Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • БОЛГАРСКАЯ БИБЛИЯ - ACTS 10

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  10:1 Имаше в Кесария един човек на име Корнилий, стотник от така наречения Италийски Полк.

  10:2 Той беше благочестив и боеше се от Бога с целия си дом, раздаваше много милостини на людете, и непрестанно се молеше на Бога.

  10:3 Около деветия час през деня той видя ясно във видение един ангел от Бога, който слезе при него и му рече: Корнилие!

  10:4 А той, като се взря в него, уплашен рече: Що е Господи? И ангелът му каза: Твоите молитви и твоите милостини възлязоха пред Бога за спомен.

  10:4 О Него Бог възкреси на третия ден, и даде му да се яви,

  10:5 И сега изпрати човеци в Иопия да повикат едного Симона, чието презиме е Петър.

  10:6 Той гостува у някой си кожар Симон, чиято къща е край морето, (той ще ти каже що трябва да правиш).

  10:7 И като си отиде ангелът, който му говореше, той повика двама от слугите си и един благочестив войник от тия, които редовно му служеха;

  10:8 и като им разказа всичко, прати ги в Иопия.

  10:9 А на утрешния ден, когато те пътуваха и наближаваха до града, около шестия час Петър се качи на къщния покрив да се помоли.

  10:10 И като огладня, поиска да яде; но докато приготвяха, той дойде в изстъпление,

  10:11 И видя небето отворено и някакъв съд, като голяма плащаница, да слиза, спускан чрез четирите ъгъла към земята.

  10:12 В него имаше всякакви земни четвероноги и гадини и небесни птици.

  10:13 И дойде глас към него: Стани, Петре, заколи и яж.

  10:14 А Петър рече: Никак, Господи; защото никога не съм ял нищо мръсно и нечисто.

  10:15 И пак дойде към него втори път глас; Което Бог е очистил, ти за мръсно го не считай.

  10:16 И това стана три пъти, след което съда се вдигна веднага на небето.

  10:17 А докато Петър беше в недоумение, какво значеше видението, което беше видял, ето, изпратените от Корнилия човеци, като бяха разпитали за Симоновата къща, застанаха пред портата,

  10:18 и повикаха та попитаха: Тука ли гостува Симон, чието презиме е Петър?

  10:19 И докато Петър още размишляваше за видението, духът му рече: Ето, трима човека те търсят.

  10:20 Стани, слез, та иди с тях; и никак не се съмнявай, защото аз съм ги изпратил.

  10:21 И тъй, Петър слезе при човеците и рече: Ето, аз съм оня, когото търсите. По коя причина дойдохте?

  10:22 А те рекоха: Стотникът Корнилий, човек праведен и който се бои от Бога, и с добро име между целия юдейски народ, биде уведомен от Бога чрез един свет ангел да го повика у дома си и да чуе думи от тебе.

  10:23 Тогава той ги покани вътре та ги нагости. И на сутринта той стана та излезе с тях; а някои от братята от Иопия го придружиха.

  10:24 И на другия ден влязоха в Кесария; а Корнилий ги чакаше, като беше свикал роднините си и близките си приятели.

  10:25 И когато влизаше Петър, Корнилий го посрещна, падна пред нозете му, и се поклони.

  10:26 А Петър го дигна, казвайки: Стани; и аз съм човек.

  10:27 И разговаряйки се с него той влезе и намери мнозина събрани.

  10:28 И рече им: вие знаете колко незаконно е за юдеин да има сношение или да дружи с иноплеменник; Бог обаче ми показа, че не бива да наричам никого мръсен или нечист;

  10:29 Затова, щом ме повикахте, дойдох без да възражавам; и тъй, питам аз, по коя причина сте ме повикали?

  10:30 И Корнилий рече: Преди четири дена, в тоя час, прекарвах деветия час в молитва у дома; и ето, пред мене застана човек със светло облекло, който каза,

  10:31 Корнилие, твоята молитва е послушана и твоите милостини се помнят пред Бога.

  10:32 Прати, прочее, в Иопия да повикай Симона, чието презиме е Петър; той гостува у дома на един кожар Симон, край морето, (той като дойде, ще ти говори).

  10:33 Начаса, прочее, пратих до тебе и ти си сторил добре да дойдеш. И тъй, ние всинца присътствуваме тука пред Бога за да чуем все що ти е заповядано от, Господа.

  10:34 А Петър отвори уста и рече: Наистина виждам, че Бог не гледа на лице;

  10:35 но във всеки народ оня, който му се бои и върши правото, угоден му е.

  10:36 Словото, което той прати на Израиляните та им благовестяваше мир чрез Исуса Христа, (който е господар на всички),

  10:37 това слово вие знаете, което, след кръщението, проповядвано от Йоана, се разпространи по цяла Юдея, начиная от Галилея,

  10:38 именно, Исус от Назарет,_— как Бог го помаза със Светия Дух и със сила; който обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола; защото Бог беше с него.

  10:39 И ние сме свидетели на всичко що извърши той и в Юдейската земя и в Ерусалим; когото и убиха, като го повесиха на дърво.

  10:41 не на всичките люде, а на нас предизбраните от Бога свидетели, които ядохме и пихме с него след като възкръсна от мъртвите.

  10:42 И заръча ни да проповядваме на людете, и да свидетелствуваме, че тоя е определеният от Бога Съдия на живите и мъртвите.

  10:43 За него свидетелствуват всичките пророци, че всеки, който повярва в него, ще получи чрез неговото име прощение на греховете си.

  10:44 Докато Петър още говореше тия думи, Светият Дух слезе на всички, които слушаха словото.

  10:45 И обрязаните вярващи, дошли с Петра се смаяха задето дарът на Светия Дух, се изля и на езичниците;

  10:46 защото ги чуеха да говорят чужди езици и да величаят Бога. Тогава Петър проговори:

  10:47 Може ли някой да забрани водата, да се не кръстят тия, които приеха Светия Дух, както и ние?

  10:48 И заповяда да бъдат кръстени в името на Исуса Христа. Тогава му се примолиха да преседи няколко дни у тях.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск