Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - ACTS 21

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  21:1 Poto se otrgosmo od njih, zaplovismo. Jedrei ravno, stigosmo na Kos, a sutradan na Rod pa odande u Pataru.

  21:2 Kad naosmo lau za Feniciju, popesmo se i otplovismo.

  21:3 Kad bijasmo napomol Cipru, ostavismo ga slijeva jedrei prema Siriji. Pristadosmo u Tiru jer je ondje laa imala iskrcati tovar.

  21:4 Pronaosmo uenike i ostadosmo ondje sedam dana. Oni po Duhu nagovarahu Pavla da ne uzlazi u Jeruzalem.

  21:5 Ali kad nam istekoe dani, ipak otputovasmo. Ispratie nas svi, sa enama i djecom, do izvan grada. Na alu klekosmo i pomolismo se.

  21:6 Pozdravismo se, popesmo se na lau, a oni se vratie kui.

  21:7 Tako dovrismo plovidbu. Iz Tira stigosmo u Ptolemaidu. Pozdravili smo brau i ostali jedan dan u njih.

  21:8 Sutradan otputovasmo i stigosmo u Cezareju. Uosmo u kuu Filipa evanelista, jednog od sedmorice, i ostadosmo kod njega.

  21:9 On je imao etiri keri djevice koje su prorokovale.

  21:10 Kako smo se zadrali mnogo dana, sie iz Judeje neki prorok imenom Agab,

  21:11 doe k nama, uze Pavlov pojas, sveza sebi noge i ruke te ree: "Ovo govori Duh Sveti: ovjeka iji je ovo pojas ovako e svezati idovi u Jeruzalemu i predati u ruke pogana."

  21:12 Kada smo to uli, stadosmo mi i mjetani zaklinjati Pavla da ne uzlazi u Jeruzalem.

  21:13 Nato on odvrati: "to plaete i parate mi srce? Ta spreman sam ne samo biti svezan nego i umrijeti u Jeruzalemu za ime Gospodina Isusa."

  21:14 A kako se nije dao nagovoriti, uutjesmo rekavi: "Gospodnja budi volja!"

  21:15 Nakon tih dana spremismo se i uzaosmo u Jeruzalem.

  21:16 S nama pooe i uenici iz Cezareje pa nas odvedoe k nekomu Mnasonu Cipraninu, starom ueniku, da u njega odsjednemo.

  21:17 Kad stigosmo u Jeruzalem, primie nas braa radosno.

  21:18 Sutradan ode Pavao zajedno s nama k Jakovu. Naoe se ondje i sve starjeine.

  21:19 Poto ih pozdravi, stade im potanko izlagati to uini Bog meu poganima po njegovoj slubi.

  21:20 Poto su ga oni posluali, dadoe slavu Bogu pa mu rekoe: "Vidi, brate: deseci su tisua idova povjerovali i svi su revnitelji Zakona.

  21:21 A o tebi im je dojavljeno da sve idove koji su meu poganima upuuje na otpad od Mojsija uei ih da ne obrezuju djece i ne ive po obiajima.

  21:22 to dakle? ut e svakako da si doao.

  21:23 Uini stoga to ti kaemo. U nas su etiri ovjeka koji imaju zavjet.

  21:24 Njih uzmi, s njima se zajedno posveti, plati za njih da se oiaju pa e svi spoznati da nema nita od onoga to im je o tebi dojavljeno, nego da si i ti na pravu putu i da opsluuje Zakon.

  21:25 A to se tie pogana koji povjerovae - poslali smo to odluismo: da se klone mesa rtvovana idolima, krvi, udavljenoga i bludnitva."

  21:26 Nato Pavao uze one ljude, sutradan se s njima zajedno posveti, ue u Hram, oglasi svretak dana posveenja nakon kojih e se za svakoga od njih prinijeti prinos.

  21:27 Kad se upravo navravalo tih sedam dana, neki ga idovi iz Azije opaze u Hramu, uzbune sav narod pa podignu na nj ruke

  21:28 viui: "Izraelci, u pomo! Evo ovjeka koji sve posvuda pouava protiv naroda, Zakona i ovoga mjesta pa je jo i Grke uveo u Hram i oskvrnuo ovo sveto mjesto."

  21:29 Jer prije su s njime u Gradu vidjeli Trofima Efeanina i mislili da je Pavao njega uveo u Hram.

  21:30 Sav se grad uskomea, nasta strka naroda. Pograbe Pavla i odvuku ga izvan Hrama pa odmah pozatvaraju vrata.

  21:31 Dok su mu o glavi radili, doe do tisunika ete glas da je sav Jeruzalem uzavreo.

  21:32 On odmah uze vojnike i satnike pa otra dolje k njima. Oni pak kako ugledae tisunika i vojnike, prestadoe udarati Pavla.

  21:33 Onda se tisunik priblii, uhvati ga, zapovjedi da ga okuju dvojim verigama pa stade ispitivati tko je i to je uinio.

  21:34 Iz svjetine su jedni izvikivali ovo, drugi ono. Kako zbog graje nije mogao saznati nita pouzdano, zapovjedi da se odvede u vojarnu.

  21:35 Kad se Pavao pojavi na stubama, morali su ga vojnici nositi zbog silovitosti svjetine.

  21:36 Jer mnotvo je naroda ilo za njima i vikalo: "Smakni ga!"

  21:37 Upravo na ulazu u vojarnu ree Pavao tisuniku: "Smijem li neto rei?" On ga upita: "Zar zna grki?

  21:38 Ti dakle nisi onaj Egipanin koji je prije nekoliko dana pobunio i u pustinju odveo one etiri tisue bodeara?"

  21:39 Pavao odvrati: "Ja sam idov iz Tarza cilicijskoga, graanin grada znamenitoga. Molim te, dopusti mi progovoriti narodu."

  21:40 Kad mu on dopusti, Pavao stojei na stubama mahnu rukom narodu pa kad nasta velika tiina, prozbori hebrejskim jezikom:


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .