Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - LUKE 12

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  12:1 Kad se uto skupilo mnotvo, tisue i tisue, te su jedni druge gazili, poe Isus govoriti najprije svojim uenicima: "uvajte se kvasca farizejskoga, to jest licemjerja.

  12:2 Nita nije skriveno to se nee otkriti ni tajno to se nee saznati.

  12:3 Naprotiv, sve to u tami rekoste, na svjetlu e se uti; i to ste po skrovitima u uho aptali, propovijedat e se po krovovima."

  12:4 "A kaem vama, prijateljima svojim: ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a nakon toga nemaju vie to uiniti.

  12:5 Pokazat u vam koga vam se bojati: onoga se bojte koji poto ubije, ima mo baciti u pakao. Da, velim vam, njega se bojte!

  12:6 Ne prodaje li se pet vrapia za dva novia? Pa ipak ni jednoga od njih Bog ne zaboravlja.

  12:7 A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. Ne bojte se! Vredniji ste nego mnogo vrabaca!"

  12:8 "A kaem vam: tko se god prizna mojim pred ljudima, i Sin ovjeji priznat e se njegovim pred anelima Bojim.

  12:9 A tko mene zanijee pred ljudima, bit e zanijekan pred anelima Bojim."

  12:10 "I tko god rekne rije na Sina ovjejega, oprostit e mu se. Ali tko pohuli protiv Duha Svetoga, nee mu se oprostiti."

  12:11 "Nadalje, kad vas budu dovodili pred sinagoge i poglavarstva i vlasti, ne budite zabrinuti kako ete se ili ime braniti, to li rei!

  12:12 Ta Duh Sveti pouit e vas u taj as to valja rei."

  12:13 Tada mu netko iz mnotva ree: "Uitelju, reci mome bratu da podijeli sa mnom batinu."

  12:14 Nato mu on ree: "ovjee, tko me postavio sucem ili djeliocem nad vama?"

  12:15 I dometnu im: "Klonite se i uvajte svake pohlepe: koliko god netko obilovao, ivot mu nije u onom to posjeduje."

  12:16 Kaza im i prispodobu: "Nekomu bogatu ovjeku obilno urodi zemlja

  12:17 pa u sebi razmiljae: 'to da uinim? Nemam gdje skupiti svoju ljetinu.'

  12:18 I ree: 'Evo to u uiniti! Sruit u svoje itnice i podignuti vee pa u ondje zgrnuti sve ito i dobra svoja.

  12:19 Tada u rei dui svojoj: duo, evo ima u zalihi mnogo dobara za godine mnoge. Poivaj, jedi, pij, uivaj!'

  12:20 Ali Bog mu ree: 'Bezumnie! Ve noas dua e se tvoja zaiskati od tebe! A to si pripravio, ije e biti?'

  12:21 Tako biva s onim koji sebi zgre blago, a ne bogati se u Bogu."

  12:22 Zatim ree svojim uenicima: "Zato vam kaem: ne budite zabrinuti za ivot: to ete jesti; ni za tijelo: u to ete se obui.

  12:23 Ta ivot je vredniji od jela i tijelo od odijela.

  12:24 Promotrite gavrane! Ne siju niti anju, nemaju spremita ni itnice, pa ipak ih Bog hrani. Koliko li ste vi vredniji od ptica!

  12:25 A tko od vas zabrinutou moe svojemu stasu dodati lakat?

  12:26 Ako dakle ni ono najmanje ne moete, to ste onda za ostalo zabrinuti?

  12:27 Promotrite ljiljane, kako niti predu niti tkaju, a kaem vam: ni Salomon se u svoj svojoj slavi ne zaodjenu kao jedan od njih.

  12:28 Pa ako travu koja je danas u polju, a sutra se u pe baca Bog tako odijeva, koliko li e vie vas, malovjerni!"

  12:29 "Zato i vi: ne traite to ete jesti, to piti. Ne uznemirujte se!

  12:30 Ta sve to trae pogani ovoga svijeta. Otac va zna da vam je sve to potrebno.

  12:31 Nego, traite kraljevstvo njegovo, a to e vam se nadodati!"

  12:32 "Ne boj se, stado malo: svidjelo se Ocu vaemu dati vam Kraljevstvo."

  12:33 "Prodajte to god imate i dajte za milostinju! Nainite sebi kese koje ne stare, blago nepropadljivo na nebesima, kamo se kradljivac ne pribliava i gdje moljac ne rastae.

  12:34 Doista, gdje vam je blago, ondje e vam i srce biti."

  12:35 "Neka vam bokovi budu opasani i svjetiljke upaljene,

  12:36 a vi slini ljudima to ekaju gospodara kad se vraa sa svadbe da mu odmah otvore im stigne i pokuca.

  12:37 Blago onim slugama koje gospodar, kada doe, nae budne! Zaista, kaem vam, pripasat e se, posaditi ih za stol pa e pristupiti i posluivati ih.

  12:38 Pa doe li o drugoj ili o treoj strai i nae ih tako, blago njima!"

  12:39 "A ovo znajte: kad bi domain znao u koji as kradljivac dolazi, ne bi dao prokopati kue.

  12:40 I vi budite pripravni jer u as kad i ne mislite Sin ovjeji dolazi."

  12:41 Nato e Petar: "Gospodine, govori li tu prispodobu samo za nas ili i za sve?"

  12:42 Ree Gospodin: "Tko li je onaj vjerni i razumni upravitelj to e ga gospodar postaviti nad svojom poslugom da im u pravo vrijeme daje obrok?

  12:43 Blago onome sluzi kojega gospodar kada doe, nae da tako radi.

  12:44 Uistinu, kaem vam, postavit e ga nad svim imanjem svojim."

  12:45 "No rekne li taj sluga u srcu: 'Okasnit e gospodar moj' pa stane tui sluge i slukinje, jesti, piti i opijati se,

  12:46 doi e gospodar toga sluge u dan u koji mu se ne nada i u as u koji i ne sluti; rasjei e ga i dodijeliti mu udes meu nevjernicima."

  12:47 "I onaj sluga to je znao volju gospodara svoga, a nije bio spreman ili nije uinio po volji njegovoj, dobit e mnogo udaraca.

  12:48 A onaj koji nije znao, ali je uinio to zasluuje udarce, dobit e malo udaraca. Kome je god mnogo dano, od njega e se mnogo iskati. Kome je mnogo povjereno, vie e se od njega iskati."

  12:49 "Oganj dooh baciti na zemlju pa to hou ako je ve planuo!

  12:50 Ali krstom mi se krstiti i kakve li muke za me dok se to ne izvri!"

  12:51 "Mislite li da sam doao mir dati na zemlji? Nipoto, kaem vam, nego razdjeljenje.

  12:52 Ta bit e odsada petorica u jednoj kui razdijeljena: razdijelit e se trojica protiv dvojice i dvojica protiv trojice -

  12:53 otac protiv sina i sin protiv oca, mati protiv keri i ki protiv matere, svekrva protiv snahe i snaha protiv svekrve."

  12:54 Zatim je govorio mnotvu: "Kad opazite da se oblak die na zapadu, odmah kaete: 'Kia e!' I bude tako.

  12:55 Kad zapue junjak, kaete: 'Bit e vruine!' I bude.

  12:56 Licemjeri! Lice zemlje i neba umijete rasuditi, kako onda ovo vrijeme ne rasuujete?"

  12:57 "Zato sami od sebe ne sudite to je pravo?

  12:58 Kad s protivnikom ide glavaru, na putu sve uloi da ga se oslobodi pa te ne odvue k sucu. Sudac e te predati izvritelju, a izvritelj baciti u tamnicu.

  12:59 Kaem ti: nee izii odande dok ne isplati do posljednjega novia."


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .