Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 3

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  3:1 Proto povstali-li jste s Kristem, vrchnch vc hledejte, kde Kristus na pravici Bo sed.

  3:2 O svrchn vci peujte, ne o zemsk.

  3:3 Nebo zemeli jste, a ivot v skryt jest s Kristem v Bohu.

  3:4 Kdy se pak uke Kristus, ivot n, tehdy i vy ukete se s nm v slv.

  3:5 Proto mrtvte dy sv zemsk, smilstvo, neistotu, chlpnost, dost zlou, i lakomstv, jen jest modlm slouen.

  3:6 Pro kterto vci pichz hnv Bo na syny zpurn.

  3:7 V kterchto hch i vy nkdy chodili jste, kdy jste ivi byli v nich.

  3:8 Ale ji nyn slote i vy vecko to, hnv, prchlivost, zlobivost, zloeen i mrzkomluvnost zapute od st vaich.

  3:9 Nelete jedni na druh, kdy jste svlkli s sebe starho lovka s skutky jeho,

  3:10 A oblkli toho novho, obnovujcho se k znmosti jasn, podle obrazu toho, jen jej stvoil,

  3:11 Kdeto nen ek a id, obzka a neobzka, cizozemec a Scta, sluebnk a svobodn ale vecko a ve vech Kristus.

  3:12 Proto oblecte se jako vyvolen Bo, svat, a mil, v srdce ltostiv, v dobrotivost, nzk o sob smlen, krotkost, trplivost,

  3:13 Snejce jeden druhho a odpoutjce sob vespolek, ml-li by kdo proti komu jakou alobu; jako i Kristus odpustil vm, tak i vy.

  3:14 Nadto pak nade vecko obleeni bute v lsku, kter jest svazek dokonalosti.

  3:15 A pokoj Bo vtzi v srdcch vaich, k nmu i povolni jste v jedno tlo; a bute vdni.

  3:16 Slovo Kristovo pebvej v vs bohat se v moudrost; uce a napomnajce sebe vespolek almy, a zpvy, a psnikami duchovnmi, s milost zpvajce v srdci vaem Pnu.

  3:17 A vecko, cokoli inte v slovu nebo v skutku, vecko ite ve jmnu Pna Jee, dky ince Bohu a Otci skrze nho.

  3:18 eny poddny bute mum svm tak, jak slu, v Pnu.

  3:19 Mui milujte eny sv, a nemjte se psn k nim.

  3:20 Dtky poslouchejte rodi ve vem; nebo to jest dobe lib Pnu.

  3:21 Otcov nepopouzejte k hnvivosti dtek svch, aby sob nezoufaly.

  3:22 Sluebnci posluni bute ve vem pn svch tlesnch, ne na oko toliko slouce, jako ti, jen se usiluj lidem lbiti, ale v sprostnosti srdce, bojce se Boha.

  3:23 A vecko, co byste koli inili, z t due ite, jakoto Pnu, a ne lidem,

  3:24 Vdouce, e ode Pna vzti mte odplatu vnho ddictv; nebo Pnu Kristu sloute.

  3:25 Kdo by pak nepravost pchal, odmnu sv nepravosti vezme. A nen pijmn osob u Boha.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .