Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • БОЛГАРСКАЯ БИБЛИЯ - MARK 1

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  1:1 О И като излезе веднага от водата, видя, че се разтварят небесата, и че Духът като гълъб слизаше на Него.

  1:2 както е писано в книгата на пророк Исаия:_— "Ето, Аз изпращам пред лицето Ти вестителя Си, който ще устрои Твоя път;

  1:3 Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя за Господа. Прави направете пътеките за Него."

  1:4 Йоан дойде, който кръщаваше в пустинята, и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване греховете.

  1:4 О И дохожда при него при един прокажен и Му се моли, коленичил при Него, казвайки: Ако искаш, можеш да ме очистиш.

  1:5 И излизаше при него цялата Юдейска страна и всичките ерусалимяни, и кръщаваха се от него в реката Йордан, като изповядваха греховете си.

  1:6 А Йоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си, и хранеше се с акриди и див мед.

  1:7 И като проповядваше, казваше: Подир мене иде Онзи, Който е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да се наведа и развържа ремъка на обущата Му.

  1:8 Аз ви кръщавам с вода; а Той ще ви кръсти със Святия Дух.

  1:9 През тия дни дойде Исус от Назарет Галилейски и се кръсти от Йоана в Йордан.

  1:11 И дойде глас от небесата: Ти си Моят възлюблен Син; в Тебе е Моето благоволение.

  1:12 И веднага Духът Го закара в пустинята.

  1:13 И беше в пустинята четиридесет дни изкушаван от Сатана, и беше със зверовете; а ангелите Му служеха.

  1:14 А след като Йоан биде предаден на властта, Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, казвайки:

  1:15 Времето се изпълни, и Божието царство наближи; покайте се и повярвайте в благовестието.

  1:16 А когато минаваше край Галилейското езеро*(Гръцки: Море, така и навсякъде в това евангелие.), видя Симона и брата на Симона, Андрея, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари.

  1:17 И рече им Исус: Вървете след Мене, и Аз, ще ви направя да станете ловци на човеци.

  1:18 И те веднага оставиха мрежите и отидоха след Него.

  1:19 И като отмина малко, видя Якова Заведеев и брата му Йоана, които също бяха в ладията си и кърпеха мрежите.

  1:20 И веднага ги повика; и те оставиха баща си Заведея в ладията с надничарите, и отидоха след Него.

  1:21 И дохождат в Капернаум; и незабавно в съботата Исус влезе в синагогата и поучаваше.

  1:22 И те се чудеха на учението Му; защото ги поучаваше като един, който има власт, а не като книжниците.

  1:23 И скоро след това се намираше в синагогата им човек хванат от нечист дух, който извика, думайки:

  1:24 [Остави ни!] какво имаш Ти с нас, Исусе назарянине? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те Кой си, Светий Божий.

  1:25 Но Исус го смъмра, казвайки: Млъкни, и излез из него.

  1:26 Тогава нечистият дух, като го сгърчи, изкрещя със силен глас и излезе из него.

  1:27 И всички се смаяха, тъй щото разискваха помежду си, думайки: Що е това? Едно ново учение! С власт заповядва и на нечистите духове, и те Му се покоряват!

  1:28 И слухът за Него се разнесе скоро навред по цялата галилейска околност.

  1:29 И щом излязоха от синагогата, дойдоха с Якова и Йоана в къщата на Симона н Андрея.

  1:30 А Симоновата тъща лежеше болна от треска; и веднага Му казват за нея.

  1:31 И Той се приближи, и като я хвана за ръка, дигна я; и [на часа] треската я остави, и тя им прислужваше.

  1:32 И като се свечери, когато залезе слънцето, доведоха при Него всичките болни и хванати от бяс.

  1:33 И целият град се събра пред вратата.

  1:34 И той изцели мнозина, които страдаха от разни болести, и изгони много бесове; и не позволяваше на бесовете да говорят, понеже Го познаваха.

  1:35 И сутринта, когато беше още тъмно, стана та излезе, и отиде в уединено място, и там се молеше.

  1:36 А Симон и ония, които бяха с Него, изтичаха подире Му.

  1:37 И като Го намериха, казват Му: Всички те търсят.

  1:38 А Той им казва: Да идем другаде, в близките градчета и там да проповядвам; защото за това съм излязъл.

  1:39 И влизаше в синагогите им по цяла Галилея, като проповядваше и изгонваше бесовете.

  1:41 А Той се смили, простря ръка и се допря до него, и му каза: Искам, бъди очистен.

  1:42 И веднага проказата го остави, и той се очисти.

  1:43 И на часа го отпрати, и му заръча строго, като му каза:

  1:44 Внимавай да не кажеш никому нищо; но за свидетелство на тях, иди и се покажи на свещеника и принеси за очистването си това, което е заповядал Мойсей.

  1:45 А той, като излезе, почна да разгласява много и да разнася станалото, така щото Исус не можеше вече да влезе явно в някой град, но се намираше вън в уединени места; и дохождаха при Него отвсякъде.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск