Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - LUKE 23

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  23:1 S`au sculat toyi, wi au dus pe Isus knaintea lui Pilat.

  23:2 Wi au knceput sq -L pkrascq, wi sq zicq: ,,Pe omul acesta l-am gqsit aykyknd neamul nostru la rqscoalq, oprind a plqti bir Cezarului, wi zicknd cq el este Hristosul, Kmpqratul.``

  23:3 Pilat L -a kntrebat: ,,Ewti Tu Kmpqratul Iudeilor?`` ,,Da``, i -a rqspuns Isus, ,,sknt.``

  23:4 Pilat a zis preoyilor celor mai de seamq wi noroadelor: ,,Eu nu gqsesc nicio vinq kn omul acesta.``

  23:5 Dar ei stqruiau wi mai mult, wi ziceau: ,,Kntqrktq norodul, wi knvayq pe oameni prin toatq Iudea, din Galilea, unde a knceput, pknq aici.``

  23:6 Cknd a auzit Pilat de Galilea, a kntrebat dacq omul acesta este Galilean.

  23:7 Wi cknd a aflat cq este de supt stqpknirea lui Irod, L -a trimes la Irod, care se afla wi el kn Ierusalim kn zilele acelea.

  23:8 Irod, cknd a vqzut pe Isus, s`a bucurat foarte mult; cqci de mult dorea sq -L vadq, din pricina celor auzite despre El; wi nqdqjduia sq -L vadq fqcknd vreo minune.

  23:9 I -a pus multe kntrebqri; dar Isus nu i -a rqspuns nimic.

  23:10 Preoyii cei mai de seamq wi cqrturarii stqteau acolo, wi -L pkrau cu knferbkntare.

  23:11 Irod, cu ostawii lui de pazq, se purtau cu El cu disprey; wi, dupqce wi -a bqtut joc de El, wi L -a kmbrqcat cu o hainq strqlucitoare, L -a trimes knapoi la Pilat.

  23:12 Kn ziua aceea, Irod wi Pilat s`au kmprietenit unul cu altul, cqci erau knvrqjbiyi kntre ei mai knainte.

  23:13 Pilat a strkns pe preoyii cei mai de seamq, pe fruntawi wi pe norod,

  23:14 wi le -a zis: ,,Mi-ayi adus knainte pe omul acesta ca pe unul care aykyq norodul la rqscoalq. Wi iatq cq, dupqce l-am cercetat cu deamqruntul, knaintea voastrq, nu l-am gqsit vinovat de niciunul din lucrurile de cari -l pkrkyi.

  23:15 Nici Irod nu i -a gqsit nici o vinq, cqci ni l -a trimes knapoi; wi iatq cq omul acesta n`a fqcut nimic vrednic de moarte.

  23:16 Eu deci, dupq ce voi pune sq -l batq, ki voi da drumul.``

  23:17 La fiecare praznic al Pawtelor, Pilat trebuia sq le slobozeascq un kntemniyat.

  23:18 Ei au strigat cu toyii kntr`un glas: ,,La moarte cu omul acesta, wi slobozewte-ne pe Baraba!``

  23:19 Baraba fusese aruncat kn temniyq pentru o rqscoalq, care avusese loc kn cetate, wi pentru un omor.

  23:20 Pilat le -a vorbit din nou, cu gknd sq dea drumul lui Isus.

  23:21 Dar ei au strigat: ,,Rqstignewte -L, rqstignewte -L!``

  23:22 Pilat le -a zis pentru a treia oarq: ,,Dar ce rqu a fqcut? Eu n`am gqsit nici o vinq de moarte kn El. Awa cq, dupqce voi pune sq -L batq, Ki voi da drumul.``

  23:23 Dar ei strigau kn gura mare, wi cereau de zor sq fie rqstignit. Wi strigqtele lor wi ale preoyilor celor mai de seamq au biruit.

  23:24 Pilat a hotqrkt sq li se kmplineascq cererea.

  23:25 Le -a slobozit pe celce fusese aruncat kn temniyq pentru rqscoalq wi omor, wi pe care -l cereau ei; iar pe Isus L -a dat kn mknile lor, ca sq-wi facq voia cu El.

  23:26 Pe cknd Kl duceau sq -L rqstigneascq, au pus mkna pe un anume Simon din Cirena, care se kntorcea dela ckmp; wi i-au pus crucea kn spinare, ca s`o ducq dupq Isus.

  23:27 Kn urma lui Isus mergea o mare mulyime de norod wi femei, cari se boceau, kwi bqteau pieptul, wi se tknguiau dupq El.

  23:28 Isus S`a kntors spre ele, wi a zis: ,,Fiice ale Ierusalimului, nu Mq plkngeyi pe Mine; ci plkngeyi-vq pe voi knwivq wi pe copiii vowtri.

  23:29 Cqci iatq vor veni zile, cknd se va zice: ,Ferice de cele sterpe, ferice de pkntecele cari n`au nqscut, wi de ykyele cari n`au alqptat!`

  23:30 Atunci vor kncepe sq zicq munyilor: ,Cqdeyi peste noi!` Wi dealurilor: ,Acoperiyi-ne!`

  23:31 Cqci dacq se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat?``

  23:32 Kmpreunq cu El duceau wi pe doi fqcqtori de rele, cari trebuiau omorkyi kmpreunq cu Isus.

  23:33 Cknd au ajuns la locul, numit ,,Cqpqykna``, L-au rqstignit acolo, pe El wi pe fqcqtorii de rele: unul la dreapta wi altul la stknga.

  23:34 Isus zicea: ,,Tatq, iartq -i, cqci nu wtiu ce fac!`` Ei wi-au kmpqryit hainele Lui kntre ei, trqgknd la soryi.

  23:35 Norodul stqtea acolo wi privea. Fruntawii kwi bqteau joc de Isus, wi ziceau: ,,Pe alyii i -a mkntuit; sq Se mkntuiascq pe Sine knsuw, dacq este El Hristosul, Alesul lui Dumnezeu.``

  23:36 Ostawii de asemenea kwi bqteau joc de El; se apropiau, Ki dqdeau oyet,

  23:37 wi -I ziceau: ,,Dacq ewti Tu Kmpqratul Iudeilor, mkntuiewte-Te pe Tine knsuyi!``

  23:38 Deasupra Lui era scris cu slove grecewti, latinewti wi evreewti: ,,Acesta este Kmpqratul Iudeilor.``

  23:39 Unul din tklharii rqstigniyi Kl batjocorea, wi zicea: ,,Nu ewti Tu Hristosul? Mkntuiewte-Te pe Tine knsuyi, wi mkntuiewte-ne wi pe noi!``

  23:40 Dar celalt l -a knfruntat, wi i -a zis: ,,Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care ewti supt aceeaw oskndq?

  23:41 Pentru noi este drept, cqci primim rqsplata cuvenitq pentru fqrqdelegile noastre; dar omul acesta n`a fqcut nici un rqu.``

  23:42 Wi a zis lui Isus: ,,Doamne, adu-Yi aminte de mine, cknd vei veni kn Kmpqrqyia Ta!``

  23:43 Isus a rqspuns: ,,Adevqrat kyi spun cq astqzi vei fi cu Mine kn rai.``

  23:44 Era cam pe la ceasul al waselea. Wi s`a fqcut kntunerec peste toatq yara, pknq la ceasul al nouqlea.

  23:45 Soarele s`a kntunecat, wi perdeaua dinlquntrul Templului s`a rupt prin mijloc.

  23:46 Isus a strigat cu glas tare: ,,Tatq, kn mknile Tale Kmi kncredinyez duhul!`` Wi cknd a zis aceste vorbe Wi -a dat duhul.

  23:47 Sutawul, cknd a vqzut ce se kntkmplase, a slqvit pe Dumnezeu, wi a zis: ,,Cu adevqrat, omul acesta era neprihqnit!``

  23:48 Wi tot norodul, care venise la priveliwtea aceea, cknd a vqzut cele kntkmplate, s`a kntors, bqtkndu-se kn piept.

  23:49 Toyi cunoscuyii lui Isus wi femeile, cari -L knsoyiserq din Galilea, stqteau departe, wi se uitau la cele ce se petreceau.

  23:50 Era un sfetnic al Soborului, numit Iosif, om bun wi evlavios,

  23:51 care nu luase parte la sfatul wi hotqrkrea celorlalyi. El era din Arimatea, o cetate a Iudeilor, wi awtepta wi el Kmpqrqyia lui Dumnezeu.

  23:52 Omul acesta s`a dus la Pilat, wi a cerut trupul lui Isus.

  23:53 L -a dat jos de pe cruce, L -a knfqwurat kntr`o pknzq de in, wi L -a pus kntr`un mormknt nou, sqpat kn piatrq, kn care nu mai fusese pus nimeni.

  23:54 Era ziua Pregqtirii, wi kncepea ziua Sabatului.

  23:55 Femeile, cari veniserq cu Isus din Galilea, au knsoyit pe Iosif; au vqzut mormkntul wi felul cum a fost pus trupul lui Isus kn el,

  23:56 s`au kntors, wi au pregqtit miresme wi miruri. Apoi, kn ziua Sabatului, s`au odihnit, dupq Lege.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск