Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 2

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  2:1 Je-li tedy v Kristu njak povzbuzen, je-li njak poten lsky, je-li njak spoleenstv Ducha, je-li njak soucit a milosrdenstv,

  2:2 dovrte mou radost: smlejte stejn, mjte stejnou lsku, [bute] jedn due a jedn mysli.

  2:3 Nic [nedlejte] pod vlivem ctidosti nebo jeitnosti, ale v pokoe pokldejte jedni druh za pednj ne sami sebe.

  2:4 A si kad nehled [jen] svho, ale kad tak toho, co [je] druhch.

  2:5 Nech je tedy ve vs tot smlen, jak [bylo] v Kristu Jei,

  2:6 kter akoli se nachzel v Bom zpsobu [existence], nepovaoval to, e je roven Bohu, za koist,

  2:7 ale zmail sm sebe, kdy pijal zpsob sluebnka a stal se podobnm lidem.

  2:8 A kdy se ocitl v lidsk podob, pokoil se a stal se poslunm a k smrti, a to smrti na ki.

  2:9 Proto ho Bh tak povil nade [vechno] a dal mu jmno nad kad jmno,

  2:10 aby ve jmnu Jee pokleklo kad koleno na nebi, na zemi i pod zem

  2:11 a kad jazyk [aby] vyznal ke slv Boha Otce, e Je Kristus [je] Pn.

  2:12 Proto, moji milovan, jako jste byli vdycky poslun, nejen kdy jsem byl ptomen, ale nyn mnohem vce, kdy jsem neptomen, s bzn a chvnm uskuteujte spasen svch du.

  2:13 Vdy ten, kdo ve vs podle [sv] dobr vle psob chtn i inn, je Bh!

  2:14 Vechno dlejte bez reptn a pochybovn,

  2:15 abyste byli bezhonn a bezelstn, Bo dti bez vady uprosted pokivenho a zvrcenho pokolen, v nm zte jako svtla ve svt.

  2:16 Pevn se drte slova ivota, abych se v Kristv den mohl chlubit, e jsem nebel nadarmo ani se nadarmo nenamhal.

  2:17 Jestlie ale [zanm] bt obtovn pro ob a slubu va ve, raduji se a raduji se spolu s vmi vemi.

  2:18 Stejn se tedy radujte i vy a radujte se spolu se mnou.

  2:19 Mm nadji v Pnu Jei, e k vm brzy polu Timotea, abych i j byl dobr mysli, kdy se dozvm, jak se vm da.

  2:20 Nemm toti nikoho stejn smlejcho, kdo by se opravdov staral o vae [vci],

  2:21 nebo vichni hledaj svj vlastn [prospch] a ne [prospch] Jee Krista.

  2:22 O nm vak vte, jak se osvdil, e jako syn otci slouil [spolu] se mnou v evangeliu.

  2:23 Toho tedy doufm polu, hned jak uvidm, co se mnou [bude].

  2:24 Spolhm vak v Pnu [na to], e [k vm] brzy pijdu i sm.

  2:25 Povaoval jsem vak za nutn poslat k vm Epafrodita, svho bratra, spolupracovnka a spolubojovnka, vaeho vyslance a sluebnka k moj poteb.

  2:26 Touil toti po vs vech a byl znepokojen, protoe jste slyeli, e byl zeslbl.

  2:27 A vskutku byl zeslbl a k smrti, ale Bh se nad nm smiloval, a nejen nad nm, ale i nade mnou, abych neml zrmutek na zrmutek.

  2:28 Poslm ho tedy tm ochotnji, abyste se zaradovali, kdy ho znovu uvidte, a j abych byl mn zarmoucen.

  2:29 Pijmte ho tedy v Pnu s vekerou radost a mjte takov [lidi] v ct.

  2:30 Vdy se pro Kristovo dlo piblil a k smrti a nasadil ivot, aby doplnil to, co chyblo ve va slub vi mn.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .