Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - Ěŕđę 4

  ĎĐĹÄŰÄÓŮŔß ĂËŔÂŔ - ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - FONTS - ĎÎĚÎŮÜ


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB

  HELPS: ĐÓŃ - UKR - BULG - POL - ROM - ĐÓŃ-82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - ĐÓŃ-DARBY - ĐÓŃ-GEN - ĐÓŃ-LOP - ĐÓŃ-MAC - ĐÓŃ-SIR - ĐÓŃ-TSK

  4:1 Tehdy začal znovu vyučovat u moře. Shromáždil se k němu [tak] obrovský zástup, že nastoupil do lodi na moři a posadil se; a celý ten zástup byl na zemi u moře.

  4:2 Učil je v podobenstvích mnoha věcem a ve svém vyučování jim řekl:

  4:3 "Slyšte: Hle, vyšel rozsévač, aby rozsíval.

  4:4 A při tom rozsívání se stalo, že některé [semeno] padlo podél cesty a přiletěli nebeští ptáci a sezobali je.

  4:5 Jiné padlo na skalnaté místo, kde nemělo mnoho země, a ihned vzešlo, protože nemělo hloubku země.

  4:6 Když pak vyšlo slunce, spálilo je; a protože nemělo kořen, uschlo.

  4:7 Jiné zase padlo do trní, a když trní vyrostlo, udusilo je a nevydalo úrodu.

  4:8 Jiné však padlo do dobré země a vydalo vzhůru vystupující a rostoucí úrodu. Některé přineslo třicetinásobek, jiné šedesátinásobek a jiné stonásobek."

  4:9 Tehdy jim řekl: "Kdo má uši k slyšení, ať slyší."

  4:10 A jakmile byl o samotě, ptali se ho ti, kdo byli s ním spolu s dvanácti, na to podobenství.

  4:11 Řekl jim tedy: "Vám je dáno poznat tajemství Božího království, ale těm, kdo jsou mimo [něj], se to všechno děje v podobenstvích,

  4:12 aby 'Hledíce hleděli, ale neviděli a slyšíce slyšeli, ale nerozuměli, aby se snad neobrátili a nebyly jim odpuštěny hříchy.' "

  4:13 Tehdy jim řekl: "Vy to podobenství nechápete? Jak tedy porozumíte všem podobenstvím?

  4:14 Ten rozsévač rozsívá slovo.

  4:15 A ti podél cesty, kde se rozsívá slovo, jsou tito: Jakmile uslyší, ihned přichází Satan a bere to slovo, které bylo zaseto do jejich srdcí.

  4:16 A podobně ti, kteří jsou osíváni na skalnaté půdě, jsou tito: Jakmile to slovo uslyší, hned ho s radostí přijímají,

  4:17 ale nemají v sobě kořen a jsou nestálí. Když potom kvůli tomu slovu nastane soužení nebo pronásledování, hned se pohoršují.

  4:18 A další jsou ti, kteří jsou osíváni do trní: To jsou ti, kteří slyší slovo,

  4:19 ale [pak] přicházejí starosti tohoto světa, oklamání bohatstvím a chtivost po dalších věcech a dusí to slovo, takže se stává neplodným.

  4:20 A toto jsou ti, kteří jsou oseti na dobré půdě: Slyší slovo, přijímají [je] a přinášejí úrodu - jedno třicetinásobnou, jiné šedesátinásobnou a jiné stonásobnou."

  4:21 Dále jim řekl: "Přichází snad světlo proto, aby bylo postaveno pod nádobu nebo pod postel? Nemá být postaveno na stojan?

  4:22 Není totiž nic skrytého, co by nemělo být zjeveno, ani [nic] tak utajeného, aby to nevyšlo najevo.

  4:23 Má-li někdo uši k slyšení, ať slyší!"

  4:24 Řekl jim také: "Dávejte pozor na to, co posloucháte. Jakou mírou měříte, [takovou] vám bude odměřeno a vám poslouchajícím bude přidáno.

  4:25 Tomu, kdo má, totiž bude dáno, a tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má."

  4:26 Potom řekl: "Boží království působí tak, jako když člověk hodí zrno na zem

  4:27 a spí a vstává ve dne i v noci a to zrno klíčí a roste, a on neví jak.

  4:28 Země totiž plodí úrodu sama - nejdříve stéblo, potom klas a potom zralé obilí v klasu.

  4:29 A když úroda dozraje, ihned přiloží srp, protože nastala sklizeň."

  4:30 Řekl také: "K čemu přirovnáme Boží království? Jakým podobenstvím ho představíme?

  4:31 [Je] jako zrnko hořčice, které když je zaseto do země, je nejmenší ze všech semen na zemi.

  4:32 Když je však zaseto, roste, až je větší než všechny byliny a vypouští veliké větve, takže i nebeští ptáci mohou hnízdit v jeho stínu."

  4:33 A mluvil jim slovo v mnoha takových podobenstvích, tak jak byli schopni rozumět.

  4:34 Nemluvil k nim jinak než v podobenstvích, ale svým učedníkům všechno v soukromí vysvětloval.

  4:35 Toho dne, když už nastal večer, jim řekl: "Přeplavme se na druhou stranu."

  4:36 Nechali tedy zástup [na břehu a] vzali ho, jak byl, na loďce. A byly s ním i jiné loďky.

  4:37 Tehdy nastala veliká větrná bouře a vlny se valily na loď, takže se loď již naplňovala.

  4:38 On ale spal na polštáři na lodní zádi, a [tak] ho vzbudili a řekli mu: "Mistře, ty nedbáš [na to], že hyneme?"

  4:39 Když se tedy probudil, napomenul vítr a řekl moři: "Zmlkni, utiš se!" A vítr se utišil a nastal naprostý klid.

  4:40 Tehdy jim řekl: "Proč se tak bojíte? Jakto, [že] nemáte víru?"

  4:41 A oni dostali veliký strach a říkali jeden druhému: "Kdo to tedy je, že ho poslouchá i vítr a moře?"

  ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - ČÍÄĹĘŃ ÁČÁËČČ Č ĎÎČŃĘ

  God Rules.NET
  Čůčňĺ 100 + îáúĺěű ęíčă â îäíî âđĺě˙. Đóńńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Óęđŕčíńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Áîëăŕđńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę