Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - EZEKIEL 36

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  36:1 Sine ovjeji, prorokuj gorama Izraelovim i reci: "O gore Izraelove, ujte rije Jahvinu:

  36:2 Ovako govori Jahve Gospod: Neprijatelji vai govore o vama: 'Ha! Ha! Visine vjene postat e na posjed!'

  36:3 I zato prorokuj i reci: 'Ovako govori Jahve Gospod: Sa svih vas strana pustoe i plijene da budete posjed ostalim narodima i na jezike dooste svjetini klevetnikoj.

  36:4 Zato, gore Izraelove, ujte rije Jahvinu! Ovako govori Jahve Gospod gorama i breuljcima, uvalama i dolinama, opustoenim razvalinama i naputenim gradovima koji postadoe plijen i ruglo ostalim narodima uokolo -

  36:5 ovako, dakle, govori Jahve Gospod: Zaista sam govorio o ognju ljubomore svoje protiv ostalih naroda, protiv sveg Edoma, koji s radou u srcu i s mrnjom u dui sebi prisvoji u posjed zemlju moju da je oplijeni i opljaka.'

  36:6 Zato prorokuj o zemlji Izraelovoj! Reci gorama i breuljcima, uvalama i dolinama: 'Ovako govori Jahve Gospod! Evo, govorim u ljubomori i jarosti jer moradoste podnositi rug naroda.'

  36:7 Zato ovako govori Jahve Gospod: 'Evo, diem ruku i kunem se: narodi koji su oko vas snosit e sami svoju sramotu!

  36:8 A vi, gore Izraelove, razgranajte se i donesite rod narodu koji e skoro doi.

  36:9 Jer, evo me k vama! K vama se okrenuh, i gajit u vas i zasijati!

  36:10 Razmnoit u ljude po vama - sav dom Izraelov - gradove vam napuiti, razvaline vae opet podii!

  36:11 Razmnoit u po vama ljude i stoku, oni e se namnoiti i naploditi - te u vas napuiti kao neko i obasuti vas dobrima vie nego prije! I znat ete da sam ja Jahve!

  36:12 Dovest u k vama ljude, narod svoj, Izraela, i zaposjest e te i bit e im batina i nee im vie djecu otimati.'"

  36:13 Ovako govori Jahve Gospod: "A to se o tebi govori: 'Ti si zemlja koja ljude prodire i svojem narodu djecu otima' -

  36:14 ti vie nee ljude prodirati ni narodu svome djece otimati - rije je Jahve Gospoda.

  36:15 Ne dam da vie slua rug pogana, ne dam da vie bude na sramotu narodima: nee vie narodu svojem djece otimati" - rije je Jahve Gospoda.

  36:16 Doe mi rije Jahvina:

  36:17 "Sine ovjeji, kad dom Izraelov jo ivljae u svojoj zemlji, oskvrnu je svojim nedjelima i svojim putovima. Putovi njihovi bijahu preda mnom kao neistoa ene neiste.

  36:18 I zato na njih izlih gnjev svoj zbog krvi to je prolie i zbog kumira kojima je oskvrnue.

  36:19 Rasprih ih meu narode i rasijah po zemljama. Sudio sam im prema putovima i nedjelima njihovim.

  36:20 Ali u narodima meu koje dooe, meu svim narodima u koje dospjee, oskvrnjivahu moje sveto ime, jer o njima se govorilo: 'To je Jahvin narod, a morade otii iz zemlje Jahvine!'

  36:21 I meni se saali moje sveto ime to ga dom Izraelov obeasti u narodima meu koje doe.

  36:22 Reci zato domu Izraelovu: 'Ovako govori Jahve Gospod: to inim, ne inim radi vas, dome Izraelov, nego radi svetoga imena svojega, koje vi oskvrnuste meu narodima u koje dooste.

  36:23 Ja u posvetiti ime svoje veliko koje vi oskvrnuste posred naroda u koje dooste! I znat e narodi da sam ja Jahve - rije je Jahve Gospoda - kad na vama, njima naoigled, pokaem svetost svoju.

  36:24 Tada u vas sabrati iz svih naroda i skupiti iz svih zemalja, natrag vas dovesti u vau zemlju.

  36:25 Pokropit u vas vodom istom da se oistite. Oistit u vas od svih vaih neistoa i od svih kumira vaih.

  36:26 Dat u vam novo srce, nov duh udahnut u u vas! Izvadit u iz tijela vaega srce kameno i dat u vam srce od mesa.

  36:27 Duh svoj udahnut u u vas da hodite po mojim zakonima i da uvate i vrite moje naredbe.

  36:28 I nastanit ete se u zemlji koju dadoh vaim ocima, i bit ete moj narod, a ja u biti va Bog.

  36:29 Izbavit u vas od svih vaih neistoa i dozvat u ito i umnoiti ga, i nikad vas vie neu izvri gladi.

  36:30 Umnoit u plod drvea i rod njiva da ne podnosite vie zbog gladi sramotu meu narodima.

  36:31 I tada ete se spomenuti zlih putova i nedjela svojih, i sami ete sebe omrznuti zbog bezakonja i gadosti svojih.

  36:32 A to inim, znajte dobro, ne inim radi vas - rije je Jahve Gospoda! Postidite se i posramite zbog putova svojih, dome Izraelov!'

  36:33 Ovako govori Jahve Gospod: 'A kad vas oistim od svih bezakonja vaih, napuit u opet vae gradove i sagraditi razvaline;

  36:34 opustjela zemlja, neko pustinja naoigled svakom prolazniku, bit e opet obraena.

  36:35 Tada e se rei: 'Evo zemlje to bijae pusta, a postade kao vrt edenski! Gle gradova to bijahu pusti, same razvaline i ruevine, a sada su utvreni i napueni!'

  36:36 I narodi oko vas koji preostanu znat e da ja, Jahve, razvaljeno opet gradim, i to bi opustoeno, opet sadim. Ja, Jahve, rekoh i uinit u!'

  36:37 Ovako govori Jahve Gospod: Jo e ovo moliti dom Izraelov: da im ljudstvo namnoim kao stada.

  36:38 Kao svetim stadima, kao stadima blagdanskih dana u Jeruzalemu, gradovi, neko razvaline, napuit e se ljudstvom. I znat e da sam ja Jahve."


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .