Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - LEVITICUS 23

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  23:1 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

  23:2 ,,Vorbewte copiilor lui Israel, wi spune-le: ,Iatq sqrbqtorile Domnului, pe cari le veyi vesti ca adunqri sfinte, iatq sqrbqtorile Mele:

  23:3 Wase zile sq lucrayi; dar ziua a waptea este Sabatul, ziua de odihnq, cu o adunare sfkntq. Sq nu faceyi nici o lucrare kn timpul ei: este Sabatul Domnului, kn toate locuinyele voastre.

  23:4 Iatq sqrbqtorile Domnului, cu adunqri sfinte, pe cari le veyi vesti la vremile lor hotqrkte.

  23:5 Kn luna kntkia, kn a patrusprezecea zi a lunii, kntre cele douq seri, vor fi Pawtele Domnului.

  23:6 Wi kn a cinsprezecea zi a lunii acesteia, va fi sqrbqtoarea azimilor kn cinstea Domnului; wapte zile sq mkncayi azimi.

  23:7 Kn ziua kntkia, sq aveyi o adunare sfkntq: atunci sq nu faceyi nici o lucrare de slugq.

  23:8 Wapte zile sq aduceyi Domnului jertfe mistuite de foc. Kn ziua a waptea sq fie o adunare sfkntq: atunci sq nu faceyi nici o lucrare de slugq.``

  23:9 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

  23:10 ,,Vorbewte copiilor lui Israel, wi spune-le: ,Cknd veyi intra kn yara pe care v`o dau, wi cknd veyi secera sqmqnqturile, sq aduceyi preotului un snop, ca pkrgq a seceriwului vostru.

  23:11 El sq legene snopul kntr`o parte wi kntr`alta knaintea Domnului, ca sq fie primit: preotul sq -l legene kntr`o parte wi kntr`alta, a doua zi dupq Sabat.

  23:12 Kn ziua cknd veyi legqna snopul, sq aduceyi, ca ardere de tot Domnului, un miel de un an fqrq cusur;

  23:13 sq adqugayi la el douq zecimi de efq din floarea fqinii, frqmkntatq cu untdelemn, ca dar de mkncare mistuit de foc, de un miros plqcut Domnului; wi sq aduceyi o jertfq de bquturq de un sfert de hin de vin.

  23:14 Sq nu mkncayi nici pkne, nici spice prqjite sau pisate, pknq kn ziua aceasta, cknd veyi aduce un dar de mkncare Dumnezeului vostru. Aceasta este o lege vecinicq pentru urmawii vowtri, kn toate locurile kn cari veyi locui.

  23:15 De a doua zi dupq Sabat, din ziua cknd veyi aduce snopul ca sq fie legqnat kntr`o parte wi kntr`alta, sq numqrayi wapte sqptqmkni kntregi.

  23:16 Sq numqrayi cincizeci de zile pknq kn ziua care vine dupq al waptelea Sabat; wi atunci sq aduceyi Domnului un nou dar de mkncare.

  23:17 Sq aduceyi din locuinyele voastre douq pkni, ca sq fie legqnate kntr`o parte wi kntr`alta; sq fie fqcute cu douq zecimi de efq din floarea fqinii, wi coapte cu aluat: acestea sknt cele dintki roade pentru Domnul.

  23:18 Afarq de aceste pkni, sq aduceyi ca ardere de tot Domnului wapte miei de un an fqrq cusur, un viyel wi doi berbeci; sq adqugayi la ei darul de mkncare wi jertfa de bquturq obicinuite, ca dar de mkncare mistuit de foc, de un miros plqcut Domnului.

  23:19 Sq aduceyi wi un yap ca jertfq de ispqwire, wi doi miei de un an ca jertfq de mulyqmire.

  23:20 Preotul sq legene aceste dobitoace kntr`o parte wi kntr`alta ca dar legqnat knaintea Domnului, kmpreunq cu pknea adusq ca pkrgq wi cu cei doi miei: ele sq fie knchinate Domnului, wi sq fie ale preotului.

  23:21 Kn aceeaw zi, sq vestiyi sqrbqtoarea, wi sq aveyi o adunare sfkntq: atunci sq nu faceyi nici o lucrare de slugq. Aceasta este o lege vecinicq pentru urmawii vowtri, kn toate locurile kn cari veyi locui.

  23:22 Cknd veyi secera sqmqnqturile din yara voastrq, sq lawi nesecerat un coly din ckmpul tqu, wi sq nu strkngi ce rqmkne de pe urma secerqtorilor. Sq lawi sqracului wi strqinului aceste spice. Eu sknt Domnul, Dumnezeul vostru.``

  23:23 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

  23:24 ,,Vorbewte copiilor lui Israel, wi spune-le: ,Kn luna a waptea, kn cea dintki zi a lunii, sq aveyi o zi de odihnq, vestitq cu sunet de trkmbiye, wi o adunare sfkntq.

  23:25 Atunci sq nu faceyi nici o lucrare de slugq, wi sq aduceyi Domnului jertfe mistuite de foc.``

  23:26 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

  23:27 ,,Kn ziua a zecea a acestei a waptea luni, va fi ziua ispqwirii: atunci sq aveyi o adunare sfkntq, sq vq smeriyi sufletele, wi sq aduceyi Domnului jertfe mistuite de foc.

  23:28 Sq nu faceyi nici o lucrare kn ziua aceea, cqci este ziua ispqwirii, cknd trebuie fqcutq ispqwire pentru voi knaintea Domnului, Dumnezeului vostru.

  23:29 Oricine nu se va smeri kn ziua aceea, va fi nimicit din poporul lui.

  23:30 Pe oricine va face kn ziua aceea vreo lucrare oarecare, kl voi nimici din mijlocul poporului lui.

  23:31 Sq nu faceyi nici o lucrare atunci. Aceasta este o lege vecinicq pentru urmawii vowtri, kn toate locurile kn cari veyi locui.

  23:32 Aceasta sq fie pentru voi o zi de Sabat, o zi de odihnq, wi sq vq smeriyi sufletele kn ziua aceasta; din seara zilei a noua pknq kn seara urmqtoare, sq prqznuiyi Sabatul vostru.``

  23:33 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

  23:34 ,,Vorbewte copiilor lui Israel wi spune-le: ,Kn a cincisprezecea zi a acestei a waptea luni, va fi sqrbqtoarea corturilor, kn cinstea Domnului, timp de wapte zile.

  23:35 Kn ziua kntki sq fie o adunare sfkntq: sq nu faceyi nici o lucrare de slugq kn timpul ei.

  23:36 Timp de wapte zile, sq aduceyi Domnului jertfe mistuite de foc. A opta zi, sq aveyi o adunare sfkntq, wi sq aduceyi Domnului jertfe mistuite de foc; aceasta sq fie o adunare de sqrbqtoare: sq nu faceyi nici o lucrare de slugq kn timpul ei.

  23:37 Acestea sknt sqrbqtorile Domnului, kn cari veyi vesti adunqri sfinte, ca sq se aducq Domnului jertfe mistuite de foc, arderi de tot, daruri de mkncare, jertfe de vite wi jertfe de bquturq, fiecare lucru la ziua hotqrktq.

  23:38 Afarq de aceasta sq pqziyi Sabatele Domnului, wi sq vq aduceyi darurile voastre Domnului, sq aduceyi toate jertfele fqcute pentru kmplinirea unei juruinye wi toate darurile vostre fqcute de bunq voie.

  23:39 Kn a cincisprezecea zi a lunii acesteia a waptea, cknd veyi strknge rodurile yqrii, sq prqznuiyi o sqrbqtoare kn cinstea Domnului, timp de wapte zile: cea dintki zi sq fie o zi de odihnq, wi a opta sq fie tot o zi de odihnq.

  23:40 Kn ziua kntki sq luayi poame din pomii cei frumowi, ramuri de finici, ramuri de copaci stufowi wi de sqlcii de rku, wi sq vq bucurayi knaintea Domnului, Dumnezeului vostru, wapte zile.

  23:41 Kn fiecare an sq prqznuiyi sqrbqtoarea aceasta kn cinstea Domnului, timp de wapte zile. Aceasta este o lege vecinicq pentru urmawii vowtri. Kn luna a waptea s`o prqznuiyi.

  23:42 Wapte zile sq locuiyi kn corturi; toyi bqwtinawii din Israel sq locuiascq kn corturi,

  23:43 pentruca urmawii vowtri sq wtie cq am fqcut pe copiii lui Israel sq locuiascq kn corturi, dupq ce i-am scos din yara Egiptului. Eu sknt Domnul, Dumnezeul vostru.``

  23:44 Awa a spus Moise copiilor lui Israel cari sknt sqrbqtorile Domnului.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск