Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 1SAMUEL 25

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  25:1 Uto umrije Samuel. Sav se Izrael skupi i oplaka ga nariui za njim; i pokopae ga u njegovu zaviaju u Rami. A David usta i sie u pustinju Paran.

  25:2 U Maonu ivio ovjek koji je imao svoje gospodarstvo u Karmelu; bio je to vrlo bogat ovjek, imao je tri tisue ovaca i tisuu koza. Upravo je tada strigao svoje ovce u Karmelu.

  25:3 Taj se ovjek zvao Nabal, a njegova ena Abigajila. ena je bila mudra i vrlo lijepa, a ovjek surov i opak: bio je Kalebovac.

  25:4 David je u pustinji uo da Nabal strie svoje ovce.

  25:5 Stoga posla deset momaka naloivi im: "Idite gore u Karmel, otiite k Nabalu i pozdravite ga u moje ime.

  25:6 I recite ovako mome bratu: 'Mir tebi, mir tvome domu, mir svemu to ima!

  25:7 Sada, ujem, strie ovce. A tvoji su pastiri bili kod nas, nismo ih dirali, nita im nije nestalo dokle god su bili u Karmelu.

  25:8 Pitaj svoje sluge i kazat e ti. Zato neka ovi momci nau milost pred tobom, jer smo doli u svean dan. Podaj svojim slugama i svome sinu Davidu to ti se nae pri ruci.'"

  25:9 Dooe momci Davidovi i ponovie Nabalu u Davidovo ime sve ove rijei, a onda priekae.

  25:10 Ali Nabal odgovori Davidovim slugama ovako: "Tko je David, tko je Jiajev sin? Danas ima mnogo slugu koji su pobjegli od svojih gospodara.

  25:11 Zar da uzmem svoj kruh, svoju vodu, svoju stoku koju sam poklao za svoje strigae pa da to poklonim ljudima o kojima ne znam ni odakle su?"

  25:12 Davidovi se momci okrenue i vratie se svojim putem. Kad su se vratili, javie sve ove rijei Davidu.

  25:13 A David ree svojim ljudima: "Pripaite svaki svoj ma!" I pripasae svaki svoj ma, i David pripasa svoj, i oko etiri stotine ljudi krenu za Davidom, dok ih dvije stotine osta kod tovara.

  25:14 A eni Nabalovoj, Abigajili, javio jedan od Nabalovih slugu ovo: "Eto, David je poslao iz pustinje glasnike da pozdrave naega gospodara, a on ih potjerao.

  25:15 A ti su ljudi bili vrlo dobri prema nama: nisu nas dirali, nita nismo izgubili dokle god smo bili u njihovoj blizini kad smo bili u polju.

  25:16 Nou i danju bili su nam kao bedem u sve vrijeme dok smo bili s njima pasui stada.

  25:17 Razmisli sada i vidi to e uiniti, jer je gotova pogibija naem gospodaru i svemu njegovu domu; a on je opak ovjek komu se ne moe nita kazati."

  25:18 Abigajila brzo uze dvije stotine hljebova, dva mijeha vina, pet zgotovljenih ovaca, pet mjera prena ita, sto grozdova suhoga groa, dvije stotine smokovih kolaa i sve to natovari na magarce.

  25:19 I zapovjedi svojim slugama: "Idite preda mnom, a ja u za vama." Svome muu Nabalu nije kazala nita.

  25:20 Dok je, jaui na magarcu, silazila iza gorskog zavoja, David je sa svojim ljudima silazio nasuprot njoj, tako da se ona susrela s njima.

  25:21 A David je upravo mislio: "Uzalud sam, dakle, zatiivao u pustinji sve to je taj ovjek imao i nita mu nije nestalo od svega to je posjedovao! Sada mi vraa zlo za dobro!

  25:22 Neka Bog uini Davidu ovo zlo i neka mu doda drugo ako Nabalu do zore od svega to ima ostavim i ono to mokri uza zid!"

  25:23 Kad je Abigajila ugledala Davida, brzo sjaha s magarca i pade pred Davida niice, poklonivi se do zemlje.

  25:24 Bacivi mu se tako pred noge, ree: "Gospodaru, neka na mene padne krivica! Dopusti da slubenica tvoja progovori tvojim uima i udostoj se posluati rijei slubenice svoje!

  25:25 Neka moj gospodar ne gleda na toga opakog ovjeka, na Nabala, jer on s pravom nosi svoje ime: zove se Luda i ludost je s njim. A ja, slubenica tvoja, nisam vidjela momaka koje je poslao moj gospodar.

  25:26 Zato sada, gospodaru, ivoga mi Jahve, i tako iv bio ti, i tako ti Jahve koji te ouvao da ne svali na se krvnu krivicu i da ne pribavi sebi pravdu svojom rukom: neka prou kao Nabal tvoji neprijatelji i oni koji snuju zlo mome gospodaru!

  25:27 A ovaj dar, to ga evo tvoja slubenica nosi svome gospodaru, neka se dade momcima koji idu za mojim gospodarom na njegovim putovima.

  25:28 Oprosti slubenici svojoj njezinu krivnju! Zacijelo e Jahve osnovati trajan dom mome gospodaru, jer moj gospodar bije Jahvine bojeve i za svega tvoga ivota nee se nai zlo na tebi.

  25:29 Ako se tko digne da te progoni i da ti radi o glavi, neka ivot moga gospodara bude pohranjen u krinji ivota kod Jahve, tvoga Boga, a ivot tvojih neprijatelja neka on baci kao iz prake.

  25:30 I kad Jahve uini mome gospodaru svako dobro koje ti je obeao i kad te odredi da bude knezom nad Izraelom,

  25:31 onda neka ne bude na smutnju ni na grinju savjesti mome gospodaru da je ni za to prolio krv i da je sebi pribavio pravdu svojoj rukom. I kad Jahve uini dobro mome gospodaru, sjeti se tada slubenice svoje!"

  25:32 David odgovori Abigajili: "Neka je blagoslovljen Jahve, Bog Izraelov, koji te danas poslao meni u susret!

  25:33 Neka je blagoslovljena tvoja mudrost i blagoslovljena bila ti to si me danas zadrala da ne svalim na se krvnu krivicu i da ne pribavim sebi pravdu svojom rukom.

  25:34 Ali, tako mi ivog Jahve, Boga Izraelova, koji nije dopustio da ti uinim zlo: da mi nisi tako brzo izila u susret, zaista ne bi Nabalu do jutra ostalo ni ono to uza zid mokri!"

  25:35 Nato David primi iz njezine ruke to mu bijae donijela i ree joj: "Vrati se s mirom svojoj kui. Gle, usliao sam tvoj glas i obazreo se na tebe."

  25:36 Kad se Abigajila vratila k Nabalu, on je upravo imao gozbu u kui, pravu kraljevsku gozbu: Nabal bijae veseo i sasvim pijan; zato mu ona ne ree nita dok nije svanulo jutro.

  25:37 A ujutro, kad se Nabal otrijeznio, pripovjedi mu njegova ena sve to se dogodilo, a njemu obamrije srce u grudima i on osta kao da se skamenio.

  25:38 A desetak dana poslije toga Jahve udari Nabala te umrije.

  25:39 Kad David u da je umro Nabal, ree: "Neka je blagoslovljen Jahve, koji mi je ispravio nepravdu to mi je uini Nabal; i Jahve je ouvao svoga slugu da ne uini zla, a svalio je Nabalovu zlou na njegovu glavu!" Potom David posla poruku Abigajili da e je uzeti za enu.

  25:40 Davidove sluge dooe k Abigajili u Karmel i rekoe joj: "David nas je poslao k tebi da te uzme sebi za enu."

  25:41 A ona ustade, pokloni se do zemlje i ree: "Evo slubenice tvoje koja je spremna da bude robinja i da pere noge slugama svoga gospodara!"

  25:42 Potom Abigajila brzo ustade i zajaha na magarca, a za njom poe pet njezinih dvorkinja. Tako je otila za Davidovim poslanicima i postala njegovom enom.

  25:43 I Ahinoamom iz Jizreela bijae se oenio David i obje mu bjehu ene.

  25:44 Jer aul bijae svoju ker Mikalu, Davidovu enu, dao Paltiju, sinu Lajia iz Galima.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .