Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 3

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  3:1 Patnctho roku vldy csae Tiberia, kdy byl Pontsk Pilt vladaem v Judsku a Herodes byl tetrarchou Galileje, jeho bratr Filip tetrarchou Itureje a Trachonitsk zem a Lyzani tetrarchou Abilny,

  3:2 za nejvyho knze Anne a Kaife, se na pouti stalo Bo slovo k Janovi, synu Zachariovu.

  3:3 [Ten] el do celho kraje kolem Jordnu a kzal kest pokn na odputn hch,

  3:4 jak je napsno v knize slov proroka Izaie, kter ekl: "Hlas volajcho na pouti: Pipravte Pnovu cestu! Napimujte jeho stezky!

  3:5 Kad dol bude vyplnno a kad hora a pahorek budou sneny; kiv vci budou pm a hrbolat cesty hladk.

  3:6 A veker tlo spat spasen Bo."

  3:7 Proto kal zstupm, kter k nmu vychzely, aby je ktil: "Plemeno zmij! Kdo vm ukzal, jak utci ped pichzejcm hnvem?

  3:8 Neste tedy ovoce odpovdajc vaemu pokn a nezanejte si kat: 'Abrahama mme za otce.' km vm toti, e Bh je schopen Abrahamovi vzbudit syny z tohoto kamen.

  3:9 Sekera je ji piloena ke koeni strom, a tak kad strom, kter nenese dobr ovoce, bude vyat a vhozen do ohn."

  3:10 Zstupy se ho ptaly: "Co tedy mme dlat?"

  3:11 Odpovdl jim: "Kdo m dv koile, a d tomu, kdo nem [nic], a ten, kdo m jdlo, a udl tot."

  3:12 Pili pak tak celnci, aby byli poktni a ekli mu: "Miste, co mme dlat?"

  3:13 A on jim ekl: "Nevybrejte nic vc ne to, co je vm nazeno."

  3:14 Ptali se ho tak vojci. kali: "A co mme dlat my?" ekl jim tedy: "Nikoho nevydrejte ani nepodvdjte a bute spokojeni se svm oldem."

  3:15 A zatmco lid oekval a vichni si v srdci o Janovi mysleli, [e] by snad on mohl bt Kristus,

  3:16 Jan vem odpovdl: "Jist, j vs ktm vodou, ale pichz ten, [kter je] silnj ne j. Jemu nejsem hoden [ani] rozvzat emnek jeho obuvi. On vs bude ktt Duchem Svatm a ohnm.

  3:17 Jeho vjeka [je ji] v jeho ruce a on vyist svj mlat. Penici shromd do sv obilnice, ale plevy spl neuhasitelnm ohnm."

  3:18 A tak i mnoha jinmi [slovy] napomnal lid a kzal evangelium.

  3:19 Ale tetrarcha Herodes, kdy byl od nho krn ohledn Herodiady, manelky svho bratra Filipa, a ohledn vech zlch vc, kter Herodes udlal,

  3:20 pidal ke vemu tak to, e vsadil Jana do vzen.

  3:21 A kdy se ktil vechen lid, stalo se, e byl poktn i Je; a kdy se modlil, otevelo se nebe

  3:22 a Duch Svat na nj sestoupil v tlesn podob jako holubice a z nebe zaznl hlas, kter ekl: "Ty jsi mj milovan Syn, v tob jsem nalezl zalben."

  3:23 Je sm zanal asi ve ticeti letech a byl, jak se domnvali, syn Josefv, kter byl [syn] Heliho,

  3:24 kter byl Matata, kter byl Lviho, kter byl Melchiho, kter byl Jannaje, kter byl Josefa,

  3:25 kter byl Matatie, kter byl Amose, kter byl Nahuma, kter byl Esliho, kter byl Naggaje,

  3:26 kter byl Mahata, kter byl Matatie, kter byl Semeje, kter byl Josefa, kter byl Judy,

  3:27 kter byl Johanana, kter byl Resy, kter byl Zorobbela, kter byl Salatiela, kter byl Neriho,

  3:28 kter byl Melchiho, kter byl Addiho, kter byl Kosama, kter byl Elmdama, kter byl Era,

  3:29 kter byl Joseho, kter byl Eliezera, kter byl Jrima, kter byl Matata, kter byl Lviho,

  3:30 kter byl imena, kter byl Judy, kter byl Josefa, kter byl Jnama, kter byl Eliakima,

  3:31 kter byl Meleje, kter byl Mnama, kter byl Mataty, kter byl Ntana, kter byl Davida,

  3:32 kter byl Isaje, kter byl Obda, kter byl Boze, kter byl Salmona, kter byl Nzona,

  3:33 kter byl Amnadaba, kter byl Arama, kter byl Ezroma, kter byl Fresa, kter byl Judy, kter byl Jkoba,

  3:34 kter byl Izka, kter byl Abrahama, kter byl Treho, kter byl Nchora,

  3:35 kter byl Srucha, kter byl Ragaua, kter byl Fleka, kter byl Hebera, kter byl Sly,

  3:36 kter byl Kainana, kter byl Arfaxada, kter byl Sema, kter byl Noma, kter byl Lmecha,

  3:37 kter byl Matuzalma, kter byl Enocha, kter byl Jreda, kter byl Mahalalela, kter byl Kainana,

  3:38 kter byl Enose, kter byl Seta, kter byl Adama, kter byl Bo.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .