Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 1CHRONICLES 9

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  9:1 Tot Israelul este scris kn spiyele de neam wi trecut kn cartea kmpqrayilor lui Israel. Wi Iuda a fost luat rob kn Babilon, din pricina fqrqdelegilor lui.

  9:2 Cei dintki locuitori cari au locuit kn mowiile lor, kn cetqyile lor, erau Israeliyii, preoyii, Leviyii wi Netiniyii.

  9:3 La Ierusalim locuiau fii de ai lui Iuda, fii de ai lui Beniamin, wi fii de ai lui Efraim wi Manase. -

  9:4 Fii de ai lui Perey, fiul lui Iuda: Utai, fiul lui Amihud, fiul lui Omri, fiul lui Imri, fiul lui Bani.

  9:5 Dintre Wiloniyi: Asaia, kntkiul nqscut, wi fiii sqi.

  9:6 Fii de ai lui Zerah: Ieuel, wi frayii sqi, wase sute nouqzeci. -

  9:7 Fii de ai lui Beniamin: Salu, fiul lui Mewulam, fiul lui Hodavia, fiul lui Asenua;

  9:8 Ibneia, fiul lui Ieroham; Ela, fiul lui Uzi, fiul lui Micri; Mewulam, fiul lui Wefatia, fiul lui Reuel, fiul lui Ibnia;

  9:9 wi frayii lor, dupq neamurile lor, nouq sute cincizeci wi wase. Toyi oamenii acewtia erau capi de familie kn casele pqrinyilor lor.

  9:10 Din preoyi: Iedaeia; Iehoiarib; Iachin;

  9:11 Azaria, fiul lui Hilchia, fiul lui Mewulam, fiul lui Yadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, mai marele Casei lui Dumnezeu;

  9:12 Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pawhur, fiul lui Malchia; Maesai, fiul lui Adiel, fiul lui Iahzera, fiul lui Mewulam, fiul lui Mewilemit, fiul lui Imer;

  9:13 wi frayii lor, cqpetenii ale caselor pqrinyilor lor, o mie wapte sute wasezeci, oameni viteji, puwi kn slujba Casei lui Dumnezeu.

  9:14 Din Leviyi: Wemaia, fiul lui Hawub, fiul lui Azricam, fiul lui Hawabia, din fiii lui Merari;

  9:15 Bacbacar; Herew; Galal; Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zicri, fiul lui Asaf;

  9:16 Obadia, fiul lui Wemaia, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun; Berechia, fiul lui Asa, fiul lui Elcana, care locuia kn satele Netofatiyilor.

  9:17 Wi uwierii: Walum, Acub, Talmon, Ahiman, wi frayii lor; Salum era cqpetenia lor,

  9:18 wi pknq kn ziua de azi el este la uwa kmpqratului, la rqsqrit. Acewtia sknt uwierii taberei fiilor lui Levi.

  9:19 Walum, fiul lui Core, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Core, wi frayii sqi din casa tatqlui squ, Coreiyii, kmplineau slujba de pqzitori ai pragurilor cortului; pqrinyii lor pqziserq intrarea kn tabqra Domnului,

  9:20 wi Fineas, fiul lui Eleazar, fusese odinioarq capetenia lor, wi Domnul era cu el.

  9:21 Zaharia, fiul lui Mewelemia, era uwier la intrarea cortului kntklnirii.

  9:22 De toyi erau douq sute doisprezece, alewi ca uwieri ai pragurilor, wi scriwi kn spiyele de neam, dupq satele lor. David wi vqzqtorul Samuel ki puseserq kn slujba lor.

  9:23 Ei wi copiii lor pqzeau uwile Casei Domnului, adecq ale casei cortului.

  9:24 Erau uwieri kn cele patru vknturi: la rqsqrit, la apus, la miazqnoapte wi la miazqzi.

  9:25 Frayii lor, cari locuiau kn satele lor, trebuiau sq vinq din timp kn timp la ei wapte zile.

  9:26 Cqci aceste patru cqpetenii ale uwierilor, acewti Leviyi, erau totdeauna kn slujbq, wi mai aveau privigherea asupra odqilor wi vistieriilor Casei lui Dumnezeu;

  9:27 petreceau noaptea kn jurul Casei lui Dumnezeu, a cqrei pazq o aveau, wi pe care trebuiau s`o deschidq kn fiecare dimineayq.

  9:28 Unii din Leviyi aveau grijq de uneltele pentru slujbq, pe cari le numqrau la intrare wi le numqrau wi la iewire.

  9:29 Alyii kngrijeau de unelte, de toate uneltele sfkntului locaw, wi de floarea fqinii, de vin, de untdelemn, de tqmkie wi de miresme.

  9:30 Fii de ai preoyilor pregqteau tqmkia mirositoare.

  9:31 Matitia, unul din Leviyi, kntkiul nqscut al lui Walum Coreitul, avea grijq de turtele coapte kn tigaie.

  9:32 Wi unii din frayii lor, dintre Chehatiyi, erau knsqrcinayi sq pregqteascq pentru fiecare Sabat pknile pentru punerea knaintea Domnului.

  9:33 Acewtia sknt ckntqreyii, capii de familie ai Leviyilor, cari locuiau kn odqi, scutiyi de alte slujbe, pentru cq lucrau zi wi noapte.

  9:34 Acewtia sknt capii de familie ai Leviyilor, capi dupq neamurile lor. Ei locuiau la Ierusalim.

  9:35 Tatql lui Gabaon, Ieiel, locuia la Gabaon, wi numele nevestei lui era Maaca.

  9:36 Abdon a fost fiul squ kntki nqscut, apoi Yur, Chis, Baal, Ner, Nadab,

  9:37 Ghedor, Ahio, Zaharia wi Miclot.

  9:38 Miclot a nqscut pe Wimeam. Wi ei locuiau tot la Ierusalim lkngq frayii lor, cu frayii lor.

  9:39 Ner a nqscut pe Chis; Chis a nqscut pe Saul; Saul a nqscut pe Ionatan, pe Malchi-Wua, pe Abinadab, wi pe Ewbaal.

  9:40 Fiul lui Ionatan: Merib-Baal. Merib-Baal a nqscut pe Mica.

  9:41 Fiii lui Mica: Piton, Melec wi Tahrea.

  9:42 Ahaz a nqscut pe Iaera; Iaera a nqscut pe Alemet, Azmavet wi Zimri; Zimri a nqscut pe Moya;

  9:43 Moya a nqscut pe Binea. Fiul acestuia a fost Refaia; Eleasa a fost fiul acestuia; Ayel a fost fiul acestuia.

  9:44 Ayel a avut wase fii, ale cqror nume iatq-le: Azricam, Bocru, Ismael, Wearia, Obadia wi Hanan. Acewtia sknt fiii lui Ayel.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск