Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - ZECHARIAH 14

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  14:1 Gle, dolazi dan Jahvin kada e se podijeliti plijen usred tebe.

  14:2 I sabrat u sve narode u Jeruzalem u borbu. I zaposjest e grad, opljakati kue i silovati ene. Polovina e grada otii u izgnanstvo, ali Ostatak nee biti istrijebljen iz grada.

  14:3 Tada e Jahve izai i boriti se protiv tih naroda kako on zna ratovati u dan ratni.

  14:4 Noge e mu, u dan onaj, stajati na Gori maslinskoj koja je nasuprot Jeruzalemu na istoku. I raskolit e se Gora maslinska po srijedi, izmeu istoka i zapada, u golemu dolinu: jedna e se polovina pomaknuti na sjever, druga na jug.

  14:5 Dolina Gore moje bit e ispunjena od Goe pa do Jasola i bit e zakrena kao to je bila zakrena poslije potresa u dane Uzije, kralja judejskog. Tada e doi Jahve, Bog tvoj, i svi sveci s njim.

  14:6 U dan onaj nee vie biti ni studeni ni leda.

  14:7 Bit e to dan udesan - znade ga Jahve - ni dan ni no; i u vrijeme veeribit e svjetlo.

  14:8 U onaj dan ive e vode potei iz Jeruzalema, pola k moru istonom, pola kmoru zapadnom. Bit e tako ljeti i zimi.

  14:9 I Jahve e biti kralj nad svom zemljom.

  14:10 Sva e se zemlja pretvoriti u ravnicu, od Gebe do Rimona negepskog. A Jeruzalem e se uzvisiti na svom mjestu; i bit e nastanjen - od Vrata Benjaminovih do Prvih vrata, to jest do Vrata ugaonih, i od Kule Hananeelove do Kraljeva tijeska.

  14:11 Opet e se stanovati u njemu, i vie nee biti prokletstva; Jeruzalem e ivjeti u miru.

  14:12 A evo kojom e ranom Jahve udariti sve narode koji budu zavojtili na Jeruzalem: meso e im se raspadati dok budu na nogama; oi e im trunuti u dupljama, jezik gnjiti u ustima.

  14:13 U dan onaj nastat e meu njima silan mete od Jahve: jedan e drugoga za ruku hvatati, i ruka e se jednoga dizati na drugoga.

  14:14 I Juda e se boriti u Jeruzalemu. Tu e se sakupiti bogatstva svih okolnih naroda: zlato, srebro, odjea u velikoj mnoini.

  14:15 A slina e rana pasti na konje, mazge, deve i magarce, i na svu stoku koja se nae u tome taboru.

  14:16 Tko preivi od svih naroda koji dou na Jeruzalem, uzlazit e godimice da se pokloni pred Kraljem, Jahvom nad Vojskama, i da slave Blagdan sjenica.

  14:17 Ako koje pleme zemlje ne uzae u Jeruzalem da se pokloni pred Kraljem, Jahvom nad Vojskama, nee biti kie za njega.

  14:18 Ako li pleme egipatsko ne uzae i ne doe, stii e ga isti udarac kojim e Jahve udariti narode koji ne bi uzali svetkovati Blagdan sjenica.

  14:19 Takva e biti kazna Egiptu i svim narodima koji ne budu uzali da svetkuju Blagdan sjenica.

  14:20 U onaj dan stajat e na konjskim praporcima 'Jahvi posveen'; a u Domu Jahvinu bit e lonci kao rtvene ae pred rtvenikom; ( 21) i svaki e lonac u Jeruzalemu i u Judeji biti posveen Jahvi nad Vojskama - svi koji budu htjeli rtvovati uzimat e ih i kuhati u njima. I u dan onaj nee vie biti trgovaca u Domu Jahve nad Vojskama.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .