Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - ISAIAH 28

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  28:1 Teko gizdavu vijencu pijanica Efrajimovih, uvelu cvijetu blistava mu nakita - onima to uvrh plodnog dola lee vinom opijeni!

  28:2 Evo, od Gospoda jaki i moni, kao pljusak s tuom, kao vihor razorni, prolom oblaka i povodanj, i svom ih snagom na zemlju baca.

  28:3 Bit e izgaen nogama gizdav vijenac pijanica Efrajimovih

  28:4 i uveo cvijet blistava mu nakita uvrh plodnih dolina; bit e kao rana smokva prije ljeta: im je tko spazi, odmah je ubere.

  28:5 U onaj dan Jahve nad Vojskama postat e kruna slave i sjajan vijenac Ostatku svoga naroda -

  28:6 duh pravde onome koji sjedi na stolici sudakoj i sranost onome koji odbija napad na vrata.

  28:7 Oni posru od vina, teturaju od estoka pia: sveenici i proroci od estoka pia posru; omami ih vino; teturaju od estoka pia, posru u vienjima, ljuljaju se sudei.

  28:8 Svi su stolovi puni gnusnih bljuvotina, nigdje ista mjesta nema!

  28:9 "Koga on to ui mudrosti, koga on upuuje u objavu? Zar djecu odviknutu od mlijeka odbijenu od prsiju?

  28:10 Sav la-sav, sav la-sav, kav la-kav, kav la-kav, zeer am, zeer am."

  28:11 Da, mucavim usnama i na stranom jeziku govorit e se ovom narodu.

  28:12 On im ree: "Evo poinka, dajte umornom da otpoine! Evo odmora!" Ali ne htjedoe posluati.

  28:13 Zato e im Jahve ovako govoriti: "Sav la-sav, sav la-sav, kav la-kav, kav la-kav, zeer am, zeer am", da hodei padnu nauznak, da se razbiju, zapletu i uhvate.

  28:14 Stoga ujte rije Jahvinu, vi podsmjevai, vi to vladate narodom ovim koji je u Jeruzalemu.

  28:15 Vi velite: "Sklopismo savez sa smru i s Podzemljem uinismo sporazum. Kad proe bi razorni, ne, nee nas dohvatiti, jer od lai nainismo sebi sklonite i od obmane skrovite."

  28:16 Stog ovako govori Jahve Gospod: "Evo, postavljam na Sion kamen odabrani, dragocjen kamen ugaoni, temeljac. Onaj koji u nj vjeruje nee propasti.

  28:17 I uzet u pravo za mjeru, a pravdu za tezulju." I tua e vam zastrti sklonite od lai, a voda otplaviti skrovite;

  28:18 propast e savez va sa smru, va sporazum s Podzemljem odrat' se nee. Kada bi razorni proe, satrt e vas;

  28:19 kad god proe, dohvatit e vas; prolazit e svako jutro, danju i nou. Samo e vas strah uputit u objavu.

  28:20 Prekratka e bit' postelja da se ovjek prui, preuzak pokriva da se umota.

  28:21 Da, kao na gori Perasimu, Jahve e ustati, kao u Dolini gibeonskoj, on e se razjariti, da izvri djelo svoje, djelo udnovato, da ispuni naum svoj, naum tajnoviti.

  28:22 Podsmijevanja se okanite, da vas jae okovi ne stegnu; jer uh da je od Gospoda, Jahve nad Vojskama, zemlji ovoj dosueno unitenje.

  28:23 Posluajte i ujte glas moj, prisluhnite pomno moju besjedu.

  28:24 Ore li ora svakog dana, brazdi, brana njivu svoju?

  28:25 A kad joj poravna povrinu, ne sije li grahor, ne sipa li kumin? Penicu gdje treba, proso i jeam, i napokon ra po rubovima?

  28:26 Bog ga njegov upuuje, on ga ui djelu pravom.

  28:27 Ne mlati se grahor cijepom, nee tokom po kuminu, ve se grahor tapom mlati, a kumin se prutom lupa.

  28:28 A da li se ito tare? Ne, nee ga dovijeka mlatiti: po njem e pognat kolski toak i konje, ali ga zdrobiti nee.

  28:29 I to dolazi od Jahve nad Vojskama, savjetom divnog, mudrou velikog.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .