Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • БОЛГАРСКАЯ БИБЛИЯ - MARK 12

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  12:1 И почна да им говори с притчи: Един човек насади лозе, огради го с плет, изкопа лин, и съгради кула, и даде го под наем на земеделците, и отиде в чужбина.

  12:2 И във времето на плода изпрати един слуга до земеделците да прибере от земеделците от плода на лозето.

  12:3 А те го хванаха, биха го, и го отпратиха празен.

  12:4 Пак изпрати до тях друг слуга; и нему счупиха главата, и безсрамно го оскърбиха.

  12:5 Изпрати и друг, когото убиха; и мнозина други, от които едни биха, а други убиха.

  12:6 Още един имаше той, един възлюбен син; него изпрати последен до тях, като думаше, Ще почетат сина ми.

  12:7 А тия земеделци рекоха помежду си: Тоя е наследникът; елате да го убием, и наследството ще бъде наше.

  12:8 И тъй, хванаха го и го убиха, хвърлиха го вън от лозето.

  12:9 Какво, прочее, ще стори стопанинът на лозето? Ще дойде и ще погуби тия земеделци, а лозето ще даде на други.

  12:10 Не сте ли прочели нито това писание:_— "Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла,

  12:11 от Господа е това, и чудно е в нашите очи?"

  12:12 И първенците искаха да Го хванат (но се побояха от народа), понеже разбраха, че за тях изрече тая притча. И оставиха Го и си отидоха.

  12:13 Тогава пращат при Него някои от фарисеите и иродианите за да Го впримчат в говоренето Му.

  12:14 И те, като дойдоха, казаха Му: Учителю, знаем, че си искрен и не Те е грижа от никого; защото не гледаш на лицето на човеците, но учиш Божия път според истината. Право ли е да даваме данък на Кесаря, или не?

  12:15 Да даваме ли, или да не даваме? А Той, като разбра лицемерието им, рече им: Защо Ме изпитвате? Донесете ми един пеняз да го видя.

  12:16 И те Му донесоха. Тогава им казва: Чий е тоя образ и надпис? А те му рекоха: Кесарев.

  12:17 Исус им рече: Отдавайте Кесаревото на Кесаря, и Божието на Бога. И те много се зачудиха на Него.

  12:18 След това дохождат при Него садукеи, които казват, че няма възкресение; и питат Го, казвайки:

  12:19 Учителю, Мойсей ни написа, че ако някому умре брат и остави жена, а чадо не остави, то брат му да вземе жена му и да въздигне потомък на брата си.

  12:20 Прочее, имаше седем братя; и първият взе жена; и когато умря не остави потомък.

  12:21 Взе я и вторият, умря, и не остави потомък; също и третият.

  12:22 И седмината не оставиха потомство. А подир всички умря и жената.

  12:23 Във възкресението, на кого от тях ще бъде жена? Защото и седмината я имаха за жена.

  12:24 Исус им рече: Не затова ли се заблуждавате, понеже не знаете писанията, нито Божията сила?

  12:25 Защото когато възкръснат от мъртвите, нито се женят, нито се омъжват, но са като ангели на небесата.

  12:26 А за мъртвите, че биват възкресени, не сте ли чели в книгата на Мойсея, на мястото, при къпината, как Бог му говорй, казвайки: "Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков, и Бог Яковов"?

  12:27 Той не е Бог на мъртвите, а на живите. Вие много се заблуждавате.

  12:28 А един от книжниците, който дойде и ги чу, когато се препираха, като видя, че им отговори добре, пита Го: Коя заповед е първа от всички?

  12:29 Исус отговори: Първата е: "Слушай, Израилю; Господ нашият Бог е един Господ;

  12:30 и да възлюбиш Господа твоя Бог от цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила".

  12:31 А ето втората [подобна на нея] заповед: "Да възлюбиш ближния си като себе си". Друга заповед по-голяма от тия няма.

  12:32 И книжникът Му рече: Превъзходно, Учителю! Ти право каза, че Бог е един; и няма друг освен Него;

  12:33 и да Го люби човек от все сърце, с всичкия си разум, и с всичката си сила, и да люби ближния си като себе си, това е много повече от всичките всеизгаряния и жертви.

  12:34 Исус, като видя, че отговори разумно, рече му: Не си далеч от Божието царство. И никой вече не дръзна да Му задава въпроси.

  12:35 И когато поучаваше в храма, Исус проговори казвайки: Как думат книжниците, че Христос е Давидов Син?

  12:36 Сам Давид каза чрез Святия Дух:_— "Рече Господ на Моя Господ: Седи отдясно Ми, докле положа враговете Ти за Твое подножие".

  12:37 Сам Давид го нарича Господ; тогава как да е негов син? И голямото множество Го слушаше с удоволствие.

  12:38 И в поучението Си казваше: Пазете се от книжниците, които обичат да ходят пременени, и да приемат поздравите по пазарите,

  12:39 и първите столове по синагогите, и първите места при угощенията;

  12:40 тия, които изпояждат домовете на вдовиците, даже когато за показ принасят дълги молитви. Тия ще приемат по-голямо осъждение.

  12:41 И като седна Исус срещу съкровищницата, гледаше как народът пускаше пари в съкровищницата; и мнозина богаташи пускаха много.

  12:42 А една бедна вдовица дойде и пусна две лепти, сиреч, един кодрант.

  12:43 И повика учениците Си и каза им: Истина ви казвам, тая бедна вдовица пусна повече от всичките, които пускат в съкровищницата;

  12:44 защото те всички пускат от излишъка си, а тя от немотията си пусна всичко що имаше, целия си имот.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск