Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - EPHESIANS 3

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  3:1 Iatq de ce eu, Pavel, kntemniyatul lui Isus Hristos pentru voi, Neamurilor...

  3:2 (Dacq cel puyin ayi auzit de isprqvnicia harului lui Dumnezeu, care mi -a fost datq fayq de voi.

  3:3 Prin descoperire dumnezeiascq am luat cunowtinyq de taina aceasta, despre care vq scrisei kn puyine cuvinte.

  3:4 Citindu-le, vq puteyi knchipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos,

  3:5 care n`a fost fqcutq cunoscut fiilor oamenilor kn celelalte veacuri, kn felul cum a fost descoperitq acum sfinyilor apostoli wi prooroci ai lui Hristos, prin Duhul.

  3:6 Cq adicq Neamurile sknt kmpreunq mowtenitoare cu noi, alcqtuiesc un singur trup cu noi wi iau parte cu noi la aceeaw fqgqduinyq kn Hristos Isus, prin Evanghelia aceea,

  3:7 al cqrei slujitor am fost fqcut eu, dupq darul harului lui Dumnezeu, dat mie prin lucrarea puterii Lui.

  3:8 Da, mie, care sknt cel mai neknsemnat dintre toyi sfinyii, mi -a fost dat harul acesta sq vestesc Neamurilor bogqyiile nepqtrunse ale lui Hristos,

  3:9 wi sq pun kn luminq knaintea tuturor care este isprqvnicia acestei taine, ascunse din veacuri kn Dumnezeu, care a fqcut toate lucrurile;

  3:10 pentruca domniile wi stqpknirile din locurile cerewti sq cunoascq azi, prin Bisericq, knyelepciunea nespus de feluritq a lui Dumnezeu,

  3:11 dupq planul vecinic, pe care l -a fqcut kn Hristos Isus, Domnul nostru.

  3:12 Kn El avem, prin credinya kn El, slobozenia wi apropierea de Dumnezeu cu kncredere.

  3:13 Vq rog iarqw sq nu vq pierdeyi cumpqtul din pricina necazurilor mele pentru voi: aceasta este slava voastrq).

  3:14 ...Iatq dece, zic, kmi plec genunchii knaintea Tatqlui Domnului nostru Isus Hristos,

  3:15 din care kwi trage numele orice familie, kn ceruri wi pe pqmknt,

  3:16 wi -L rog ca, potrivit cu bogqyia slavei Sale, sq vq facq sq vq kntqriyi kn putere, prin Duhul Lui, kn omul din lquntru,

  3:17 awa knckt Hristos sq locuiascq kn inimile voastre prin credinyq; pentruca, avknd rqdqcina wi temelia pusq kn dragoste,

  3:18 sq puteyi pricepe kmpreunq cu toyi sfinyii, care este lqrgimea, lungimea, adkncimea wi knqlyimea;

  3:19 wi sq cunoawteyi dragostea lui Hristos, care kntrece orice cunowtinyq, ca sq ajungeyi plini de toatq plinqtatea lui Dumnezeu.

  3:20 Iar a Celui ce, prin puterea care lucreazq kn noi, poate sq facq nespus mai mult deckt cerem sau gkndim noi,

  3:21 a Lui sq fie slava kn Bisericq wi kn Hristos Isus, din neam kn neam, kn vecii vecilor! Amin.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск