Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 14

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  14:1 Aj, den Hospodinv pichz, a rozdleny budou koisti tv u prosted tebe.

  14:2 Nebo shromdm vecky nrody proti Jeruzalmu k boji, i bude dobyto msto, a domov zloupeni, a eny zhanobeny budou. A kdy vyjde dl msta v zajet, ostatek lidu nebude vyhlazeno z msta.

  14:3 Nebo Hospodin vythna, bude bojovati proti tm nrodm, jak bojuje v den potkn.

  14:4 I stanou nohy jeho v ten den na hoe Olivetsk, kter jest naproti Jeruzalmu od vchodu, a rozdvoj se hora Olivetsk napoly k vchodu a k zpadu dolm velmi velikm, a odstoup dl t hory na plnoci, a dl jej na poledne.

  14:5 I budete utkati ped dolm hor; nebo doshne dol hor a k Azal. Budete, pravm, utkati, jako jste utkali ped zem tesenm za dn Uzie krle Judskho, kdy pijde Hospodin Bh mj, a vickni svat s nm.

  14:6 I stane se v ten den, e nebude svtla drahho, ani tmy hust.

  14:7 A tak bude den jeden, kter jest znm Hospodinu, ani bude den, ani noc; a vak stane se, e v as veera bude svtlo.

  14:8 Stane se tak v ten den, e vychzeti budou vody iv z Jeruzalma, dl jich k moi vchodnmu, a dl jich k moi nejdalmu. V lt i v zim bude.

  14:9 A bude Hospodin krlem nade v zem; v ten den bude Hospodin jedin, a jmno jeho jedno.

  14:10 A uinna bude vecka tato zem jako rovina od Gaba k Remmon na poledn stran Jeruzalmu, kter vyven jsa, stti bude na mst svm, od brny Beniaminovy a k mstu brny prvn, a a k brn hlov, a od ve Chananeel a k presu krlovskmu.

  14:11 A budou bydliti v nm, a nebude vce v proklet; msto Jeruzalm zajist bezpen sedti bude.

  14:12 Tato pak bude rna, kterou ran Hospodin vecky nrody, kte by bojovali proti Jeruzalmu: Usu tlo jednoho kadho, stojcho na nohch svch, a oi jednoho kadho usvadnou v drch svch, a jazyk jednoho kadho usvadne v stech jejich.

  14:13 I stane se v ten den, e bude znepokojen Hospodinovo velik mezi nimi, tak e uchop jeden druhho ruku, a vztaena bude ruka jednoho na ruku druhho.

  14:14 Tak i ty, Judo, bojovati bude v Jeruzalm, a shromdno bude zbo vech nrod vkol, zlato a stbro, i roucha velmi mnoho.

  14:15 A podobn bude rna kon, mezk, velbloud a osl i vech hovad, kter budou v tom leen, podobn rn t.

  14:16 I stane se, e kdokoli pozstane ze vech nrod, kte by pithli proti Jeruzalmu, pichzeti budou z rok do roka klanti se krli Hospodinu zstup a slaviti slavnost stnk.

  14:17 I stane se, kdo z eled zem nebude pichzeti do Jeruzalma klanti se krli Hospodinu zstup, e nebude na n preti dt.

  14:18 A jestlie eled Egyptsk nevstoup, ani pijde, jakkoli na n neprv, pijde vak t rna, kterou ran Hospodin nrody, kte by nepichzeli k slaven slavnosti stnk.

  14:19 Ta bude pokuta pro hch Egyptskch a pokuta pro hch vech nrod, kte by nechodili k slaven slavnosti stnk.

  14:20 V ten den bude na zvoncch koskch: Svatost Hospodinu; a bude hrnc v dom Hospodinov jako ped oltem.

  14:21 Nbr bude velik hrnec v Jeruzalm a v Judstvu svatost Hospodinu zstup; a pichzejce vickni, kte obtovati maj, budou je brti a vaiti v nich. Ani bude Kananejsk vce v dom Hospodina zstup v ten den.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .