Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 25

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  25:1 Jak i tato jsou pslov alomounova, kter shromdili mui Ezechie, krle Judskho:

  25:2 Slva Bo jest skrvati vc, ale slva krl zpytovati vc.

  25:3 Vysokosti nebes, a hlubokosti zem, a srdce krl nen dnho vystien.

  25:4 Jako kdy bys odjal trsku od stbra, uke se slevai ndoba ist:

  25:5 Tak kdy odejme bezbonho od obleje krlova, tedy utvrzen bude v spravedlnosti trn jeho.

  25:6 Nestavj se za znamenitho ped krlem, a na mst velikch nestj.

  25:7 Nebo lpe jest, aby eeno bylo: Vstup sem, neli abys snen byl ped knetem; co vdvaj oi tv.

  25:8 Nevchzej v svr kvapn, tak abys naposledy neho se nedopustil, kdyby t zahanbil blin tvj.

  25:9 Srovnej pi svou s blinm svm, a tajn vci jinho nevyjevuj,

  25:10 Aby lehkosti neuinil ten, kdo by to slyel, a by i zl povst tv nemohla jti nazpt.

  25:11 Jablka zlat s ezbami stbrnmi jest slovo propovdn ppadn.

  25:12 Nunice zlat a ozdoba z ryzho zlata jest trestatel moudr u toho, jen poslouch.

  25:13 Jako studenost snn v as n, tak jest posel vrn tm, kte jej poslaj; nebo dui pn svch oerstvuje.

  25:14 Jako oblakov a vtr bez det, tak lovk, kter se chlub darem livm.

  25:15 Snelivost naklonn bv vvoda, a jazyk mkk lme kosti.

  25:16 Nalezne-li med, jez, pokud by dosti bylo tob, abys snad nasycen jsa jm, nevyvrtil ho.

  25:17 Zdruj nohu svou od domu blinho svho, aby syt jsa tebe, neml t v nenvisti.

  25:18 Kladivo a me a stela ostr jest kad, kdo mluv falen svdectv proti blinmu svmu.

  25:19 Zub vylomen a noha vytknut jest doufn v pevrcenm v den zkosti.

  25:20 Jako ten, kdo svl odv v as zimy, a ocet lije k sanitru, tak kdo zpv psniky srdci smutnmu.

  25:21 Jestlie by lanl ten, jen t nenvid, nakrm jej chlebem, a znil-li by, napoj jej vodou.

  25:22 Nebo uhl eav shromd na hlavu jeho, a Hospodin odplat tob.

  25:23 Vtr plnon zplozuje d隝, a tv hnviv jazyk tajn utrhajc.

  25:24 Lpe jest bydliti v kout na stee,neli s enou svrlivou v dom spolenm.

  25:25 Voda studen dui ustal jest novina dobr z zem dalek.

  25:26 Studnice nohami zakalen a pramen zkaen jest spravedliv z msta svho ped bezbonm vystren.

  25:27 Jsti mnoho medu nen dobe; tak zpytovn slvy jejich nen slavn.

  25:28 Msto rozboen beze zdi jest mu, kter nem moci nad duchem svm.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .