Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 2

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  2:1 Proto jest-li jak poten v Kristu, jest-li kter uten lsky, jest-li kter spolenost Ducha svatho, jsou-li kter milosrdenstv a slitovn,

  2:2 Naplte radost mou v tom, abyste jednostejnho smyslu byli, jednostejnou lsku majce, jednodun jsouce, jednostejn smlejce,

  2:3 Nic neite skrze svr anebo marnou chvlu, ale v pokoe jedni druh za dstojnj sebe majce.

  2:4 Nehledejte jeden kad svch vc, ale kad tak toho, co jest jinch.

  2:5 Budi tedy tat mysl pi vs, jak byla pi Kristu Jei,

  2:6 Kter jsa v zpsobu Bom, nepoloil sob toho za loupe rovn bti Bohu,

  2:7 Ale samho sebe zmail, zpsob sluebnka pijav, podobn lidem uinn.

  2:8 A v zpsobu nalezen jako lovk, ponil se, poslun jsa uinn a do smrti, a to do smrti ke.

  2:9 Proto i Bh povil ho nade ve a dal jemu jmno, kter jest nad kad jmno,

  2:10 Aby ve jmnu Jee kad koleno klekalo, tch, kte jsou na nebesch, a tch, jen jsou na zemi, i tch, jen jsou pod zem,

  2:11 A kad jazyk aby vyznval, e Je Kristus jest Pnem v slv Boha Otce.

  2:12 A tak, moji mil, jako jste vdycky posluni byli, netoliko v ptomnosti m, ale nyn mnohem vce, kdy jsem vzdlen od vs, s bzn a s tesenm spasen sv konejte.

  2:13 Bh zajist jest, kter psob v vs i chtn i skuten inn, podle dobe lib vle sv.

  2:14 Vecko pak ite bez reptn a bez pochybovn,

  2:15 Abyste byli bez hony, a upm synov Bo, bez obvinn uprosted nrodu zlho a pevrcenho; mezi ktermito svte jakoto svtla na svt,

  2:16 Slovo ivota zachovvajce, k chloub m v den Kristv, aby bylo vidno, e jsem ne nadarmo bel, ani nadarmo pracoval.

  2:17 A bych pak i obtovn byl pro obt a slubu ve va, raduji se a spolu raduji se se vemi vmi.

  2:18 A t i vy radujte se a spolu radujte se se mnou.

  2:19 Mm pak nadji v Kristu Jei, e Timotea brzy poli vm, abych i j pokojn mysli byl, zvda, kterak vy se mte.

  2:20 Nebo dnho tak jednomyslnho nemm, kter by tak vlastn o vae vci peoval.

  2:21 Vickni zajist svch vc hledaj, a ne tch, kter jsou Krista Jee.

  2:22 Ale jej zkuenho bti vte, podle toho, e jako syn s otcem se mnou pisluhoval v evangelium.

  2:23 Toho hle, nadji mm, e poli, jak jen porozumm, co se bude dti se mnou.

  2:24 Mm pak nadji v Pnu, e i sm brzo k vm pijdu.

  2:25 Ale zdlo se mi za potebn Epafrodita, bratra a pomocnka a spoluryte mho, vaeho pak apotola i sluebnka, v poteb m poslati k vm,

  2:26 Ponvad takovou ml dost vs vecky vidti, a velmi tek nad tm byl, e jste o nm slyeli, e by byl nemocen.

  2:27 A byl jest jist nemocen, i blzek smrti, ale Bh se nad nm smiloval, a ne nad nm toliko, ale i nade mnou, abych zmutku na zmutek neml.

  2:28 Proto tm spnji poslal jsem ho k vm, abyste, vidouce jej zase, zradovali se, a j abych byl bez zmutku.

  2:29 Proto pijmte jej v Pnu se v radost, a mjte takov v uctivosti.

  2:30 Nebo jest pro dlo Kristovo a k smrti se piblil, opoviv se ivota svho, jedn aby doplnil to, v em jste vy mli nedostatek pi poslouen mn.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .