Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - EXODUS 12

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  12:1 Jahve ree Mojsiju i Aronu u zemlji egipatskoj:

  12:2 "Ovaj mjesec neka vam bude poetak mjesecima; neka vam bude prvi mjesec u godini.

  12:3 Ovo objavite svoj zajednici izraelskoj: Desetog dana ovoga mjeseca neka svatko za obitelj pribavi jedno ivine. Tako, jedno na obitelj.

  12:4 Ako je obitelj premalena da ga potroi, neka se ona prikljui svome susjedu, najblioj kui, prema broju osoba. Podijelite ivine prema tome koliko koja osoba moe pojesti.

  12:5 ivine neka bude bez mane, od jedne godine i muko. Moete izabrati bilo janje bilo kozle.

  12:6 uvajte ga do etrnaestoga dana ovoga mjeseca. A onda neka ga sva izraelska zajednica zakolje kad se spusti suton.

  12:7 Neka uzmu krvi i pokrope oba dovratnika i nadvratnik kue u kojoj se bude blagovalo.

  12:8 Meso, peeno na vatri, neka se pojede te iste noi sa beskvasnim kruhom i gorkim zeljem.

  12:9 Da nita sirovo ili na vodi skuhano od njega niste jeli, nego na vatri peeno: s glavom, nogama i ponutricom.

  12:10 Nita od njega ne smijete ostaviti za sutradan: to bi god do jutra ostalo, morate na vatri spaliti.

  12:11 A ovako ga blagujte: opasanih bokova, s obuom na nogama i sa tapom u ruci. Jedite ga urno: to je Jahvina pasha.

  12:12 Te u, naime, noi ja proi egipatskom zemljom i pobiti sve prvoroence u zemlji egipatskoj - i ovjeka i ivotinju. Ja, Jahve, kaznit u i sva egipatska boanstva.

  12:13 Krv neka oznauje kue u kojima vi budete. Gdje god spazim krv, proi u vas; tako ete vi izbjei biu zatornomu kad se oborim na zemlju egipatsku."

  12:14 "Taj dan neka vam bude spomen-dan. Slavite ga kao blagdan u ast Jahvi. Svetkujte ga po trajnoj uredbi od koljena do koljena.

  12:15 Sedam dana jedite beskvasan kruh. Prvoga ve dana uklonite kvasac iz svojih kua. Jer, tko bi god od prvoga do sedmoga dana jeo ukvasan kruh, taj se ima iskorijeniti izmeu Izraelaca.

  12:16 Prvoga dana drite sveto zborovanje, a tako i sedmoga dana. Nikakva posla tih dana nemojte raditi. Jedino jelo, to kome treba, moete pripraviti.

  12:17 Drite blagdan beskvasnog kruha! Toga sam, naime, dana izveo vae ete iz zemlje egipatske. Drite zato taj dan kao blagdan od koljena do koljena: to je vjena naredba.

  12:18 Od veeri etrnaestoga dana prvoga mjeseca pa do veeri dvadeset prvoga dana toga mjeseca jedite beskvasan kruh.

  12:19 Sedam dana ne smije biti kvasca u vaim domovima. Tko bi god jeo bilo to ukvasano, taj neka se ukloni iz izraelske zajednice, bio stranac ili domorodac.

  12:20 Nita ukvasano ne smijete jesti: u svim svojim prebivalitima jedite nekvasan kruh."

  12:21 Zatim sazva Mojsije sve starjeine Izraelaca te im ree: "Idite i pribavite janje za svoje obitelji i rtvujte Pashu.

  12:22 Onda uzmite kitu izopa, zamoite je u krv to je u zdjeli i pokropite krvlju iz zdjele nadvratnik i oba dovratnika. Neka nitko ne izlazi preko kunih vrata do jutra.

  12:23 Kad Jahve bude prolazio da pobije Egipane, zapazit e krv na nadvratniku i na oba dovratnika, pa e mimoii ta vrata i nee dopustiti da Zatornik ue u vae kue da hara.

  12:24 Ovu uredbu drite u svim vremenima kao zakon za se i djecu svoju.

  12:25 I kad doete u zemlju koju e vam Jahve dati kako je obeao, vrite ovaj obred.

  12:26 Kad vas vaa djeca zapitaju: to vam taj obred oznauje?

  12:27 odgovorite im: Ovo je pashalna rtva u ast Jahvi koji je prolazio mimo kue Izraelaca kad je usmrivao Egipane, a nae kue poteivao." Tada narod popada niice i pokloni se.

  12:28 Potom Izraelci odu i posluaju: kako je Jahve Mojsiju i Aronu naredio, tako i uine.

  12:29 U ponoi Jahve pobije sve prvoroence po zemlji egipatskoj: od prvoroenca faraonova, koji je imao sjediti na prijestolju, do prvoroenca sunja u tamnici, a tako i sve prvine od stoke.

  12:30 Nou ustane faraon, on pa svi njegovi dvorani i svi Egipani, jer se straan jauk razlijegao Egiptom: ne bijae kue u kojoj nije leao mrtvac.

  12:31 Faraon pozva u noi Mojsija i Arona te im ree: "Ustajte i odlazite od moga naroda i vi i vai Izraelci! Idite! Odajte tovanje Jahvi, kako ste traili.

  12:32 Pokupite svoju i sitnu i krupnu stoku, kako ste zahtijevali: idite pa i mene blagoslovite!"

  12:33 Egipani nagonili narod da bre ide iz zemlje, "jer izgibosmo svi", govorahu oni.

  12:34 Tako narod ponese svoje jo neukislo tijesto; nave, uvijene u ogrtae, ponesoe na ramenima.

  12:35 I uinie Izraelci kako im je Mojsije bio rekao: zatraie od Egipana srebrnine, i zlatnine, i odjee.

  12:36 Jahve je uinio te Egipani bijahu naklonjeni narodu pa davahu. Tako su Egipane oplijenili.

  12:37 Pou tako Izraelci iz Ramsesa prema Sukotu. Bilo je oko est stotina tisua pjeaka, osim ena i djece.

  12:38 A mnogo i drugoga svijeta poe s njima, i mnoga stoka, krupna i sitna.

  12:39 Ispeku beskvasne prevrte od tijesta to su ga iz Egipta ponijeli: nije se bilo ukvasalo. A kako su bili tjerani iz Egipta, nisu mogli odgaati, i tako nisu sebi spremili poputninu.

  12:40 Vrijeme to su ga Izraelci proveli u Egiptu iznosilo je etiri stotine i trideset godina.

  12:41 I kad se navri etiri stotine i trideset godina - tono onoga dana - sve ete Jahvine izioe iz zemlje egipatske.

  12:42 Ona no koju je Jahve probdio da njih izbavi iz Egipta, odonda je svima Izraelcima, u sve narataje njihove, no bdjenja u ast Jahvi.

  12:43 Ree Jahve Mojsiju i Aronu: "Neka je ovo pravilo za pashalnu rtvu: ni jedan stranac ne smije od nje jesti!

  12:44 Svaki rob, kupljen novcem i obrezan, moe je jesti.

  12:45 Ni gost ni najamnik ne smiju je jesti!

  12:46 Blagujte je u jednoj te istoj kui; iz kue ne smijete iznositi mesa niti na rtvi smijete koju kost slomiti.

  12:47 Sva zajednica Izraelaca neka je prikazuje!

  12:48 Ako bi stranac koji meu vama boravi htio svetkovati Pashu u ast Jahvi, svi se njegovi muki moraju obrezati. Tek tada neka pristupi i slavi je, jer je tada kao i domorodac zemlje. Ali neobrezani ne smije od nje jesti.

  12:49 Neka vrijedi isto pravilo za domoroca i pridolicu koji meu vama boravi."

  12:50 Svi Izraelci posluaju: kako je Jahve naredio Mojsiju i Aronu, tako su i uinili.

  12:51 Toga istog dana izbavio je Jahve Izraelce u njihovim etama iz zemlje egipatske.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .