Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 13

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  13:1 Kdy potom vychzel z chrmu, ekl mu jeden z jeho uednk: "Miste, pohle, jak kameny a jak stavby!"

  13:2 Je mu odpovdl: "Vid tyto velik stavby? Nebude [tu] ponechn kmen na kameni: [vechno] bude zboeno."

  13:3 Kdy se pak posadil na Olivetsk hoe naproti chrmu, ptali se ho soukrom Petr, Jakub, Jan a Ondej:

  13:4 "ekni nm, kdy to bude a jak [bude] znamen [asu], kdy se toto vechno napln?"

  13:5 Tehdy jim Je zaal odpovdat: "Dejte pozor, aby vs nikdo nesvedl.

  13:6 Mnoz toti pijdou pod mm jmnem a budou kat: 'J jsem [Kristus,]' a svedou mnoh.

  13:7 Kdy pak uslyte vlky a zprvy o vlkch, nestrachujte se, protoe se [to] mus dt. Ale to jet nebude konec.

  13:8 Povstane toti nrod proti nrodu a krlovstv proti krlovstv. Na [rznch] mstech budou zemtesen a budou hladomory a nepokoje. Toto [jsou] potky porodnch bolest.

  13:9 Ale vy na sebe dvejte pozor. Budou vs toti vydvat soudm a shromdnm; budete biti a stanete kvli mn ped vldci a krli, na svdectv pro n.

  13:10 Ale nejdve mus bt vem nrodm kzno evangelium.

  13:11 A kdy vs budou odvdt a dvat [do vzen], nedlejte si pedem starosti a nerozmlejte si, co byste ekli, ale mluvte to, co vm bude dno v tu chvli. Nejste [to] toti vy, kdo mluv, ale Duch Svat.

  13:12 Tehdy vyd bratr bratra na smrt, i otec [svho] syna, a dti povstanou proti rodim a zabij je.

  13:13 A vichni vs budou nenvidt kvli mmu jmnu. Ale kdo vytrv a do konce, ten bude spasen."

  13:14 "Ale kdy uvidte 'ohavnost zpustoen', o n mluvil prorok Daniel, jak stoj, kde [stt] nem (kdo te, rozumj), tehdy a ti, kdo jsou v Judsku, utkaj do hor.

  13:15 Kdo [bude] na stee, a nesestupuje do svho domu, ani nevchz, aby si ze svho domu nco vzal.

  13:16 A kdo na poli, a se nevrac zptky, aby si vzal svj pl᚝.

  13:17 Ale bda [bude] v tch dnech thotnm a tm, kter koj.

  13:18 Proto se modlete, aby v tk nenastal v zim.

  13:19 Protoe ty dny budou [dny] souen, jak do tto doby nebylo od potku stvoen, kter Bh stvoil, a [jak] u nikdy nebude.

  13:20 A kdyby Pn ty dny nezkrtil, nezachrnil by se dn lovk. Kvli vyvolenm, kter vyvolil, vak [Pn] ty dny zkrtil."

  13:21 "Kdyby vm v t dob nkdo ekl: 'Hle, Kristus [je] zde!' anebo 'Pohlete, tam [je]!', nevte.

  13:22 Povstanou toti falen kristov a falen proroci a budou dlat divy a zzraky, aby svdli (kdyby [to] bylo mon) dokonce i vyvolen.

  13:23 Ale vy dvejte pozor. Hle, vechno jsem vm ekl pedem.

  13:24 V tch dnech po tom souen se pak zatm slunce a msc nevyd sv svtlo.

  13:25 Hvzdy budou padat z nebe a mocnosti, kter jsou v nebesch, budou oteseny.

  13:26 A tehdy spat Syna lovka, jak pichz v oblacch s velikou moc a slvou.

  13:27 A tehdy pole sv andly a shromd sv vyvolen od ty vtr, od nejzazho konce zem po nejzaz konec nebe."

  13:28 "Naute se tedy od fkovnku tomuto podobenstv: Kdy ji jeho vtev zmkne a vyr list, poznvte, e lto je blzko.

  13:29 Tak i vy, a uvidte, jak se dj tyto vci, vzte, e je blzko, [e u je] ve dvech.

  13:30 Amen, km vm, e toto pokolen rozhodn nepomine, ne se toto vechno stane.

  13:31 Nebe a zem pominou, ale m slova nikdy nepominou.

  13:32 O tom dni a hodin vak nikdo nev - ani andl v nebi ani Syn, jenom Otec.

  13:33 Dvejte pozor, bute bdl a modlete se, vdy nevte, kdy nastane ten as.

  13:34 [Je to] jako kdy lovk odeel na cestu: opustil svj dm a svil sprvu svm sluebnkm. Kadmu [uril] jeho prci a vrtnmu pikzal, aby bdl.

  13:35 Proto bdte, nebo nevte, kdy pijde pn domu - zda veer nebo o plnoci nebo za kuropn nebo za svtn.

  13:36 Aby vs snad, kdy znenadn pijde, nenalezl spc.

  13:37 A co km vm, km vem: Bdte."

  -

  God Rules.NET
   100 +   .