Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 3

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  3:1 Kvli tomu j Pavel, vze Jee Krista pro vs pohany -

  3:2 pokud jste ovem slyeli o sprv Bo milosti, je mi byla udlena pro vs,

  3:3 [toti] e mi skrze zjeven oznmil tajemstv, jak jsem [ji] pedem krtce napsal.

  3:4 Z toho mete pi ten poznat, e rozumm Kristovu tajemstv,

  3:5 kter za jinch dob nebylo lidskm synm oznmeno [tak], jak je nyn skrze Ducha zjeveno jeho svatm apotolm a prorokm,

  3:6 [e] pohan jsou spoluddicov, sousti [tho] tla a spoluastnci jeho zaslben v Kristu skrze evangelium,

  3:7 jeho jsem se stal sluebnkem podle daru Bo milosti, kter mi byl dn psobenm jeho moci.

  3:8 Mn, zdaleka nejmenmu ze vech svatch, byla dna tato milost, abych mezi pohany kzal Kristovo nevystiiteln bohatstv

  3:9 a abych vem vysvtlil, jak [je] ast na tom tajemstv (je bylo od vk ukryto v Bohu, kter vechno stvoil skrze Jee Krista),

  3:10 aby nyn byla skrze crkev oznmena vldm a mocnostem v nebesch perozmanit Bo moudrost,

  3:11 podle vnho pedsevzet, je uinil v Kristu Jei, naem Pnu,

  3:12 v nm mme smlou dvru a [monost] pstupu s jistotou skrze vru v nj.

  3:13 Prosm tedy, abyste nepolevovali kvli mm souenm pro vs, nebo je to vae slva.

  3:14 - Kvli tomu tedy klekm na kolena ped Otcem naeho Pna Jee Krista,

  3:15 z nho se nazv veker rodina na nebi i na zemi,

  3:16 aby vm podle bohatstv sv slvy dal, abyste skrze jeho Ducha byli posilnni moc ve vnitnm lovku,

  3:17 aby Kristus pebval skrze vru ve vaich srdcch a abyste, zakoenni a zaloeni v lsce,

  3:18 mohli se vemi svatmi postihnout, jak [je] ka a dlka, vka i hloubka,

  3:19 a poznat Kristovu lsku, pesahujc chpn, abyste byli naplnni do veker Bo plnosti.

  3:20 Tomu pak, kter je podle moci psobc v ns schopen uinit nezmrn vce ne vechno, co prosme nebo rozumme,

  3:21 tomu [bu] slva v crkvi skrze Krista Jee ve vech dobch na vky vk. Amen.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .