Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - PROVERBS 30

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  30:1 Cuvintele lui Agur, fiul lui Iache. Cuvintele knyelepte rostite de omul acesta pentru Itiel, pentru Itiel wi pentru Ucal.

  30:2 Negrewit, sknt mai prost deckt oricine, wi n`am pricepere de om.

  30:3 N`am knvqyat knyelepciunea, wi nu cunosc wtiinya sfinyilor.

  30:4 Cine s`a suit la ceruri, wi cine s`a pogorkt din ele? Cine a adunat vkntul kn pumnii lui? Cine a strkns apele kn haina lui? Cine a hotqrkt toate marginile pqmkntului? Cum se numewte el, wi cum cheamq pe fiul squ? Wtii tu lucrul acesta? -

  30:5 Orice cuvknt al lui Dumnezeu este kncercat. El este un scut pentru ceice se kncred kn El.

  30:6 N`adquga nimic la cuvintele Lui, ca sq nu te pedepseascq, wi sq fii gqsit mincinos. -

  30:7 Douq lucruri Kyi cer; nu mi le opri, knainte de moarte!

  30:8 Depqrteazq dela mine neadevqrul wi cuvkntul mincinos; nu-mi da nici sqrqcie, nici bogqyie, dq-mi pknea care-mi trebuie.

  30:9 Ca nu cumva, kn belwug, sq mq lepqd de Tine, wi sq zic: ,,Cine este Domnul?`` Sau ca nu cumva kn sqrqcie, sq fur, wi sq iau kn dewert Numele Dumnezeului Meu. -

  30:10 Nu cleveti pe un slujitor la stqpknul lui, ca sq nu te blesteme wi sq te faci vinovat. -

  30:11 Este un neam de oameni care blastqmq pe tatql squ, wi nu binecuvinteazq pe mamq-sa.

  30:12 Este un neam de oameni care se crede curat, wi totuw, nu este spqlat de kntinqciunea lui.

  30:13 Este un neam de oameni ai cqror ochi sknt trufawi, wi cari kwi yin pleoapele sus.

  30:14 Este un neam de oameni, ai cqror dinyi sknt niwte sqbii, wi ale cqror mqsele sknt niwte cuyite, ca sq mqnknce pe cel nenorocit de pe pqmknt, wi pe cei lipsiyi dintre oameni. -

  30:15 Lipitoarea are douq fete: ,,Dq! dq!`` Trei lucruri sknt nesqyioase, patru lucruri nu zic niciodatq: ,,Destul!``,

  30:16 wi anume: Locuinya moryilor, femeia stearpq, pqmkntul, care nu este sqtul de apq, wi focul, care nu zice niciodatq: ,,Destul!`` -

  30:17 Pe ochiul care kwi bate joc de tatql squ, wi nesocotewte ascultarea de mamq, kl vor scobi corbii dela pkrku, wi kl vor mknca puii de vultur. -

  30:18 Trei lucruri sknt mai pesus de puterile mele, wi chiar patru pe cari nu le pot pricepe:

  30:19 urma vulturului pe cer, urma warpelui pe stkncq, urma corqbiei kn mijlocul mqrii, wi urma omului la o fatq.

  30:20 Tot awa este wi calea femeii preacurve: ea mqnkncq, wi se wterge la gurq, wi apoi zice: ,,N`am fqcut nimic rqu.`` -

  30:21 Trei lucruri fac sq se rqscoale o yarq, wi patru lucruri nu le poate suferi:

  30:22 un rob, care a knceput sq kmpqrqyeascq, un nebun, care are pkne din belwug,

  30:23 o femeie dispreyuitq care se mqritq, wi o roabq care mowtenewte pe stqpknq-sa. -

  30:24 Patru vietqyi sknt mai mici pe pqmknt, wi totuw din cele mai knyelepte:

  30:25 furnicile, cari nu sknt un popor tare, dar kwi pregqtesc hrana vara,

  30:26 woarecii de munte, cari nu sknt un popor puternic, dar kwi aweazq locuinya kn stknci;

  30:27 lqcustele n`au kmpqrat, wi totuw pornesc toate kn cete;

  30:28 pqianjenul kl poyi prinde cu mknile, wi se gqsewte totuw kn casele kmpqrayilor.

  30:29 Trei fiinye au o yinutq frumoasq, wi patru au mers mqrey:

  30:30 leul, viteazul dobitoacelor, care nu se dq knapoi dinaintea nimqnui,

  30:31 calul knchingat gata, wi yapul; wi kmpqratul, cqruia nimeni nu -i poate sta kmpotrivq. -

  30:32 Dacq mkndria te kmpinge la fapte de nebunie, wi dacq ai gknduri rele, pune mkna la gurq:

  30:33 cqci baterea laptelui dq smkntknq, scqrpinarea nasului dq sknge, wi stoarcerea mkniei dq certuri.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск