Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 2

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  2:1 A po [nkolika] dnech opt piel do Kafarnaum a proslechlo se, e je doma.

  2:2 A hned se shromdilo [takov] mnostv, e se u nemohli vejt ani ke dvem. A mluvil jim slovo.

  2:3 Tehdy k nmu pili s ochrnutm, kterho nesli tyi [mui].

  2:4 A kdy ho k nmu nemohli kvli zstupu pinst, odkryli stechu [nad mstem], kde byl, a kdy [ji] proboili, spustili dol lko, na kterm leel ten ochrnut.

  2:5 Kdy Je uvidl jejich vru, ekl tomu ochrnutmu: "Synu, tv hchy jsou ti odputny."

  2:6 Byli tu ale nkte ze zkonk. Sedli tam a v srdcch uvaovali:

  2:7 "Pro mluv tak rouhav? Kdo krom samotnho Boha me odpustit hchy?"

  2:8 Je vak ve svm duchu hned poznal, e takto sami pro sebe uvauj, a ekl jim: "Pro ve svch srdcch takto uvaujete?

  2:9 Co je snadnj? ci ochrnutmu: Tv hchy jsou odputny, anebo ci: Vsta, vezmi sv lko a cho?

  2:10 Ale abyste vdli, e Syn lovka m na zemi moc odpoutt hchy" - [tehdy] povdl ochrnutmu -

  2:11 "km ti, vsta, vezmi sv lko a jdi dom."

  2:12 A on hned vstal, pede vemi vzal sv lko a odeel, take vichni asli a oslavovali Boha se slovy: "[Nic] takovho jsme nikdy nevidli."

  2:13 [Je] pak znovu vyel k moi. Vechen zstup pichzel k nmu a on je vyuoval.

  2:14 Cestou uvidl Lviho, Alfeova [syna], jak sed na celnici, a ekl mu: "Poj za mnou." A on vstal a el za nm.

  2:15 Kdy pak byl Je za stolem v jeho dom, stalo se, e i mnoz celnci a hnci stolovali s Jeem a s jeho uednky. Bylo jich toti mnoho, [kte] li za nm.

  2:16 Kdy vak zkonci a farizeov uvidli, e j s celnky a hnky, kali jeho uednkm: "Jak to, e j a pije s celnky a hnky?"

  2:17 Kdy to Je uslyel, ekl jim: "Lkae nepotebuj zdrav, ale nemocn. Nepiel jsem volat spravedliv, ale hn k pokn."

  2:18 Janovi uednci a farizeov se postili. [Nkte] pili a ekli mu: "Pro se uednci Jana a farize post, ale tvoji uednci se nepost?"

  2:19 Je jim odpovdl: "Mohou se enichovi ptel postit, dokud je enich s nimi? Dokud maj enicha u sebe, nemohou se postit.

  2:20 Pijdou vak dny, kdy od nich bude enich vzat, a tehdy, v tch dnech, se budou postit.

  2:21 Nikdo nepiv zplatu z nov ltky ke starmu plti; jinak utrhne ta nov zplata [i] od starho a dra je [jet] hor.

  2:22 Nikdo tak nelije nov vno do starch ndob; jinak to nov vno roztrhne ndoby, vno se vylije a ndoby se zni. Nov vno se pece lije do novch ndob."

  2:23 Stalo se pak, e v sobotu prochzel obilm a jeho uednci zaali cestou vytrhvat klasy.

  2:24 Farizeov mu tedy ekli: "Pohle, pro dlaj, co se v sobotu nesm?"

  2:25 ekl jim: "Copak jste nikdy neetli, co udlal David, kdy ml nouzi a hlad, on i ti, kdo byli s nm?

  2:26 Jak veel do Boho domu za nejvyho knze Abiatara a jedl [posvtn] chleby pedloen, kter nikdo krom kn nesm jst, a dal i tm, kdo byli s nm?"

  2:27 A ekl jim: "Sobota byla uinna pro lovka, a ne lovk pro sobotu.

  2:28 Proto je Syn lovka Pnem i nad sobotou."

  -

  God Rules.NET
   100 +   .