Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JOEL 2

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  2:1 Sunayi din trkmbiyq kn Sion! Sunayi kn gura mare pe muntele Meu cel sfknt, ca sq tremure toyi locuitorii yqrii. Cqci vine ziua Domnului, este aproape! -

  2:2 O zi de kntunerec wi negurq mare, o zi de nori wi de kntunecime. Ca zorile dimineyii se kntinde peste munyi un popor mare wi puternic, cum n`a mai fost din veac, wi nici kn vremurile viitoare nu va mai fi.

  2:3 Arde focul knaintea lui, wi pklpqie flacqra dupq el. Knaintea lui, yara era ca o grqdinq a Edenului, wi dupq el este un pustiu sterp: nimic nu -i scapq.

  2:4 Parcq sknt niwte cai, wi aleargq ca niwte cqlqreyi.

  2:5 Vin uruind ca niwte carq pe munyi, wi pkrqe ca o flacqrq de foc, cknd mistuie miriwtea; par o puternicq owtire, gata de luptq.

  2:6 Tremurq popoarele knaintea lor, wi toate feyele kngqlbenesc.

  2:7 Aleargq ca niwte rqzboinici, se suie pe ziduri ca niwte rqzboinici, fiecare kwi vede de drumul lui, wi nu se abate din cqrarea lui.

  2:8 Nu se kmping unii pe alyii, fiecare yine wirul, se nqpustesc prin sqgeyi wi nu se opresc din mers.

  2:9 Se rqspkndesc kn cetate, aleargq pe ziduri, se suie pe case, wi intrq pe ferestre ca un hoy.

  2:10 Knaintea lor se cutremurq pqmkntul, se zguduie cerurile, soarele wi luna se kntunecq, wi stelele kwi pierd lumina.

  2:11 Domnul face sq tune glasul Lui knaintea owtirii Sale, cqci tabqra Lui este foarte mare, wi celce kmplinewte cuvkntul este puternic. Dar mare este ziua Domnului wi foarte knfricowatq: cine o poate suferi?

  2:12 ,,Dar chiar acuma, zice Domnul, kntoarceyi-vq la Mine cu toatq inima, cu post, cu plknset wi bocet!

  2:13 Sfkwiayi-vq inimile nu hainele, wi kntoarceyi-vq la Domnul, Dumnezeul vostru. Cqci El este milostiv wi plin de kndurare, kndelung rqbdqtor wi bogat kn bunqtate, wi -I pare rqu de relele pe cari le trimete.

  2:14 Cine wtie dacq nu Se va kntoarce wi nu Se va cqi? Cine wtie dacq nu va lqsa dupq El o binecuvkntare, daruri de mkncare wi jertfe de bquturq pentru Domnul, Dumnezeul vostru?

  2:15 Sunayi cu trkmbiya kn Sion! Vestiyi un post, chemayi o adunare de sqrbqtoare!``

  2:16 Strkngeyi poporul, yineyi o adunare sfkntq! Aduceyi pe bqtrkni, strkngeyi copiii, wi chiar pruncii dela ykyq! Sq iasq mirele din cqmara lui, wi mireasa din odaia ei!

  2:17 Preoyii, slujitorii Domnului, sq plkngq kntre tindq wi altar, wi sq zicq: ,,Doamne, kndurq-Te de poporul Tqu! Nu da de ocarq mowtenirea Ta, n`o face de batjocura popoarelor! Pentru ce sq se zicq printre neamuri: ,,Unde este Dumnezeul lor?``

  2:18 Domnul a fost plin de rkvnq pentru yara Lui, wi S`a kndurat de poporul Squ.

  2:19 Domnul a rqspuns, wi a zis poporului Squ: ,,Iatq, vq trimet grku, must wi untdelemn proaspqt, ca sq vq sqturayi de ele, wi nu vq voi mai face de ocarq kntre neamuri.

  2:20 Voi depqrta dela voi pe vrqjmawul dela miazq-noapte, kl voi izgoni spre un pqmknt fqrq apq wi pustiu, ki voi kmpinge partea dinainte a owtirii lui kn marea de rqsqrit, wi coada owtirii kn marea de apus; iar duhoarea lui se va ridica kn sus, wi mirosul lui de putregai se va knqlya kn vqzduh, cqci s`a crezut grozav.

  2:21 Nu te teme, pqmkntule, ci bucurq-te wi veselewte-te, cqci Domnul face lucruri mari!

  2:22 Nu vq temeyi, fiare de pe ckmp, cqci islazurile pustiei iarqw vor knverzi, pomii kwi vor da roadele, smochinul wi viya kwi vor da rodul lor.

  2:23 Wi voi, copii ai Sionului, bucurayi-vq wi veseliyi-vq kn Domnul, Dumnezeul vostru, cqci El vq va da ploaie la vreme, vq va trimete ploaie timpurie wi tkrzie, ca odinioarq.

  2:24 Ariile se vor umplea de grku, vor geme tocitoarele wi teascurile de must wi de untdelemn,

  2:25 vq voi rqsplqti astfel anii, pe cari i-au mkncat lqcustele Arbeh, Ielec, Hasil wi Gazam, owtirea Mea cea mare, pe care am trimes -o kmpotriva voastrq.

  2:26 Veyi mknca wi vq veyi sqtura, wi veyi lquda Numele Domnului, Dumnezeului vostru, care va face minuni cu voi, wi poporul Meu niciodatq nu va mai fi de ocarq!

  2:27 Wi veyi wti cq Eu sknt kn mijlocul lui Israel, cq Eu sknt Domnul, Dumnezeul vostru, wi nu este altul afarq de Mine. Wi poporul Meu niciodatq nu va mai fi de ocarq.

  2:28 Dupq aceea, voi turna Duhul Meu peste orice fqpturq; fiii wi fiicele voastre vor prooroci, bqtrknii vowtri vor visa visuri, wi tinerii vowtri vor avea vedenii.

  2:29 Chiar wi peste robi wi peste roabe, voi turna Duhul Meu, kn zilele acelea.

  2:30 Voi face sq se vadq semne kn ceruri wi pe pqmknt: sknge, foc, wi stklpi de fum;

  2:31 soarele se va preface kn kntunerec, wi luna kn sknge, knainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare wi knfricowatq.

  2:32 Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mkntuit. Cqci mkntuirea va fi pe muntele Sionului wi la Ierusalim, cum a fqgqduit Domnul, wi kntre cei rqmawi, pe cari -i va chema Domnul.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск