Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 1KINGS 9

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  9:1 Cknd a isprqvit Solomon de zidit Casa Domnului, casa kmpqratului wi tot ce a gqsit cu cale sq facq,

  9:2 Domnul S`a arqtat a doua oarq lui Solomon, cum i Se arqtase la Gabaon.

  9:3 Wi Domnul i -a zis: ,,Kyi ascult rugqciunea wi cererea pe care Mi-ai fqcut -o, sfinyesc casa aceasta pe care ai zidit -o ca sq pui kn ea pentru totdeauna Numele Meu, wi ochii Mei wi inima Mea vor fi acolo pe vecie.

  9:4 Wi tu, dacq vei umbla knaintea Mea, cum a umblat tatql tqu David, cu inimq curatq wi cu neprihqnire, fqcknd tot ce yi-am poruncit, dacq vei pqzi legile wi poruncile Mele,

  9:5 voi kntqri pe vecie scaunul de domnie al kmpqrqyiei tale kn Israel, cum am spus tatqlui tqu David, cknd am zis: ,Nu vei fi lipsit niciodatq de un urmaw pe scaunul de domnie al lui Israel.`

  9:6 Dar dacq vq veyi abate dela Mine, voi wi fiii vowtri, dacq nu veyi pqzi poruncile Mele wi legile Mele pe cari vi le-am dat, wi dacq vq veyi duce sq slujiyi altor dumnezei wi sq vq knchinayi knaintea lor,

  9:7 voi nimici pe Israel din yara pe care i-am dat -o, voi lepqda dela Mine casa pe care am sfinyit -o Numelui Meu, wi Israel va ajunge de rks wi de pominq printre toate popoarele.

  9:8 Wi orickt de knaltq este casa aceasta, oricine va trece pe lkngq ea, va rqmknea kncremenit wi va fluiera. Wi va zice: ,Pentruce a fqcut Domnul awa yqrii acesteia wi casei acesteia?`

  9:9 Wi i se va rqspunde: ,Pentrucq au pqrqsit pe Domnul, Dumnezeul lor, care a scos pe pqrinyii lor din yara Egiptului, pentrucq s`au alipit de alyi dumnezei, s`au knchinat knaintea lor wi le-au slujit; de aceea a fqcut Domnul sq vinq peste ei toate aceste rele.``

  9:10 Dupq douqzeci de ani Solomon zidise cele douq case, Casa Domnului wi casa kmpqratului.

  9:11 Atunci, fiindcq Hiram, kmpqratul Tirului, dqduse lui Solomon lemne de cedru wi lemne de chiparos, wi aur, ckt a voit, kmpqratul Solomon a dat lui Hiram douqzeci de cetqyi kn yara Galileii.

  9:12 Hiram a iewit din Tir, sq vadq cetqyile pe cari i le dqdea Solomon. Dar nu i-au plqcut,

  9:13 wi a zis: ,,Ce cetqyi mi-ai dat, frate?`` Wi le -a numit yara Cabul, nume pe care l-au pqstrat pknq kn ziua de azi.

  9:14 Hiram trimesese kmpqratului o sutq douqzeci de talanyi de aur.

  9:15 Iatq cum stau lucrurile cu privire la oamenii de corvoadq pe cari i -a luat kmpqratul Solomon pentru zidirea Casei Domnului wi a casei sale Milo, wi a zidului Ierusalimului, Hayorului, Meghidoului wi Ghezerului.

  9:16 Faraon, kmpqratul Egiptului, venise wi cucerise Ghezerul, ki dqduse foc, wi omorkse pe Cananiyii cari locuiau kn cetate. Apoi kl dqduse de zestre fetei lui, nevasta lui Solomon.

  9:17 Wi Solomon a zidit Ghezerul, Bet-Horonul de jos,

  9:18 Baalatul wi Tadmorul, kn pustia yqrii,

  9:19 toate cetqyile slujindu -i ca magazii wi fiind ale lui, cetqyile pentru carq, cetqyile pentru cqlqrime, wi tot ce a gqsit cu cale Solomon sq zideascq la Ierusalim, la Liban, wi kn toatq yara peste care kmpqrqyea.

  9:20 Iar pe tot poporul care mai rqmqsese din Amoriyi, Hetiyi, Fereziyi, Heviyi wi Iebusiyi, ne fqcknd parte din copiii lui Israel,

  9:21 pe urmawii lor, cari mai rqmqseserq dupq ei kn yarq wi pe cari copiii lui Israel nu -i putuserq nimici cu desqvkrwire, Solomon i -a luat ca robi de corvoadq, wi awa au fost pknq kn ziua de astqzi.

  9:22 Dar Solomon n`a kntrebuinyat ca robi de corvoadq pe copiii lui Israel; cqci ei erau oameni de rqzboi, slujitorii lui, cqpeteniile lui, cqpitanii lui, ckrmuitorii carqlor wi cqlqrimii lui.

  9:23 Cqpeteniile puse de Solomon peste lucrqri erau kn numqr de cinci sute cincizeci, knsqrcinayi sq privegheze pe lucrqtori.

  9:24 Fata lui Faraon s`a suit din cetatea lui David kn casa ei, pe care i -o zidise Solomon. Atunci a zidit el Milo.

  9:25 Solomon aducea de trei ori pe an arderi de tot wi jertfe de mulyqmire pe altarul pe care -l zidise Domnului, wi ardea tqmkie pe cel care era knaintea Domnului. Wi a isprqvit astfel casa.

  9:26 Kmpqratul Solomon a mai fqcut wi corqbii la Eyion-Gheber, lkngq Elot, pe yqrmurile mqrii Rowii, kn yara Edomului.

  9:27 Wi Hiram a trimes cu aceste corqbii, la slujitorii lui Solomon, pe knwiwi slujitorii lui, marinari cari cunowteau marea.

  9:28 S`au dus la Ofir, wi au luat de acolo aur, patru sute douqzeci de talanyi, pe cari i-au adus kmpqratului Solomon.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск