Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 3

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  3:1 Lta pak patnctho csastv Tiberia csae, kdy Pontsk Pilt spravoval Judstvo, a Herodes byl tvrtkem v Galilei, Filip pak bratr jeho byl tvrtkem Iturejsk a Trachonitidsk krajiny, a Lyzani tvrtkem Abilinskm,

  3:2 Za nejvyho knze Anne a Kaife, stalo se slovo Pn nad Janem synem Zachariovm na pouti.

  3:3 I chodil po v krajin lec pi Jordnu a kzal kest pokn na odputn hch,

  3:4 Jako psno jest v knihch proroctv Izaie proroka, koucho: Hlas volajcho na pouti: Pipravujte cestu Pn, pm ite stezky jeho.

  3:5 Kad dol bude vyplnno, a kad hora a pahrbek bude ponen; i budou kiv vci spraveny a ostr cesty budou hladk.

  3:6 A uz velik tlo spasen Bo.

  3:7 Pravil pak k zstupm vychzejcm, aby se ktili od nho: Plemeno jetr, kdo je vm ukzal, abyste utekli ped budoucm hnvem?

  3:8 Proto ite ovoce hodn pokn, a nekejte u sebe: Otce mme Abrahama. Nebo pravm vm, e jest mocen Bh z kamen tohoto vzbuditi syny Abrahamovi.

  3:9 A ji jest i sekera k koenu strom piloena. Proto kad strom, jen nenese ovoce dobrho, vyat a na ohe uvren bude.

  3:10 I tzali se ho zstupov, kouce: Co tedy initi budeme?

  3:11 A on odpovdaje, pravil jim: Kdo m dv sukn, dej jednu nemajcmu, a kdo m pokrmy, tolik ui.

  3:12 Pili pak i celn ktti se, i ekli jemu: Miste, co budeme initi?

  3:13 A on ekl k nim: Nic vce nevybrejte ne to, co jest ustaveno.

  3:14 I tzali se ho tak i oldni, kouce: A my co initi budeme? I ekl jim: Nidnho neutiskujte, ani podvodn ite, a dosti mjte na svch oldch.

  3:15 A kdy pak lid oekval, a myslili vickni v srdcch svch o Janovi, nebyl-li by snad on Kristus,

  3:16 Odpovdl Jan vechnm, a ka: J zajist ktm vs vodou, ale jde silnj neli j, kterhoto nejsem hoden rozvzati emnka u obuvi jeho. Ten vs ktti bude Duchem svatm a ohnm.

  3:17 Jehoto vjeka v ruce jeho, a vyist humno sv, a shromd penici do obilnice sv, ale plevy pliti bude ohnm neuhasitelnm.

  3:18 A tak mnoh jin vci, napomnaje, zvstoval lidu.

  3:19 Herodes pak tvrtk, kdy od nho byl trestn pro Herodiadu manelku Filipa bratra svho, i ze vech zlch vc, kter inil Herodes,

  3:20 Pidal i toto nade vecko, e jest vsadil Jana do ale.

  3:21 I stalo se, kdy se ktil vecken lid, a kdy se poktil i Je, a modlil se, e otevelo se nebe,

  3:22 A sstoupil Duch svat v tlesn zpsob jako holubice na nj, a stal se hlas s nebe, kouc: Ty jsi Syn mj mil, v tob mi se zalbilo.

  3:23 Je pak ponal bti jako ve tidcti letech, jak domnn byl syn Jozefv, kter byl syn Heli,

  3:24 Kter byl Matatv, kter byl Lv, kter byl Melchv, kter byl Jannv, kter byl Jozefv,

  3:25 Kter byl Matativ, kter byl Amosv, kter byl Naum, kter byl Esli, kter byl Nagge,

  3:26 Kter byl Mahatv, kter byl Matativ, kter byl Semei, kter byl Jozefv, kter byl Judv,

  3:27 Kter byl Johannv, kter byl Resv, kter byl Zorobbelv, kter byl Salatielv, kter byl Neriv,

  3:28 Kter byl Melchiv, kter byl Addiv, kter byl Kozamv, kter byl Elmdamv, kter byl Erv,

  3:29 Kter byl Jzv, kter byl Eliezerv, kter byl Jrimv, kter byl Matatv, kter byl Lv,

  3:30 Kter byl Simeonv, kter byl Judv, kter byl Jozefv, kter byl Jnamv, kter byl Eliachimv,

  3:31 Kter byl Melev, kter byl Mnamv, kter byl Matatanv, kter byl Ntanv, kter byl Davidv,

  3:32 Kter byl Jesse, kter byl Obdv, kter byl Bzv, kter byl Salmonv, kter byl Nzonv,

  3:33 Kter byl Aminadabv, kter byl Aramv, kter byl Ezromv, kter byl Fresv, kter byl Judv, kter byl Jkobv,

  3:34 Kter byl Izkv, kter byl Abrahamv, kter byl Tre, kter byl Nchorv,

  3:35 Kter byl Sruchv, kter byl Ragav, kter byl Flekv, kter byl Heberv, kter byl Sle,

  3:36 Kter byl Kainanv, kter byl Arfaxadv, kter byl Semv, kter byl No, kter byl Lmechv,

  3:37 Kter byl Matuzalmv, kter byl Enochv, kter byl Jredv, kter byl Malalehelv, kter byl Kainanv,

  3:38 Kter byl Enosv, kter byl Setv, kter byl Adamv, kter byl Bo.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .