Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - Ěŕňôĺé 23

  ĎĐĹÄŰÄÓŮŔß ĂËŔÂŔ - ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - FONTS - ĎÎĚÎŮÜ


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: ĐÓŃ - UKR - BULG - POL - ROM - ĐÓŃ-82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - ĐÓŃ-DARBY - ĐÓŃ-GEN - ĐÓŃ-LOP - ĐÓŃ-MAC - ĐÓŃ-SIR - ĐÓŃ-TSK

  23:1 Tehdy Ježíš mluvil k zástupům a svým učedníkům.

  23:2 Řekl: "Na Mojžíšově místě se posadili zákoníci a farizeové.

  23:3 Proto plňte a zachovávejte všechno, cokoli vám řeknou, abyste zachovávali, ale nejednejte podle jejich skutků, protože [oni] mluví, ale nejednají.

  23:4 Svazují těžká a neúnosná břemena a nakládají je lidem na ramena, sami však s nimi nechtějí ani pohnout prstem.

  23:5 A všechny své skutky dělají, aby je viděli lidé. Rozšiřují své modlitební řemínky a prodlužují si třásně na pláštích.

  23:6 Mají rádi čestná místa na večeřích a přední sedadla ve shromážděních,

  23:7 zdravení na tržištích, a když je lidé nazývají: 'Rabbi, Rabbi.'

  23:8 Vy si ale nenechte říkat 'Rabbi', protože máte jednoho Učitele, Krista, a vy všichni jste bratři.

  23:9 A nikoho si na zemi nenazývejte 'Otcem', protože máte jednoho Otce, který je v nebi.

  23:10 Také si nenechte říkat 'Vůdcové', protože máte jednoho Vůdce, Krista.

  23:11 Ale kdo je z vás největší, ten bude vaším služebníkem.

  23:12 Kdo bude sám sebe povyšovat, ten bude ponížen, a kdo se sám poníží, ten bude povýšen."

  23:13 "Ale běda vám, zákoníci a farizeové, [vy] pokrytci, že zavíráte nebeské království před lidmi. Sami tam totiž nevcházíte a těm, kteří vcházejí, vejít nedovolujete.

  23:14 Běda vám, zákoníci a farizeové, [vy] pokrytci, že vyjídáte domy vdov a předstíráte dlouhé modlitby. Proto dostanete těžší rozsudek.

  23:15 Běda vám, zákoníci a farizeové, [vy] pokrytci, že obcházíte moře i souš, abyste obrátili jednoho [člověka] na víru, a když se [tak] stane, uděláte z něho syna pekla dvakrát více, než jste sami.

  23:16 Běda vám, slepí vůdcové, kteří říkáte: 'Kdyby někdo přísahal při chrámu, to nic neznamená, ale kdo by přísahal při chrámovém zlatu, ten je zavázán.'

  23:17 Blázni a slepci! Co je větší - zlato nebo chrám, který to zlato posvěcuje?

  23:18 [Říkáte] také: 'Kdyby někdo přísahal při oltáři, to nic neznamená, ale kdo by přísahal při daru [ležícím] na něm, ten je zavázán.'

  23:19 Blázni a slepci! Co je větší - dar nebo oltář, který ten dar posvěcuje?

  23:20 A proto ten, kdo přísahá při oltáři, přísahá při něm i při všem, co na něm leží.

  23:21 Ten, kdo přísahá při chrámu, přísahá při něm i při Tom, kdo v něm přebývá,

  23:22 a ten, kdo přísahá při nebi, přísahá při Božím trůnu i při Tom, který na něm sedí.

  23:23 Běda vám, zákoníci a farizeové, [vy] pokrytci, že dáváte desátky z máty, z kopru a z kmínu, ale opustili jste závažnější věci ze Zákona - právo, milosrdenství a víru. Tyto věci jste měli dělat a tamty neopouštět.

  23:24 Slepí vůdcové, cedíte komára, ale velblouda polykáte.

  23:25 Běda vám, zákoníci a farizeové, [vy] pokrytci, že zvenčí čistíte kalich a mísu, ale [ty] jsou zevnitř plné zlodějství a neřesti.

  23:26 Farizeji, [ty] slepče, vyčisti nejdříve vnitřek kalicha a mísy, aby mohly být čisté i zvenčí.

  23:27 Běda vám, zákoníci a farizeové, [vy] pokrytci, protože se podobáte obíleným hrobům, které zvenčí vypadají opravdu krásně, ale uvnitř jsou plné mrtvých kostí a veškeré nečistoty.

  23:28 Tak se i vy zvenčí zdáte lidem opravdu spravedliví, ale uvnitř jste plní pokrytectví a nepravosti.

  23:29 Běda vám, zákoníci a farizeové, [vy] pokrytci, že stavíte hroby prorokům, ozdobujete náhrobky spravedlivých

  23:30 a říkáte: 'Kdybychom žili za dnů našich otců, neúčastnili bychom se s nimi [prolévání] krve proroků.'

  23:31 Tím svědčíte sami proti sobě, že jste synové těch, kdo vraždili proroky.

  23:32 Naplňte tedy míru svých otců!

  23:33 Vy hadi, plemeno zmijí, jak byste unikli odsouzení [do] pekla?

  23:34 Pohleďte, já k vám proto posílám proroky, mudrce a učitele Písma, a vy [některé] z nich zabijete a ukřižujete, a [některé] z nich budete bičovat ve svých shromážděních a budete [je] pronásledovat od města k městu,

  23:35 aby na vás přišla všechna spravedlivá krev prolévaná na zemi, od krve spravedlivého Ábela až po krev Zachariáše, syna Barachiáše, kterého jste zabili mezi svatyní a oltářem.

  23:36 Amen, říkám vám, že všechny tyto věci přijdou na toto pokolení."

  23:37 "Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posíláni! Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste.

  23:38 Hle, váš dům se vám zanechává pustý.

  23:39 Říkám vám totiž, že od této chvíle mě neuvidíte, dokud neřeknete: 'Požehnaný, který přichází v Pánově jménu!'"

  ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - ČÍÄĹĘŃ ÁČÁËČČ Č ĎÎČŃĘ

  God Rules.NET
  Čůčňĺ 100 + îáúĺěű ęíčă â îäíî âđĺě˙. Đóńńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Óęđŕčíńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Áîëăŕđńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę