iza subote! Postavio sam nekoliko svojih momaka na vrata da se ne unosi nikakav tovar u dan subotnji.

  13:20 Jednom su ili dvaput trgovci i prodavai svakovrsne robe proveli no izvan Jeruzalema,

  13:21 ali sam ih upozorio i rekao im: "Zato provodite no pod zidom? Ako to ponovite, dignut u na vas ruku!" Od toga vremena nisu vie dolazili u subotu.

  13:22 Zapovjedio sam levitima da se oiste i da dou uvati vrata, kako bi se svetkovao dan subotnji. I za ovo se spomeni mene, Boe moj, i smiluj mi se po svome velikom milosru!

  13:23 Onih sam dana vidio i idove koji se bijahu oenili Adoankama, Amonkama i Moapkama.

  13:24 Polovica njihovih sinova govorila je adodski ili jezikom ovoga ili onoga naroda: vie nisu znali govoriti idovski.

  13:25 Korio sam ih i proklinjao, neke sam i tukao, upao im kose i zaklinjao ih Bogom: "Ne dajite svojih keri njihovim sinovima i ne uzimajte ene od njihovih keri za svoje sinove, a ni za sebe!

  13:26 Nije li u tome sagrijeio Salomon, kralj Izraelov? Meu mnogim narodima nije bilo kralja njemu ravna. Bio je drag Bogu svome i Gospod ga je postavio kraljem nad svim Izraelom. Ali su i njega tuinke navele na grijeh!

  13:27 Treba li sluati kako i vi inite veliko zlo i postajete nevjerni Bogu naemu enei se tuinkama?"

  13:28 Jedan od sinova Jojade, sina velikog sveenika Elijaiba, bijae zet Horonjaninu Sanbalatu. Njega sam otjerao od sebe.

  13:29 Spomeni se, Boe moj, ovih ljudi, jer su oskvrnuli sveenitvo i zavjet sveeniki i levitski.

  13:30 Tako sam ih oistio od svega tuega i opet uspostavio slube sveenika i levita dodijelivi svakome njegov posao.

  13:31 Uredio sam i da se nose drva u odreene dane i prvine. Sjeti me se, Boe moj, za moje dobro!


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .