Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - JUDGES 1

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  1:1 Poslije smrti Jouine upitae Izraelci Jahvu: "Tko e od nas prvi poi na Kanaance da se protiv njih bori?"

  1:2 A Jahve odgovori: "Neka Juda prvi poe; u njegove ruke stavljam zemlju."

  1:3 Tada Juda ree svome bratu imunu: "Poi sa mnom u zemlju koja mi je dosuena u batinu; borit emo se protiv Kanaanaca, a potom u se ja uza te boriti na tvojoj zemlji." I imun ode s njim.

  1:4 Ode Juda i Jahve im predade u ruke Kanaance i Periane te pobie u Bezeku deset tisua ljudi.

  1:5 U Bezeku zatekoe Adoni-Sedeka, udarie na nj i porazie Kanaance i Periane.

  1:6 Kad je Adoni-Sedek nagnuo u bijeg, gonili su ga, uhvatili ga i odsjekli mu palce na rukama i nogama.

  1:7 Tada ree Adoni-Sedek: "Sedamdeset kraljeva odsjeenih palaca na rukama i na nogama kupilo je mrvice pod mojim stolom. Kako sam inio, tako mi Bog vraa." Odveli su ga u Jeruzalem i ondje je umro.

  1:8 Zatim Judini sinovi udarie na Jeruzalem, osvojie ga, posjekoe maem itelje i spalie grad.

  1:9 Poslije toga krenue Judini sinovi da se bore protiv Kanaanaca koji su ivjeli u Gorju, Negebu i u efeli.

  1:10 Onda Juda ode na Kanaance koji su ivjeli u Hebronu - Hebronu bijae neko ime Kirjat Arba - i ondje potue eaja, Ahimana i Talmaja.

  1:11 Odatle krenu na stanovnike Debira, koji se neko zvao Kirjat Sefer.

  1:12 Tada ree Kaleb: "Tko pokori i zauzme Kirjat Sefer, dat u mu svoju ker Aksu za enu."

  1:13 Zauze ga Otniel, sin Kenaza, mlaeg brata Kalebova, i Kaleb mu dade svoju ker Aksu za enu.

  1:14 Kad je prila muu, on je nagovori da u svoga oca ite polje. Sie ona s magarca, a Kaleb je upita: "to hoe?"

  1:15 Ona mu odgovori: "Daj mi blagoslov! Kad si mi dao kraj u Negebu, daj mi onda i koji izvor vode." I Kaleb joj dade Gornje i Donje izvore.

  1:16 Sinovi Hobaba Kenijca, tasta Mojsijeva, odoe iz Palmova grada s Judinim sinovima u Judinu pustinju, koja je u Negebu, na jugu od Arada. Tu se nastanie meu Amaleanima.

  1:17 Potom ode Juda s bratom imunom i pobie Kanaance koji su ivjeli u Sefatu i grad izruie "heremu", prokletstvu. Zbog toga se grad prozva Horma.

  1:18 Ali Juda nije uspio zauzeti Gaze s njenim podrujem, ni Akelona s njegovim podrujem, ni Ekrona s njegovim podrujem.

  1:19 Jahve bijae s njim te on osvoji gorje, ali ne mogae potjerati onih u nizini jer imahu eljezna kola.

  1:20 Kao to bijae odredio Mojsije, dadoe Hebron Kalebu, koji iz njega otjera tri sina Anakova.

  1:21 A Benjaminovi sinovi ne uspjee otjerati Jebusejaca koji su ivjeli u Jeruzalemu i tako Jebusejci ostadoe u Jeruzalemu s Benjaminovim sinovima do dana dananjega.

  1:22 Krenu i pleme Josipovo na Betel i Jahve bijae s njima.

  1:23 I pleme Josipovo uze izviati Betel. Grad se neko zvao Luz.

  1:24 Uhode opazie ovjeka gdje izlazi iz grada i rekoe mu: "Pokai nam kuda se moe u grad, pa emo ti biti milostivi."

  1:25 On im pokaza kuda mogu u grad. I sve u gradu isjekoe maem, a onoga ovjeka sa svom njegovom obitelji pustie da ode.

  1:26 ovjek je otiao u zemlju Hetita i ondje sagradio grad i prozvao ga Luz. Tako se zove jo i danas.

  1:27 Manae nije osvojio Bet-eana i njegovih sela ni Tanaka i njegovih sela. Nije potjerao ni stanovnika iz Dora i njegovih sela, ni stanovnika Jibleama i njegovih sela, ni stanovnika Megida i njegovih sela. Tako su Kanaanci ostali i ivjeli u toj zemlji.

  1:28 Kad je Izrael ojaao, nametnuo je Kanaancima tlaku, ali ih nije mogao otjerati.

  1:29 Ni Efrajim nije otjerao Kanaanaca koji su ivjeli u Gezeru, tako te su Kanaanci tu ivjeli meu njima.

  1:30 Zebulun nije otjerao stanovnika Kitrona ni stanovnika Nahalola. Tako su Kanaanci ostali usred Zebulunovih sinova, ali im bijae nametnuta tlaka.

  1:31 Ni Aer nije otjerao stanovnika Akona, ni stanovnika Sidona, ni onih iz Mahalaba, Akziba, Helbe, Afika i Rehoba.

  1:32 Aerovci su ostali tako meu Kanaancima, stanovnicima te zemlje, jer ih nisu otjerali.

  1:33 Naftali nije otjerao stanovnika Bet-emea i Bet-Anata, nego je ivio meu Kanaancima koji su nastavali tu zemlju, ali je stanovnicima Bet-emea i Bet-Anata nametnuta tlaka.

  1:34 Amorejci su potisnuli Danove sinove u goru i nisu ih putali da siu u ravnicu.

  1:35 Amorejci su se zadrali u Har-Heresu, Ajalonu i aalbimu, ali kad je ruka Josipova doma ojaala, bila im je nametnuta tlaka.

  1:36 Podruje Edomaca prua se od Akrabimskog uspona do Stijene pa navie.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .