Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - EXODUS 9

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  9:1 Domnul a zis lui Moise: ,,Du-te la Faraon, wi spune -i: ,Awa vorbewte Domnul, Dumnezeul Evreilor: ,Lasq pe poporul Meu sq plece, ca sq-Mi slujeascq.

  9:2 Dacq nu vrei sq -l lawi sq plece, wi dacq -l mai oprewti,

  9:3 iatq, mkna Domnului va fi peste turmele tale de pe ckmp; peste cai, peste mqgari, peste cqmile, peste boi wi peste oi; wi anume va fi o ciumq foarte mare.

  9:4 Dar Domnul va face deosebire kntre turmele lui Israel wi turmele Egiptenilor, awa cq nu va pieri nimic din tot ce este al copiilor lui Israel.``

  9:5 Domnul a hotqrkt vremea, wi a zis: ,,Mkne, va face Domnul lucrul acesta kn yarq.``

  9:6 Wi Domnul a fqcut awa, chiar de a doua zi. Toate turmele Egiptenilor au perit, dar n`a perit nici o vitq din turmele copiilor lui Israel.

  9:7 Faraon a trimes sq vadq ce se kntkmplase: wi iatq cq nici o vitq din turmele lui Israel nu pierise. Dar inima lui Faraon s`a kmpietrit, wi n`a lqsat pe popor sq plece.

  9:8 Domnul a zis lui Moise wi lui Aaron: ,,Umpleyi-vq mknile cu cenuwq din cuptor, wi Moise s`o arunce spre cer, subt ochii lui Faraon.

  9:9 Ea se va preface kntr`o yqrknq, care va acoperi toatq yara Egiptului; wi va da nawtere, kn toatq yara Egiptului, pe oameni wi pe dobitoace, la niwte bube pricinuite de niwte bewici ferbinyi.``

  9:10 Ei au luat cenuwq din cuptor, wi s`au knfqyiwat knaintea lui Faraon; Moise a aruncat -o spre cer, wi ea a dat nawtere, pe oameni wi pe dobitoace, la niwte bube pricinuite de niwte bewici ferbinyi.

  9:11 Vrqjitorii nu s`au putut arqta knaintea lui Moise, din pricina bubelor; cqci bubele erau pe vrqjitori, ca wi pe toyi Egiptenii.``

  9:12 Domnul a kmpietrit inima lui Faraon, wi Faraon n`a ascultat de Moise wi de Aaron, dupq cum spusese Domnul lui Moise.

  9:13 Domnul a zis lui Moise: ,,Scoalq-te dis de dimineayq, du-te knaintea lui Faraon, wi spune -i: ,Awa vorbewte Domnul, Dumnezeul Evreilor: ,Lasq pe poporul Meu sq plece, ca sq-Mi slujeascq.

  9:14 Fiindcq, de data aceasta, am sq trimet toate urgiile Mele kmpotriva inimii tale, kmpotriva slujitorilor tqi wi kmpotriva poporului tqu, ca sq wtii cq nimeni nu este ca Mine pe tot pqmkntul.

  9:15 Dacq Mi-aw fi kntins mkna, wi te-aw fi lovit cu ciumq, pe tine wi pe poporul tqu, ai fi pierit de pe pqmknt.

  9:16 Dar te-am lqsat sq rqmki kn picioare, ca sq vezi puterea Mea, wi Numele Meu sq fie vestit kn tot pqmkntul.

  9:17 Dacq te mai ridici kmpotriva poporului Meu, wi dacq nu -l lawi sq plece,

  9:18 iatq, mkne, la ceasul acesta, voi face sq batq o piatrq awa de mare, cum n`a mai fost kn Egipt, din ziua kntemeierii lui wi pknq azi.

  9:19 Pune-yi dar la adqpost turmele wi tot ce ai pe ckmp. Piatra are sq batq pe toyi oamenii wi toate vitele de pe ckmp, cari nu vor fi intrat kn case; wi vor peri.``

  9:20 Aceia dintre slujitorii lui Faraon, cari s`au temut de Cuvkntul Domnului, wi-au adunat kn case robii wi turmele.

  9:21 Dar cei ce nu wi-au pus la inimq Cuvkntul Domnului, wi-au lqsat robii wi turmele pe ckmp.

  9:22 Domnul a zis lui Moise: ,,Kntinde-yi mkna spre cer; wi are sq batq piatra kn toatq yara Egiptului pe oameni, pe vite, wi pe toatq iarba de pe ckmp kn yara Egiptului!``

  9:23 Moise wi -a kntins toiagul spre cer; wi Domnul a trimes tunete wi piatrq, de cqdea foc pe pqmknt. Domnul a fqcut sq batq piatra peste yara Egiptului.

  9:24 A bqtut piatra, wi focul se amesteca cu piatra; piatra era awa de mare knckt nu mai bqtuse piatrq ca aceea kn toatq yara Egiptului de cknd este el locuit de oameni.

  9:25 Piatra a nimicit, kn toatq yara Egiptului, tot ce era pe ckmp, dela oameni pknq la dobitoace; piatra a nimicit wi toatq iarba de pe ckmp, wi a frknt toyi copacii de pe ckmp.

  9:26 Numai kn yinutul Gosen, unde erau copiii lui Israel, n`a bqtut piatra,

  9:27 Faraon a trimes sq cheme pe Moise wi pe Aaron, wi le -a zis: ,,De data aceasta, am pqcqtuit; Domnul are dreptate, iar eu wi poporul meu skntem vinovayi.

  9:28 Rugayi-vq Domnului, ca sq nu mai fie tunete wi piatrq; wi vq voi lqsa sq plecayi, wi nu veyi mai fi opriyi.``

  9:29 Moise i -a zis: ,,Cknd voi ewi din cetate, voi ridica mknile spre Domnul, tunetele vor knceta wi nu va mai bate piatra, ca sq wtii cq al Domnului este pqmkntul!

  9:30 Dar wtiu cq tu wi slujitorii tqi tot nu vq veyi teme de Domnul Dumnezeu.``

  9:31 Inul wi orzul se prqpqdiserq, pentrucq orzul tocmai dqduse kn spic, iar inul era kn floare;

  9:32 grkul wi ovqzul nu se stricaserq, pentru cq erau tkrzii.

  9:33 Moise a plecat dela Faraon, wi a ewit afarq din cetate; wi -a ridicat mknile spre Domnul, tunetele wi piatra au kncetat, wi n`a mai cqzut ploaia pe pqmknt.

  9:34 Faraon, vqzknd cq ploaia, piatra wi tunetele kncetaserq, n`a contenit sq pqcqtuiascq wi wi -a kmpietrit inima, el wi slujitorii lui.

  9:35 Lui Faraon i s`a kmpietrit inima wi n`a lqsat pe copiii lui Israel sq plece, dupq cum spusese Domnul prin Moise.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск