Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 1KINGS 10

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  10:1 Kmpqrqteasa din Seba a auzit de faima lui Solomon, kn ce privewte slava Domnului, wi avenit sq -l kncerce prin kntrebqri grele.

  10:2 A sosit la Ierusalim cu un alai foarte mare, wi cu cqmile cari aduceau mirodenii, aur foarte mult, wi pietre scumpe. S`a dus la Solomon wi i -a spus tot ce avea pe inimq.

  10:3 Solomon i -a rqspuns la toate kntrebqrile, wi n`a fost nimic, pe care kmpqratul sq nu fi wtiut sq i -l lqmureascq.

  10:4 Kmpqrqteasa din Seba a vqzut toatq knyelepciunea lui Solomon, wi casa pe care o zidise,

  10:5 wi bucatele dela masa lui, wi locuinya slujitorilor lui, wi slujbele wi hainele celor ce -i slujeau, wi paharnicii lui, wi arderile de tot pe cari le aducea kn Casa Domnului.

  10:6 Uimitq, a zis kmpqratului: ,,Deci era adevqrat ce am auzit kn yara mea despre faptele wi knyelepciunea ta!

  10:7 Dar nu credeam, pknq n`am venit wi n`am vqzut cu ochii mei. Wi iatq cq nici pe jumqtate nu mi s`a spus. Tu ai mai multq knyelepciune wi propqwire de ckt am auzit mergkndu-yi faima.

  10:8 Ferice de oamenii tqi, ferice de slujitorii tqi, cari sknt necurmat knaintea ta, cari aud knyelepciunea ta!

  10:9 Binecuvkntat sq fie Domnul, Dumnezeul tqu, care a binevoit sq te punq pe scaunul de domnie al lui Israel! Pentrucq Domnul iubewte pentru totdeauna pe Israel, de aceea te -a pus kmpqrat, ca sq judeci wi sq faci dreptate.``

  10:10 Ea a dat kmpqratului o sutq douqzeci de talanyi de aur, foarte multe mirodenii, wi pietre scumpe. N`au mai venit niciodatq kn urmq atktea mirodenii ckte a dat kmpqrqteasa din Seba kmpqratului Solomon.

  10:11 Corqbiile lui Hiram, cari au adus aur din Ofir, au adus din Ofir wi foarte mult lemn de santal wi pietre scumpe.

  10:12 Kmpqratul a fqcut cu lemnul mirositor pqlimare pentru Casa Domnului wi pentru casa kmpqratului, wi arfe wi alqute pentru ckntqreyi. N`a mai venit de atunci lemn de acesta mirositor, wi nu s`a mai vqzut pknq kn ziua de azi.

  10:13 Kmpqratul Solomon a dat kmpqrqtesei din Seba tot ce a dorit, tot ce a cerut, wi i -a mai dat wi pe deasupra daruri vrednice de un kmpqrat ca Solomon. Apoi ea s`a kntors wi s`a dus kn yara ei, cu slujitorii ei.

  10:14 Greutatea aurului care venea lui Solomon pe fiecare an, era de wase sute wase zeci wi wase de talanyi de aur,

  10:15 afarq de ce scotea dela negustorii cei mari wi din negoyul cu mqrfuri, dela toyi kmpqrayii Arabiei, wi dela dregqtorii yqrii.

  10:16 Kmpqratul Solomon a fqcut douq sute de scuturi mari de aur bqtut, wi pentru fiecare din ele a kntrebuinyat wase sute de sicli de aur,

  10:17 wi alte trei sute de scuturi mici de aur bqtut, wi pentru fie care din ele a kntrebuinyat trei mine de aur; wi kmpqratul le -a pus kn casa numitq Pqdurea Libanului.

  10:18 Kmpqratul a fqcut un mare scaun de domnie de fildew, wi l -a acoperit cu aur curat.

  10:19 Scaunul acesta de domnie avea wase trepte, wi partea de sus era rotunjitq pe dinapoi, de fiecare parte a scaunului erau rqzimqtori: lkngq rqzimqtori stqteau doi lei,

  10:20 wi pe cele wase trepte stqteau doisprezece lei de o parte wi de alta. Awa ceva nu s`a fqcut pentru nici o kmpqrqyie.

  10:21 Toate paharele kmpqratului Solomon erau de aur, wi toate vasele din casa pqdurii Libanului erau de aur curat. Nimic nu era de argint: pe vremea lui Solomon argintul n`avea nici o trecere.

  10:22 Cqci kmpqratul avea pe mare corqbii din Tars cu ale lui Hiram; wi corqbiile din Tars veneau la fiecare trei ani, aducknd aur wi argint, fildew, maimuye wi pquni.

  10:23 Kmpqratul Solomon a kntrecut pe toyi kmpqrayii pqmkntului kn bogqyii wi knyelepciune.

  10:24 Toatq lumea cquta sq vadq pe Solomon, ca sq audq knyelepciunea pe care o pusese Dumnezeu kn inima lui.

  10:25 Wi fie care kwi aducea darul lui: lucruri de argint wi lucruri de aur, haine, arme, mirodenii, cai wi catkri; awa era kn fiecare an.

  10:26 Solomon a strkns carq wi cqlqrime; avea o mie patru sute de carq wi douqsprezece mii de cqlqreyi, pe cari i -a pus kn cetqyile unde kwi yinea carqle wi la Ierusalim lkngq kmpqrat.

  10:27 Kmpqratul a fqcut ca argintul sq fie tot awa de obicinuit la Ierusalim ca pietrele, wi cedrii tot awa de mulyi ca smochinii din Egipt cari cresc pe ckmpie.

  10:28 Solomon kwi aducea caii din Egipt; o ceatq de negustori de ai kmpqratului se ducea sq -i ia cu grqmada pe un prey hotqrkt:

  10:29 un car se aducea din Egipt cu wase sute de sicli de argint, wi un cal cu o sutq cincizeci de sicli. Deasemenea aduceau cai cu ei pentru toyi kmpqrayii Hetiyilor wi pentru kmpqrayii Siriei.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск