Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - ACTS 8

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  8:1 Saul se knvoise la uciderea lui Wtefan. Kn ziua aceea, s`a pornit o mare prigonire kmpotriva Bisericii din Ierusalim. Wi toyi, afarq de apostoli, s`au kmprqwtiat prin pqryile Iudeii wi ale Samariei.

  8:2 Niwte oameni temqtori de Dumnezeu au kngropat pe Wtefan, wi l-au jqlit cu mare tknguire.

  8:3 Saul de partea lui, fqcea prqpqd kn Bisericq; intra prin case, lua cu sila pe bqrbayi wi pe femei, wi -i arunca kn temniyq.

  8:4 Ceice se kmprqwtiaserq, mergeau din loc kn loc, wi propovqduiau Cuvkntul.

  8:5 Filip s`a coborkt kn cetatea Samariei, wi le -a propovqduit pe Hristos.

  8:6 Noroadele luau aminte cu un gknd la cele spuse de Filip, cknd au auzit wi au vqzut semnele, pe cari le fqcea.

  8:7 Cqci din mulyi kndrqciyi ieweau duhuri necurate, wi scoteau mari yipete; mulyi slqbqnogi wi wchiopi erau tqmqduiyi.

  8:8 Wi a fost o mare bucurie kn cetatea aceasta.

  8:9 Kn cetate era un om, numit Simon, care zicea cq este un om knsemnat; el vrqjea wi punea kn uimire pe poporul Samariei.

  8:10 Toyi, dela mic pknq la mare, kl ascultau cu luare aminte, wi ziceau: ,,Acesta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numewte ,mare`.

  8:11 Kl ascultau cu luare aminte, pentrucq multq vreme ki uimise cu vrqjitoriile lui.

  8:12 Dar cknd au crezut pe Filip, care propovqduia Evanghelia Kmpqrqyiei lui Dumnezeu wi a Numelui lui Isus Hristos, au fost botezayi, atkt bqrbayi ckt wi femei.

  8:13 Chiar Simon a crezut; wi dupqce a fost botezat, nu se mai despqryea de Filip, wi privea cu uimire minunile wi semnele mari cari se fqceau.

  8:14 Apostolii, cari erau kn Ierusalim, cknd au auzit cq Samaria a primit Cuvkntul lui Dumnezeu, au trimes la ei pe Petru wi pe Ioan.

  8:15 Acewtia au venit la Samariteni, wi s`au rugat pentru ei, ca sq primeascq Duhul Sfknt.

  8:16 Cqci nu Se pogorkse kncq peste niciunul din ei, ci fuseserq numai botezayi kn Numele Domnului Isus.

  8:17 Atunci Petru wi Ioan au pus mknile peste ei, wi aceia au primit Duhul Sfknt.

  8:18 Cknd a vqzut Simon cq Duhul Sfknt era dat prin punerea mknilor apostolilor, le -a dat bani,

  8:19 wi a zis: ,,Dayi-mi wi mie puterea aceasta, pentruca peste oricine-mi voi pune mknile, sq primeascq Duhul Sfknt.``

  8:20 Dar Petru i -a zis: ,,Banii tqi sq piarq kmpreunq cu tine, pentrucq ai crezut cq darul lui Dumnezeu s`ar putea cqpqta cu bani!

  8:21 Tu n`ai nici parte, nici sory kn toatq treaba aceasta, cqci inima ta nu este curatq knaintea lui Dumnezeu.

  8:22 Pocqiewte-te dar de aceastq rqutate a ta, wi roagq-te Domnului sq yi se ierte gkndul acesta al inimii tale, dacq este cu putinyq;

  8:23 cqci vqd cq ewti plin de fiere amarq, wi kn lanyurile fqrqdelegii.``

  8:24 Simon a rqspuns: ,,Rugayi-vq voi Domnului pentru mine, ca sq nu mi se kntkmple nimic din ce ayi zis.``

  8:25 Dupq ce au mqrturisit despre Cuvkntul Domnului, wi dupq ce l-au propovqduit, Petru wi Ioan s`au kntors la Ierusalim, vestind Evanghelia kn multe sate de ale Samaritenilor.

  8:26 Un knger al Domnului a vorbit lui Filip, wi i -a zis: ,,Scoalq-te, wi du-te spre miazqzi, pe drumul care pogoarq spre Ierusalim la Gaza, wi care este pustiu.``

  8:27 Filip s`a sculat wi a plecat. Wi iatq cq un Etiopian, un famen cu mare putere la kmpqrqteasa Candace a Etiopienilor, wi kngrijitorul tuturor vistieriilor ei, venit la Ierusalim ca sq se knchine,

  8:28 se kntorcea de acolo, wi wedea kn carul lui, wi citea pe proorocul Isaia.

  8:29 Duhul a zis lui Filip: ,,Du-te, wi ajunge carul acesta!``

  8:30 Filip a alergat, wi a auzit pe Etiopian citind pe proorocul Isaia. El i -a zis: ,,Knyelegi tu ce citewti?``

  8:31 Famenul a rqspuns: ,,Cum aw putea sq knyeleg, dacq nu mq va cqlquzi cineva?`` Wi a rugat pe Filip sq se suie kn car, wi sq wadq kmpreunq cu el.

  8:32 Locul din Scripturq, pe care -l citea, era acesta: ,,El a fost dus ca o oaie la tqiere; wi, ca un miel fqrq glas knaintea celui ce -l tunde, awa nu Wi -a deschis gura;

  8:33 kn smerenia Lui, judecata I -a fost luatq. Wi cine va zugrqvi pe cei din timpul Lui? Cqci viaya I -a fost luatq de pe pqmknt.``

  8:34 Famenul a zis lui Filip: ,,Rogu-te, despre cine vorbewte proorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul?``

  8:35 Atunci Filip a luat cuvkntul, a knceput dela Scriptura aceasta, wi i -a propovqduit pe Isus.

  8:36 Pe cknd kwi urmau ei drumul, au dat peste o apq. Wi famenul a zis: ,,Uite apq; ce mq kmpiedicq sq fiu botezat?``

  8:37 Filip a zis: ,,Dacq crezi din toatq inima, se poate.`` Famenul a rqspuns: ,,Cred cq Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.``

  8:38 A poruncit sq stea carul, s`au pogorkt amkndoi kn apq, wi Filip a botezat pe famen.

  8:39 Cknd au iewit afarq din apq, Duhul Domnului a rqpit pe Filip, wi famenul nu l -a mai vqzut. Kn timp ce famenul kwi vedea de drum, plin de bucurie,

  8:40 Filip se afla la Azot, de unde s`a dus pknq la Cezarea. Wi propovqduia Evanghelia kn toate cetqyile prin care trecea.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск