Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 3

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  3:1 Kdy jste tedy byli vzkeni s Kristem, hledejte to, co je nahoe, kde po Bo pravici sed Kristus.

  3:2 Myslete na to, co je nahoe, ne na to, co je na zemi;

  3:3 nebo jste zemeli a v ivot je s Kristem ukryt v Bohu.

  3:4 A se uke Kristus, n ivot, tehdy se s nm ve slv ukete i vy.

  3:5 Umrtvte tedy sv pozemsk dy - smilstvo, neistotu, ve, zlou dostivost i lakotu (co je modlstv),

  3:6 [nebo] kvli tmto vcem pichz Bo hnv na syny neposlunosti.

  3:7 V tch jste kdysi chodili i vy, kdy jste v nich ili,

  3:8 ale nyn to vechno ze svch st odlote: zuivost, hnv, zlobu, urky [i] nestoudn ei.

  3:9 Nelete jedni druhm, kdy jste [ji] svlkli starho lovka s jeho skutky

  3:10 a oblkli toho novho, jen se obnovuje k [plnmu] poznn podle obrazu Toho, kter ho stvoil.

  3:11 Tehdy [u] nen ek a id, obzka a neobzka, cizinec a Skytha, otrok a svobodn, ale vechno a ve vem Kristus.

  3:12 Oblete se tedy, jako Bo vyvolen, svat a milovan, soucitnm milosrdenstvm, laskavost, pokorou, krotkost, trplivost.

  3:13 Snejte jedni druh a vzjemn si odpoutjte, m-li nkdo proti nkomu stnost. Tak jako Kristus odpustil vm, [odpoutjte] i vy.

  3:14 Nad to vechno se vak [oblete] lskou, kter je svazkem dokonalosti.

  3:15 Ve vaich srdcch a vldne Bo pokoj, k nmu jste tak byli povolni v jednom tle; a bute vdn.

  3:16 A ve vs bohat pebv Kristovo slovo ve v moudrosti. Vyuujte a napomnejte jedni druh almy, chvalozpvy a duchovnmi psnmi; s vdnost zpvejte svm srdcem Pnu.

  3:17 A vechno, cokoli dlte slovem nebo skutkem, vechno [to ite] ve jmnu Pna Jee a dkujte skrze nj Bohu a Otci.

  3:18 Manelky, poddvejte se svm mum, jak se slu v Pnu.

  3:19 Mui, milujte sv manelky a nebute k nim hrub.

  3:20 Dti, poslouchejte ve vem sv rodie, nebo to je pjemn Pnu.

  3:21 Otcov, nepopouzejte sv dti, aby nebyly sklen.

  3:22 Sluebnci, poslouchejte ve vem sv tlesn pny. neslute [jen] naoko, jako ti, kdo se chtj zalbit lidem, ale v prostot srdce a s Bo bzn.

  3:23 Vechno, cokoli dlte, ite [celou] du, jako Pnu a ne lidem,

  3:24 s vdomm, e od Pna pijmete odplatu ddictv, nebo sloute Pnu Kristu.

  3:25 Ten, kdo pch kodu vak dostane [odplatu] za to, co spchal. A [Bh] nestran nikomu.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .