Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - EPHESIANS 4

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  4:1 Vq sfqtuiesc dar eu, cel kntemniyat pentru Domnul, sq vq purtayi kntr`un chip vrednic de chemarea, pe care ayi primit -o,

  4:2 cu toatq smerenia wi blkndeya, cu kndelungq rqbdare; kngqduiyi-vq unii pe alyii kn dragoste,

  4:3 wi cqutayi sq pqstrayi unirea Duhului, prin legqtura pqcii.

  4:4 Este un singur trup, un singur Duh, dupq cum wi voi ayi fost chemayi la o singurq nqdejde a chemqrii voastre.

  4:5 Este un singur Domn, o singurq credinyq, un singur botez.

  4:6 Este un singur Dumnezeu wi Tatq al tuturor, care este mai pe sus de toyi, care lucreazq prin toyi wi care este kn toyi.

  4:7 Dar fiecqruia din noi harul i -a fost dat dupq mqsura darului lui Hristos.

  4:8 De aceea este zis: ,,S`a suit sus, a luat robia roabq, wi a dat daruri oamenilor.``

  4:9 Wi acest: ,,S`a suit``, ce knsemneazq deckt cq knainte Se pogorkse kn pqryile mai de jos ale pqmkntului?

  4:10 Cel ce S`a pogorkt, este acelaw cu cel ce s`a suit mai pe sus de toate cerurile, ca sq umple toate lucrurile.

  4:11 Wi El a dat pe unii apostoli; pe alyii, prooroci; pe alyii, evangheliwti; pe alyii, pqstori wi knvqyqtori,

  4:12 pentru desqvkrwirea sfinyilor, kn vederea lucrqrii de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos,

  4:13 pknq vom ajunge toyi la unirea credinyei wi a cunowtinyei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la knqlyimea staturii plinqtqyii lui Hristos;

  4:14 ca sq nu mai fim copii, plutind kncoace wi kncolo, purtayi de orice vknt de knvqyqturq, prin viclenia oamenilor wi prin wiretenia lor kn mijloacele de amqgire;

  4:15 ci, credinciowi adevqrului, kn dragoste, sq crewtem kn toate privinyele, ca sq ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.

  4:16 Din El tot trupul, bine knchegat wi strkns legat, prin ceiace dq fiecare kncheiturq, kwi primewte crewterea, potrivit cu lucrarea fiecqrei pqryi kn mqsura ei, wi se zidewte kn dragoste.

  4:17 Iatq dar ce vq spun wi mqrturisesc eu kn Domnul: sq nu mai trqiyi cum trqiesc pqgknii, kn dewertqciunea gkndurilor lor,

  4:18 avknd mintea kntunecatq, fiind strqini de viaya lui Dumnezeu, din pricina newtiinyei kn care se aflq kn urma kmpietririi inimii lor.

  4:19 Ei wi-au perdut orice pic de simyire, s`au dedat la desfrknare, wi sqvkrwesc cu lqcomie orice fel de necurqyie.

  4:20 Dar voi n`ayi knvqyat awa pe Hristos;

  4:21 dacq, cel puyin, L-ayi ascultat, wi dacq, potrivit adevqrului care este kn Isus, ayi fost knvqyayi,

  4:22 cu privire la felul vostru de viayq din trecut, sq vq desbrqcayi de omul cel vechi care se stricq dupq poftele knwelqtoare;

  4:23 wi sq vq knoiyi kn duhul minyii voastre,

  4:24 wi sq vq kmbrqcayi kn omul cel nou, fqcut dupq chipul lui Dumnezeu, de o neprihqnire wi sfinyenie pe care o dq adevqrul.

  4:25 De aceea, lqsayi-vq de minciunq: ,,Fiecare dintre voi sq spunq aproapelui squ adevqrul``, pentrucq skntem mqdulare unii altora.

  4:26 ,,Mkniayi-vq wi nu pqcqtuiyi``. Sq n`apunq soarele peste mknia voastrq,

  4:27 wi sq nu dayi prilej diavolului.

  4:28 Cine fura, sq nu mai fure; ci mai de grabq sq lucreze cu mknile lui la ceva bun, ca sq aibq ce sq dea celui lipsit.

  4:29 Niciun cuvknt stricat sq nu vq iasq din gurq; ci unul bun, pentru zidire, dupq cum e nevoie, ca sq dea har celor ce -l aud.

  4:30 Sq nu kntristayi pe Duhul Sfknt al lui Dumnezeu, prin care ayi fost pecetluiyi pentru ziua rqscumpqrqrii.

  4:31 Orice amqrqciune, orice iuyime, orice mknie, orice strigare, orice clevetire wi orice fel de rqutate sq piarq din mijlocul vostru.

  4:32 Dimpotrivq, fiyi buni unii cu alyii, milowi, wi iertayi-vq unul pe altul, cum v`a iertat wi Dumnezeu pe voi kn Hristos.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск