Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Еврейский / Греческий лексикон Стронга - JEREMIAH 51
  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - HELP
      


  Jer 51:1
  כה אמר יהוה הנני מעיר על בבל ואל ישׁבי לב קמי רוח משׁחית׃
  Jer 51:2
  ושׁלחתי לבבל זרים וזרוה ויבקקו את ארצה כי היו עליה מסביב ביום רעה׃
  Jer 51:3
  אל ידרך ידרך הדרך קשׁתו ואל יתעל בסרינו ואל תחמלו אל בחריה החרימו כל צבאה׃
  Jer 51:4
  ונפלו חללים בארץ כשׂדים ומדקרים בחוצותיה׃
  Jer 51:5
  כי לא אלמן ישׂראל ויהודה מאלהיו מיהוה צבאות כי ארצם מלאה אשׁם מקדושׁ ישׂראל׃
  Jer 51:6
  נסו מתוך בבל ומלטו אישׁ נפשׁו אל תדמו בעונה כי עת נקמה היא ליהוה גמול הוא משׁלם׃
  Jer 51:7
  כוס זהב בבל ביד יהוה משׁכרת כל הארץ מיינה שׁתו גוים על כן יתהללו גוים׃
  Jer 51:8
  פתאם נפלה בבל ותשׁבר הילילו עליה קחו צרי למכאובה אולי תרפא׃
  Jer 51:9
  רפאנו את בבל ולא נרפתה עזבוה ונלך אישׁ לארצו כי נגע אל השׁמים משׁפטה ונשׂא עד שׁחקים׃
  Jer 51:10
  הוציא יהוה את צדקתינו באו ונספרה בציון את מעשׂה יהוה אלהינו׃
  Jer 51:11
  הברו החצים מלאו השׁלטים העיר יהוה את רוח מלכי מדי כי על בבל מזמתו להשׁחיתה כי נקמת יהוה היא נקמת היכלו׃
  Jer 51:12
  אל חומת בבל שׂאו נס החזיקו המשׁמר הקימו שׁמרים הכינו הארבים כי גם זמם יהוה גם עשׂה את אשׁר דבר אל ישׁבי בבל׃
  Jer 51:13
  שׁכנתי על מים רבים רבת אוצרת בא קצך אמת בצעך׃
  Jer 51:14
  נשׁבע יהוה צבאות בנפשׁו כי אם מלאתיך אדם כילק וענו עליך הידד׃
  Jer 51:15
  עשׂה ארץ בכחו מכין תבל בחכמתו ובתבונתו נטה שׁמים׃
  Jer 51:16
  לקול תתו המון מים בשׁמים ויעל נשׂאים מקצה ארץ ברקים למטר עשׂה ויצא רוח מאצרתיו׃
  Jer 51:17
  נבער כל אדם מדעת הבישׁ כל צרף מפסל כי שׁקר נסכו ולא רוח׃
  Jer 51:18
  הבל המה מעשׂה תעתעים בעת פקדתם יאבדו׃  
  Jer 51:19
  לא כאלה חלק יעקוב כי יוצר הכל הוא ושׁבט נחלתו יהוה צבאות שׁמו׃
  Jer 51:20
  מפץ אתה לי  כלי  מלחמה ונפצתי בך  גוים  והשׁחתי בך  ממלכות׃
  Jer 51:21
  ונפצתי בך  סוס  ורכבו ונפצתי בך  רכב  ורכבו׃
  Jer 51:22
  ונפצתי בך  אישׁ  ואשׁה ונפצתי בך  זקן  ונער ונפצתי בך  בחור  ובתולה׃
  Jer 51:23
  ונפצתי בך  רעה  ועדרו ונפצתי בך  אכר  וצמדו ונפצתי בך  פחות  וסגנים׃
  Jer 51:24
  ושׁלמתי לבבל ולכל יושׁבי כשׂדים את כל רעתם אשׁר עשׂו בציון לעיניכם נאם יהוה׃
  Jer 51:25
  הנני אליך הר המשׁחית נאם יהוה המשׁחית את כל הארץ ונטיתי את ידי עליך וגלגלתיך מן הסלעים ונתתיך להר שׂרפה׃
  Jer 51:26
  ולא יקחו ממך אבן  לפנה ואבן  למוסדות כי שׁממות עולם תהיה נאם יהוה׃
  Jer 51:27
  שׂאו נס בארץ תקעו שׁופר בגוים קדשׁו עליה גוים השׁמיעו עליה ממלכות אררט מני ואשׁכנז פקדו עליה טפסר העלו סוס כילק סמר׃
  Jer 51:28
  קדשׁו עליה גוים את מלכי מדי את פחותיה ואת כל סגניה ואת כל ארץ ממשׁלתו׃
  Jer 51:29
  ותרעשׁ הארץ ותחל כי קמה על בבל מחשׁבות יהוה לשׂום את ארץ בבל לשׁמה מאין יושׁב׃
  Jer 51:30
  חדלו גבורי בבל להלחם ישׁבו במצדות נשׁתה גבורתם היו לנשׁים הציתו משׁכנתיה נשׁברו בריחיה׃
  Jer 51:31
  רץ לקראת רץ ירוץ ומגיד לקראת מגיד להגיד למלך בבל כי נלכדה עירו מקצה׃
  Jer 51:32
  והמעברות נתפשׂו ואת האגמים  שׂרפו באשׁ ואנשׁי המלחמה נבהלו׃
  Jer 51:33
  כי כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל בת בבל כגרן עת הדריכה עוד מעט ובאה עת הקציר׃
  Jer 51:34
  אכלנו הממנו נבוכדראצר מלך בבל הציגנו כלי ריק בלענו כתנין מלא כרשׂו מעדני הדיחנו׃
  Jer 51:35
  חמסי ושׁארי על בבל תאמר ישׁבת ציון ודמי אל ישׁבי כשׂדים תאמר ירושׁלם׃
  Jer 51:36
  לכן כה אמר יהוה הנני רב את ריבך ונקמתי את נקמתך והחרבתי את ימה והבשׁתי את מקורה׃
  Jer 51:37
  והיתה בבל לגלים מעון תנים שׁמה ושׁרקה מאין יושׁב׃
  Jer 51:38
  יחדו ככפרים ישׁאגו נערו כגורי אריות׃
  Jer 51:39
  בחמם אשׁית את משׁתיהם והשׁכרתים למען יעלזו וישׁנו שׁנת עולם ולא יקיצו נאם יהוה׃
  Jer 51:40
  אורידם ככרים לטבוח כאילים עם עתודים׃
  Jer 51:41
  איך נלכדה שׁשׁך ותתפשׂ תהלת כל הארץ איך היתה לשׁמה בבל בגוים׃
  Jer 51:42
  עלה על בבל הים בהמון גליו נכסתה׃
  Jer 51:43
  היו עריה לשׁמה ארץ ציה וערבה ארץ לא ישׁב בהן  כל  אישׁ ולא יעבר בהן בן אדם׃
  Jer 51:44
  ופקדתי על בל בבבל והצאתי את בלעו מפיו ולא ינהרו אליו עוד גוים גם חומת בבל נפלה׃
  Jer 51:45
  צאו מתוכה עמי ומלטו אישׁ את נפשׁו מחרון אף יהוה׃
  Jer 51:46
  ופן ירך לבבכם ותיראו בשׁמועה הנשׁמעת בארץ ובא בשׁנה השׁמועה ואחריו בשׁנה השׁמועה וחמס בארץ ומשׁל על משׁל׃
  Jer 51:47
  לכן הנה ימים באים ופקדתי על פסילי בבל וכל ארצה תבושׁ וכל חלליה יפלו בתוכה׃
  Jer 51:48
  ורננו על בבל שׁמים וארץ וכל אשׁר בהם  כי  מצפון יבוא לה  השׁודדים נאם יהוה׃
  Jer 51:49
  גם בבל לנפל חללי ישׂראל גם לבבל נפלו חללי כל הארץ׃
  Jer 51:50
  פלטים מחרב הלכו אל תעמדו זכרו מרחוק את יהוה וירושׁלם תעלה על לבבכם׃
  Jer 51:51
  בשׁנו כי שׁמענו חרפה כסתה כלמה פנינו כי באו זרים על מקדשׁי בית יהוה׃
  Jer 51:52
  לכן הנה ימים באים נאם יהוה ופקדתי על פסיליה ובכל ארצה יאנק חלל׃
  Jer 51:53
  כי תעלה בבל השׁמים וכי תבצר מרום עזה מאתי יבאו שׁדדים לה  נאם  יהוה׃
  Jer 51:54
  קול זעקה מבבל ושׁבר גדול מארץ כשׂדים׃
  Jer 51:55
  כי שׁדד יהוה את בבל ואבד  ממנה קול גדול והמו גליהם כמים רבים נתן שׁאון קולם׃
  Jer 51:56
  כי בא עליה על בבל שׁודד ונלכדו גבוריה חתתה קשׁתותם כי אל גמלות יהוה שׁלם ישׁלם׃
  Jer 51:57
  והשׁכרתי שׂריה וחכמיה פחותיה וסגניה וגבוריה וישׁנו שׁנת עולם ולא יקיצו נאם המלך יהוה צבאות שׁמו׃
  Jer 51:58
  כה אמר יהוה צבאות חמות בבל הרחבה ערער תתערער ושׁעריה הגבהים באשׁ יצתו ויגעו עמים בדי ריק ולאמים בדי אשׁ ויעפו׃
  Jer 51:59
  הדבר אשׁר צוה ירמיהו הנביא את שׂריה בן נריה בן מחסיה בלכתו את צדקיהו מלך יהודה בבל בשׁנת הרבעית למלכו ושׂריה שׂר מנוחה׃
  Jer 51:60
  ויכתב ירמיהו את כל הרעה אשׁר תבוא אל בבל אל ספר אחד את כל הדברים האלה הכתבים אל בבל׃
  Jer 51:61
  ויאמר ירמיהו אל שׂריה כבאך בבל וראית וקראת את כל הדברים האלה׃
  Jer 51:62
  ואמרת יהוה אתה דברת אל המקום הזה להכריתו לבלתי היות בו  יושׁב  למאדם ועד בהמה כי שׁממות עולם תהיה׃
  Jer 51:63
  והיה ככלתך לקרא את הספר הזה תקשׁר עליו אבן  והשׁלכתו אל תוך פרת׃
  Jer 51:64
  ואמרת ככה תשׁקע בבל ולא תקום מפני הרעה אשׁר אנכי מביא עליה ויעפו עד הנה דברי ירמיהו׃

  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Русская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск