Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - EZEKIEL 33

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  33:1 Cuvkntul Domnului mi -a vorbit astfel:

  33:2 ,,Fiul omului, vorbewte copiilor poporului tqu, wi spune-le: ,Cknd voi aduce sabia peste vreo yarq, wi poporul yqrii va lua din mijlocul lui pe un om oare care, wi -l va pune ca strqjer, -

  33:3 dacq omul acela va vedea venind sabia asupra yqrii, va suna din trkmbiyq, wi va da de wtire poporului,

  33:4 wi dacq cel ce va auzi sunetul trkmbiyei nu se va feri, wi va veni sabia wi -l va prinde, skngele lui sq cadq asupra capului lui.

  33:5 Fiindcq a auzit sunetul trkmbiyei, wi nu s`a ferit, de aceea skngele lui sq cadq asupra lui; dar dacq se va feri, kwi va scqpa viaya.

  33:6 Dacq knsq strqjerul va vedea venind sabia, wi nu va suna din trkmbiyq, wi dacq poporul nu va fi knwtiinyat, wi va veni sabia wi va rqpi viaya vreunui om, omul acela va pieri din pricina nelegiurii lui, dar voi cere skngele lui din mkna strqjerului.`

  33:7 Acum, fiul omului, te-am pus strqjer peste casa lui Israel. Tu trebuie sq asculyi Cuvkntul care iese din gura Mea, wi sq -i knwtiinyezi din partea Mea.

  33:8 Cknd zic celui rqu: ,Rqule, vei muri negrewit!` wi tu nu -i spui, ca sq -l kntorci de la calea lui cea rea, rqul acela va muri kn nelegiuirea lui, dar skngele lui kl voi cere din mkna ta.

  33:9 Dar dacq vei knwtiinya pe cel rqu, ca sq se kntoarcq dela calea lui, wi el nu se va kntoarce, va muri kn nelegiuirea lui, dar tu kyi vei mkntui sufletul.

  33:10 Spune dar, fiul omului, casei lui Israel: ,Voi cu drept cuvknt ziceyi: ,Fqrqdelegile wi pqcatele noastre sknt asupra noastrq, wi din pricina lor tknjim; cum am putea sq trqim?`

  33:11 Spune-le: ,Pe viaya Mea, zice Domnul Dumnezeu, cq nu doresc moartea pqcqtosului, ci sq se kntoarcq dela calea lui wi sq trqiascq. Kntoarceyi-vq, kntoarceyi-vq dela calea voastrq cea rea! Pentruce vreyi sq muriyi voi, casa lui Israel?` -

  33:12 Wi tu, fiul omului, spune copiilor poporului tqu: ,Neprihqnirea celui neprihqnit nu -l va mkntui kn ziua fqrqdelegii lui, wi cel rqu nu va cqdea lovit de rqutatea lui, kn ziua cknd se va kntoarce dela ea, dupq cum nici cel neprihqnit nu va putea sq trqiascq prin neprihqnirea lui kn ziua cknd va sqvkrwi o fqrqdelege.

  33:13 Cknd zic celui neprihqnit cq va trqi negrewit, -dacq se kncrede kn neprihqnirea lui wi sqvkrwewte nelegiuirea, atunci toatq neprihqnirea lui se va uita, wi el va muri din pricina nelegiuirii pe care a sqvkrwit -o.

  33:14 Dimpotrivq cknd zic celui rqu: ,Vei muri!` -dacq se kntoarce dela pqcatul lui wi face ce este bine wi plqcut,

  33:15 dacq dq knapoi zqlogul, kntoarce ce a rqpit, urmeazq knvqyqturile cari dau viaya, wi nu sqvkrwewte nicio nelegiuire, va trqi negrewit, wi nu va muri.

  33:16 Toate pqcatele pe cari le -a sqvkrwit se vor uita; a fqcut ce este bine wi plqcut, wi va trqi negrewit!`

  33:17 Copiii poporului tqu zic: ,Calea Domnului nu este dreaptq!` Totuw, mai degrabq calea lor nu este dreaptq!

  33:18 Dacq cel neprihqnit se abate dela neprihqnirea lui wi sqvkrwewte nelegiuirea, trebuie sq moarq din pricina aceasta.

  33:19 Dar dacq cel rqu se kntoarce dela rqutatea lui wi face ce este bine wi plqcut, va trqi tocmai din pricina aceasta!

  33:20 Fiindcq ziceyi: ,Calea Domnului nu este dreaptq!` vq voi judeca pe fiecare dupq umbletele lui, casa lui Israel!``

  33:21 Kn al doisprezecelea an, kn ziua a cincea a lunii a zecea a robiei noastre, un om care scqpase din Ierusalim, a venit la mine wi a zis: ,,Cetatea a fost luatq!``

  33:22 Dar mkna Domnului venise peste mine seara, knainte de venirea fugarului la mine, wi Domnul kmi deschisese gura pknq a venit el la mine dimineaya. Gura kmi era deschisq wi nu mai eram mut.

  33:23 Atunci Cuvkntul Domnului mi -a vorbit astfel:

  33:24 ,,Fiul omului, ceice locuiesc kn dqrkmqturile acelea kn yara lui Israel zic: ,Avraam era singur, wi tot a mowtenit yara; dar noi skntem mulyi wi yara ne -a fost datq kn stqpknire!`

  33:25 De aceea spune-le: ,Awa vorbewte Domnul, Dumnezeu: ,Voi mkncayi carne cu sknge, vq ridicayi ochii spre idolii vowtri wi vqrsayi sknge. Wi voi sq stqpkniyi yara?

  33:26 Voi vq bizuiyi pe sabia voastrq, sqvkrwiyi urkciuni, fiecare din voi necinstewte pe nevasta aproapelui squ. Wi voi sq stqpkniyi yara?`

  33:27 De aceea spune-le: ,Awa vorbewte Domnul, Dumnezeu: ,Pe viaya Mea, cq ceice locuiesc kn aceste dqrkmqturi vor cqdea uciwi de sabie; pe ceice sknt pe ckmp ki voi da de mkncare fiarelor; iar ceice sknt kn kntqrituri wi kn pewteri vor muri de ciumq.

  33:28 Voi preface yara kntr`o pustietate wi kntr`un pustiu; mkndria tqriei ei se va sfkrwi, munyii lui Israel vor fi pustiiyi, wi nimeni nu va mai trece prin ei.

  33:29 Wi vor wti cq Eu sknt Domnul, cknd voi preface yara kntr -o pustietate wi kntr`un pustiu, din pricina tuturor urkciunilor pe cari le-au sqvkrwit.`

  33:30 Fiul omului! Copiii poporului tqu vorbesc de tine pe lkngq ziduri wi pe la uwile caselor, wi zic unul altuia, fiecare fratelui squ: ,Veniyi dar, wi ascultayi care este cuvkntul iewit dela Domnul!`

  33:31 Wi vin cu grqmada la tine, stau knaintea ta ca popor al meu, ascultq cuvintele tale, dar nu le kmplinesc, cqci cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umblq tot dupq poftele lor.

  33:32 Iatq cq tu ewti pentru ei ca un ckntqrey plqcut, cu un glas frumos wi iscusit la ckntare pe coarde. Ei kyi ascultq cuvintele, dar nu le kmplinesc de loc.

  33:33 Cknd se vor kntkmpla knsq aceste lucruri, -wi iatq cq se kntkmplq! -vor wti cq era un prooroc kn mijlocul lor.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск