Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 14

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  14:1 Stalo se pak, [e] v sobotu veel do domu jednoho [z] pednch farize, aby jedl chlb, a oni ho sledovali.

  14:2 A nhle byl ped nm njak vodnateln lovk.

  14:3 Je tedy tm uenm v Zkon a farizem odpovdl: "Sm se v sobotu uzdravovat?"

  14:4 Ale oni mleli. A tak ho vzal, uzdravil a propustil.

  14:5 Potom jim odpovdl: "Kdo z vs v sobotn den ihned nevythne [svho] osla nebo vola, kdy mu spadne do studny?"

  14:6 A nemohli mu na to odpovdt.

  14:7 Kdy pak pozoroval, jak si vybraj pedn msta, povdl pozvanm podobenstv. ekl jim:

  14:8 "Kdybys byl nkm pozvn na svatbu, nesedej si na pedn msto, aby [tam] snad nebyl pozvn [nkdo] venj ne ty.

  14:9 Ten, kter pozval tebe i jeho, by pak piel a ekl ti: 'Uvolni mu msto.' A tehdy bys s hanbou zaujal posledn msto.

  14:10 Kdy jsi tedy pozvn, jdi a posa se na poslednm mst, aby ten, kter t pozval, piel a ekl ti: 'Pteli, poj v.' Tehdy bude mt ped svmi spoluhodovnky chvlu.

  14:11 Nebo kad, kdo se povyuje, bude ponen, a kdo se poniuje, bude poven."

  14:12 Tehdy ekl tak tomu, kter ho pozval: "Kdy pod obd nebo veei, nezvi sv ptele ani sv bratry ani sv pbuzn ani bohat sousedy, aby snad zase oni nepozvali tebe a ml bys odplatu.

  14:13 Ale kdy pod hostinu, zvi chud, chrom, zmrzaen a slep

  14:14 a bude poehnan. Nemaj toti, [m] by ti odplatili, ale bude ti odplaceno pi vzken spravedlivch."

  14:15 Kdy to uslyel jeden ze spoluhodovnk, ekl mu: "Blaze tomu, kdo bude jst chlb v Bom krlovstv."

  14:16 On mu vak ekl: "Jeden lovk vystrojil velikou veei a pozval mnoho [host].

  14:17 V as veee pak poslal svho sluebnka, aby ekl pozvanm: 'Pojte, nebo vechno u je pipraveno.'

  14:18 Vichni se ale jednomysln zaali vymlouvat. Prvn mu ekl: 'Koupil jsem pole a musm se na n jt podvat. Prosm t, omluv mne.'

  14:19 Druh ekl: 'Koupil jsem pt pr vol a jdu je vyzkouet. Prosm t, omluv mne.'

  14:20 A jin ekl: 'Oenil jsem se, a proto nemohu pijt.'

  14:21 Kdy se pak ten sluebnk vrtil, oznmil ty vci svmu pnu. Tehdy se hospod rozhnval a ekl svmu sluebnku: 'Vyjdi rychle do ulic a uliek msta a pive sem chud, chrom, zmrzaen a slep.'

  14:22 A sluebnk ekl: 'Pane, stalo se, jak jsi pikzal, a jet je msto.'

  14:23 Pn tedy ekl sluebnku: 'Vyjdi na cesty a [mezi] ploty a pinu [lidi] pijt, a se mj dm napln.

  14:24 km vm toti, e nikdo z tch mu, kte byli pozvni, neokus mou veei.'"

  14:25 ly s nm velik zstupy a [on] se obrtil a ekl jim:

  14:26 "Jde-li nkdo ke mn a nem v nenvisti svho otce i matku i enu i dti i bratry i sestry a dokonce i svou vlastn dui, neme bt mm uednkem.

  14:27 A kdokoli nenese svj k a nejde za mnou, neme bt mm uednkem.

  14:28 Nebo kdo z vs, kdy chce postavit v, si nejdve nesedne a nespot nklad, m-li [na] to, aby [ji] dokonil?

  14:29 Aby snad, kdy by poloil zklad a nemohl [stavbu] dokonit, nezaali se mu posmvat vichni, kte by [to] vidli,

  14:30 se slovy: 'Tento lovk zaal stavt a nemohl [to] dokonit.'

  14:31 Anebo - kter krl si cestou do boje proti jinmu krli nejdve nesedne, [aby] se poradil, me-li se s deseti tisci utkat s tm, kter proti nmu thne s dvaceti tisci?

  14:32 Jinak toti k nmu pole poselstvo, kdy bude jet daleko, a bude se ptt na podmnky mru.

  14:33 Tak tedy dn z vs, kdo se nerozlou se vm, co m, neme bt mm uednkem.

  14:34 Sl [je] dobr. Jestlie vak sl ztrat svou chu, m bude osolena?

  14:35 Nehod se do zem ani do hnoje; vyhazuj ji ven. Kdo m ui k slyen, a sly."

  -

  God Rules.NET
   100 +   .