Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - EXODUS 8

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  8:1 Domnul a zis lui Moise: ,,Du-te la Faraon, wi spune -i: ,Awa vorbewte Domnul: ,Lasq pe poporul Meu sq plece, ca sq-Mi slujeascq.

  8:2 Dacq nu vrei sq -l lawi sq plece, am sq aduc broawte pe toatq kntinderea yqrii tale.

  8:3 Rkul va miwuna de broawte; ele se vor sui, wi vor intra kn casa ta, kn odaia ta de dormit wi kn patul tqu, kn casa slujitorilor tqi wi kn casele poporului tqu, kn cuptoarele wi kn postqvile de frqmkntat pknea.

  8:4 Ba kncq broawtele se vor sui wi pe tine, pe poporul tqu, wi pe toyi slujitorii tqi.``

  8:5 Domnul a zis lui Moise: ,,Spune lui Aaron: ,Kntinde-yi mkna cu toiagul peste rkuri, peste pkraie wi peste iazuri, wi scoate broawte din ele peste yara Egiptului!``

  8:6 Aaron wi -a kntins mkna peste apele Egiptului; wi au iewit broawtele wi au acoperit yara Egiptului.

  8:7 Dar wi vrqjitorii au fqcut la fel prin vrqjitoriile lor: au scos wi ei broawte peste toatq yara Egiptului.

  8:8 Faraon a chemat pe Moise, wi pe Aaron, wi a zis: ,,Rugayi-vq Domnului, sq depqrteze broawtele dela mine wi dela poporul meu; wi am sq las pe popor sq plece sq aducq jertfe Domnului.``

  8:9 Moise a zis lui Faraon: ,,Hotqrqwte-mi, cknd sq mq rog Domnului pentru tine, pentru slujitorii tqi wi pentru poporul tqu, ca sq kndepqrteze broawtele dela tine wi din casele tale? Nu vor mai rqmknea deckt kn rku.``

  8:10 El a rqspuns: ,,Mkne``. Wi Moise a zis: ,,Awa va fi, ca sq wtii cq nimeni nu este ca Domnul, Dumnezeul nostru.

  8:11 Broawtele se vor depqrta dela tine wi din casele tale, dela slujitorii tqi wi dela poporul tqu; nu vor mai rqmknea deckt kn rku.``

  8:12 Moise wi Aaron au iewit de la Faraon. Wi Moise a strigat cqtre Domnul cu privire la broawtele cu cari lovise pe Faraon.

  8:13 Domnul a fqcut cum cerea Moise; wi broawtele au pierit kn case, kn curyi wi kn ogoare.

  8:14 Le-au strkns grqmezi, wi yara s`a kmpuyit.

  8:15 Faraon, vqzknd cq are rqgaz sq rqsufle kn voie, wi -a kmpietrit inima, wi n`a ascultat de Moise wi de Aaron, dupq cum spuse Domnul.

  8:16 Domnul a zis lui Moise: ,,Spune lui Aaron: ,Intinde-yi toiagul, wi lovewte yqrkna pqmkntului, wi se va preface kn pqduchi, kn toatq yara Egiptului.``

  8:17 Awa au fqcut. Aaron wi -a kntins mkna cu toiagul, wi a lovit yqrkna pqmkntului; wi s`a prefqcut kn pqduchi pe toyi oamenii wi pe toate dobitoacele. Toatq yqrkna pqmkntului s`a prefqcut kn pqduchi, kn toatq yara Egiptului.

  8:18 Vrqjitorii au cqutat sq facq wi ei pqduchi prin vrqjitoriile lor; dar n`au putut. Pqduchii erau pe oameni wi pe dobitoace.

  8:19 Wi vrqjitorii au zis lui Faraon: ,,Aici este degetul lui Dumnezeu!`` Dar inima lui Faraon s`a kmpietrit, wi n`a ascultat de Moise wi de Aaron, dupq cum spusese Domnul.

  8:20 Domnul a zis lui Moise: ,,Scoalq-te dis de dimineayq, wi du-te knaintea lui Faraon, cknd are sq iasq sq se ducq la apq. Sq -i spui: ,Awa vorbewte Domnul: ,Lasq pe poporul Meu sq plece, ca sq-Mi slujeascq.

  8:21 Dacq nu vei lqsa pe poporul Meu sq plece, am sq trimet muwte cknewti kmpotriva ta, kmpotriva slijitorilor tqi, kmpotriva poporului tqu wi kmpotriva caselor tale; casele Egiptenilor vor fi pline de muwte, wi pqmkntul va fi acoperit de ele.

  8:22 Dar, kn ziua aceea voi deosebi yinutul Gosen, unde locuewte poporul Meu, wi acolo nu vor fi muwte, pentruca sq cunowti cq Eu, Domnul, sknt kn mijlocul yinutului acestuia.

  8:23 Voi face o deosebire kntre poporul Meu wi poporul tqu. Semnul acesta va fi mkne.``

  8:24 Domnul a fqcut awa. A venit un roi de muwte cknewti kn casa lui Faraon wi a slujitorilor lui, wi toatq yara Egiptului a fost pustiitq de muwte cknewti.

  8:25 Faraon a chemat pe Moise wi pe Aaron, wi le -a zis: ,,Duceyi-vq de aduceyi jertfe Dumnezeului vostru aici kn yarq.``

  8:26 Moise a rqspuns: ,,Nu este deloc potrivit sq facem awa; cqci am aduce Domnului, Dumnezeului nostru, jertfe, care sknt o urkciune pentru Egipteni. Wi dacq am aduce, subt ochii lor, jertfe cari sknt o urkciune pentru Egipteni, nu ne vor ucide ei oare cu pietre?

  8:27 Vom face mai bine un drum de trei zile kn pustie, wi acolo vom aduce jertfe Domnului, Dumnezeului nostru, dupq cum ne va spune.``

  8:28 Faraon a zis: ,,Vq voi lqsa sq plecayi, ca sq aduceyi jertfe Domnului, Dumnezeului vostru, kn pustie; numai, sq nu vq depqrtayi prea mult, dacq plecayi. Rugayi-vq pentru mine.``

  8:29 Moise a rqspuns: ,,Am sq ies dela tine, wi am sq mq rog Domnului. Mkne, muwtele se vor depqrta dela Faraon, dela slujitorii lui, wi dela poporul lui. Dar, sq nu ne mai knwele Faraon, ne vrknd sq lase pe popor sq plece, ca sq aducq jertfe Domnului.``

  8:30 Moise a iewit dela Faraon, wi s`a rugat Domnului.

  8:31 Domnul a fqcut cum cerea Moise; wi muwtele s`au depqrtat dela Faraon, dela slujitorii lui, wi dela poporul lui. N`a mai rqmas una.

  8:32 Dar Faraon, wi de data aceasta, wi -a kmpietrit inima, wi n`a lqsat pe popor sq plece.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск