Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - DEUTERONOMY 11

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  11:1 Ljubi, dakle, Jahvu, Boga svoga, i vri u sve dane njegove naredbe, njegove zakone, uredbe i zapovijedi.

  11:2 Vi, a ne vai sinovi, koji nisu ni upoznali ni vidjeli pouke Jahve, Boga vaega, danas ste se osvjedoili o njegovoj veliajnosti, o njegovoj monoj ruci, ispruenoj miici,

  11:3 o znamenjima njegovima i o djelima to ih uini usred Egipta na faraonu, kralju egipatskom, i na svoj zemlji njegovoj;

  11:4 to je uinio egipatskoj vojsci, njihovim konjima i kolima; kako ih je preplavio vodama Crvenog mora kad su vas progonili i kako ih je zatro do dananjeg dana;

  11:5 to je za vas radio u pustinji dok ne stigoste do ovoga mjesta;

  11:6 to je uinio s Datanom i Abiramom, sinovima Eliaba, Rubenova potomka, kad zemlja rastvori ralje svoje te ih proguta sred svega Izraela, njih i njihove obitelji, njihove atore i sve to imahu.

  11:7 Vae su oi vidjele sva ta velika djela to ih je Jahve uinio.

  11:8 Zato drite sve zapovijedi to vam ih danas nareujem da budete jaki te uzmete u posjed zemlju u koju idete da je osvojite;

  11:9 napokon, da dugo ivite u zemlji za koju se zakleo Jahve ocima vaim da e je dati njima i njihovu potomstvu - zemlju kojom tee med i mlijeko.

  11:10 Jer zemlja u koju ide da je zaposjedne nije kao zemlja egipatska iz koje ste izali, gdje si, posijavi sjeme, morao svoj usjev svojom nogom natapati kao to se natapa povrtnjak.

  11:11 Zemlja u koju idete da je zaposjednete zemlja je bregova i dolova i natapa je dad nebeski;

  11:12 zemlja nad kojom Jahve, Bog tvoj, bdi; na kojoj oi Jahve, Boga tvoga, uvijek poivaju, od poetka do svretka godine.

  11:13 Zato, ako doista posluate zapovijedi koje vam danas izdajem i budete ljubili Jahvu, Boga svoga, i sluili mu svim srcem svojim i svom duom svojom,

  11:14 davat u vaoj zemlji kiu u pravo vrijeme: u jesen i u proljee, i moi e sabirati svoje ito, svoje vino i svoje ulje;

  11:15 travu u davati po tvome polju tvome blagu. Tako e jesti i biti sit.

  11:16 Pazite da se vae srce ne zavede, da ne poete stranputicom, da drugim bogovima ne iskazujete tovanje i da im se ne klanjate.

  11:17 Jer tada bi na vas Jahve usplamtio gnjevom: nebesa bi zatvorio; kie ne bi bilo; zemlja ne bi davala roda i vas bi brzo nestalo s te dobre zemlje koju vam Jahve daje.

  11:18 Utisnite ove moje rijei u svoje srce i svoju duu; kao znak ih priveite na svoju ruku; neka vam budu kao zapis meu oima!

  11:19 Pouite u njima svoje sinove; izgovarajte ih kad sjedite u svojoj kui i kad idete putem; kad lijeete i kad ustajete.

  11:20 Ispiite ih na dovratnike svoje kue i na svoja vrata

  11:21 da vai dani i dani vaih sinova u zemlji za koju se Jahve zakleo vaim ocima da e im je dati - budu brojni kao dani nebesa nad zemljom.

  11:22 Ako budete vjerno drali sve ove zapovijedi koje vam nareujem, vrili ih i ljubili Jahvu, Boga svoga, hodili svim njegovim putovima i vrsto se priljubili uz njega,

  11:23 Jahve e ispred vas protjerati sve te narode i vi ete s posjeda odagnati narode brojnije i jae od sebe.

  11:24 Svako mjesto na koje stupi vaa noga bit e vae; od pustinje i Libanona, od Rijeke, rijeke Eufrata, do Zapadnog mora sterat e se vae podruje.

  11:25 Nitko se nee odrati pred vama; strah i trepet rairit e Jahve, Bog va, po svoj zemlji u koju stupite, kako vam je rekao.

  11:26 Gledajte! Nudim vam danas blagoslov i prokletstvo:

  11:27 blagoslov, budete li sluali zapovijedi Jahve, Boga svoga, koje vam danas dajem;

  11:28 a prokletstvo, ne budete li sluali zapovijedi Jahve, Boga svoga, nego saete s puta koji vam danas odreujem te poete za drugim bogovima kojih niste poznavali.

  11:29 Kada te Jahve, Bog tvoj, uvede u zemlju u koju ide da je zaposjedne, tada nad gorom Gerizimom izreci blagoslov, a prokletstvo nad gorom Ebalom.

  11:30 Te se gore izdiu, kako znate, s onu stranu Jordana, za putom prema zapadu, u zemlji Kanaanaca, koji ive u Arabi, nasuprot Gilgalu, uz Hrast More.

  11:31 Eto ete prijei preko Jordana da zaposjednete zemlju koju vam daje Jahve, Bog va. Zaposjednite je i nastanite se u njoj.

  11:32 Ali drite i vrite sve zakone i uredbe koje vam danas izlaem.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .