Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 8

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  8:1 Zdali moudrost nevol, a rozumnost nevydv hlasu svho?

  8:2 Na vrchu vysokch mst, u cesty, na rozcest stoj,

  8:3 U bran, kudy se chod do msta, a kudy se chod dvemi, vol, kuci:

  8:4 Na vs, mui, volm, a hlas mj jest k synm lidskm.

  8:5 Poute se hloup opatrnosti, a blzni srozumjte srdcem.

  8:6 Poslouchejte, nebo znamenit vci mluviti budu, a oteven rt mch pouhou pravdu.

  8:7 Jist e pravdu zvstuj sta m, a ohavnost jest rtm mm bezbonost.

  8:8 Spravedliv jsou vecky ei st mch, nen v nich nic kivho ani pevrcenho.

  8:9 Vecky prav jsou rozumjcmu, a pm tm, kte nalzaj umn.

  8:10 Pijmte cvien m radji ne stbro, a umn radji ne zlato nejvbornj.

  8:11 Nebo lep jest moudrost ne drah kamen, tak e jakkoli vci dostiv vrovnati se j nemohou.

  8:12 J moudrost bydlm s opatrnost, a umn prav prozetelnosti ptomn mm.

  8:13 Bze Hospodinova jest v nenvisti mti zl, pchy a vysokomyslnosti, i cesty zl a st pevrcench nenvidm.

  8:14 M jest rada i astn prospch, j jsem rozumnost, a m jest sla.

  8:15 Skrze mne krlov kraluj, a knata ustanovuj vci spravedliv.

  8:16 Skrze mne knata panuj, pni i vickni soudcov zemt.

  8:17 J milujc mne miluji, a kte mne piln hledaj, nalzaj mne.

  8:18 Bohatstv a slva pi mn jest, zbo trvnliv i spravedlnost.

  8:19 Lep jest ovoce m ne nejlep zlato, i ne ryz, a uitek mj ne stbro vborn.

  8:20 Stezkou spravedlnosti vodm, prostedkem stezek soudu,

  8:21 Abych tm, kte mne miluj, piddila zbo vn, a poklady jejich naplnila.

  8:22 Hospodin ml mne pi potku cesty sv, ped skutky svmi, pede vemi asy.

  8:23 Ped vky ustanovena jsem, ped potkem, prv ne byla zem.

  8:24 Kdy jet nebylo propasti, zplozena jsem, kdy jet nebylo studnic oplvajcch vodami.

  8:25 Prv ne hory zaloeny byly, ne byli pahrbkov, zplozena jsem;

  8:26 Jet byl neuinil zem a rovin, ani zatku prachu okrlku zemskho.

  8:27 Kdy pipravoval nebesa, byla jsem tu, kdy vymoval okrouhlost nad propast;

  8:28 Kdy upevoval oblaky u vsosti, kdy utvrzoval studnice propasti;

  8:29 Kdy ukldal moi cl jeho, a vodm, aby nepestupovaly rozkzan jeho, kdy vymoval zklady zem:

  8:30 Tehd byla jsem od nho pstovna, a byla jsem jeho poten na kad den, anobr hrm ped nm kadho asu;

  8:31 Hrm i na okrlku zem jeho, a rozkoe m s syny lidskmi.

  8:32 A tak tedy, synov, poslechnte mne, nebo blahoslaven jsou osthajc cest mch.

  8:33 Poslouchejte cvien, a nabute rozumu, a nerozpakujte se.

  8:34 Blahoslaven lovk, kter mne slch, bd u dve mch na kad den, ete veej dve mch.

  8:35 Nebo kdo mne nalz, nalz ivot, a dosahuje lsky od Hospodina.

  8:36 Ale kdo he proti mn, ukrutenstv provod nad du svou; vickni, kte mne nenvid, miluj smrt.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .