Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - ISAIAH 30

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  30:1 Teko sinovima odmetnikim! - rije je Jahvina. Oni provode osnove koje nisu moje, sklapaju saveze koji nisu po mom duhu i grijeh na grijeh gomilaju.

  30:2 Zaputie se u Egipat, ne pitajui usta moja, da se uteku faraonovu zaklonu i da se zatite u sjeni Egipta.

  30:3 Zaklon faraonov bit e na sramotu, i na ruglo zatita u sjeni Egipta.

  30:4 Eno mu knezova ve u Soanu, podanici stigoe u Hanes:

  30:5 svi e se oni razoarati u narodu beskorisnom, nee im biti na pomo ni na korist, ve na sramotu i porugu.

  30:6 Prorotvo o negepskim ivotinjama. Kroza zemlju nevolje i bijede, lavice i lava koji riu, ljutice i zmaja krilatog, nose oni blago na leima magaraca i bogatstvo na grbi deva, nose ga narodu beskorisnom.

  30:7 Jer prazna je i nitavna pomo Egipta, zato ga i zovemo: Rahab - danguba.

  30:8 Ded napii na plou i zapii u knjigu da vremenima buduim svjedoanstvo ostane.

  30:9 Ovo je narod odmetniki, sinovi laljivi, sinovi koji nee da sluaju Zakon Jahvin.

  30:10 Vidovitima oni govore: "Okanite se vienja!" a vidiocima: "Ne prorokujte istinu! Govorite nam to je ugodno, opsjene nam prorokujte!

  30:11 Skrenite s puta, zastranite sa staze, uklonite nam s oiju Sveca Izraelova!"

  30:12 Stog' ovako zbori Svetac Izraelov: "Jer rije ovu odbacujete, a uzdate se u opainu i prijevaru i na njih se oslanjate,

  30:13 grijeh e vam taj biti poput pukotine, visoko na zidu izboene, koja prijeti ruenjem.

  30:14 Da se srui k'o to se glinen sud razbije, slupan nemilice, te mu se meu krhotinama ne nae ni rbine, erave da uzme s ognjita il' zagrabi vode iz studenca."

  30:15 Jer ovako govori Jahve Gospod, Svetac Izraelov: "Mir i obraenje - spas vam je, u smirenu uzdanju snaga je vaa. Ali vi ne htjedoste.

  30:16 Rekoste: 'Ne! Pobjei emo na konjima!' - i zato, bjeat ete! 'Na brzim emo konjima jahati!' - i zato, bit e bri vai neprijatelji!"

  30:17 Pobjei e vas tisua kad jedan zaprijeti, zaprijete li petorica, u bijeg ete nagnut' dok vas ne preostane k'o kopljaa na vrhu gore il' na brijegu zastava.

  30:18 Al' Jahve eka as da vam se smiluje, i stog izgleda da vam milost iskae, jer Jahve je Bog pravedan - blago svima koji njega ekaju.

  30:19 Da, pue sionski koji ivi u Jeruzalemu, vie ne plai! im zauje vapaj tvoj, odmah e ti se smilovati; im te uje, usliit e te.

  30:20 Hranit e vas Gospod kruhom tjeskobe, pojiti vodom nevolje, al' se vie nee kriti tvoj Uitelj - oi e ti gledati Uitelja tvoga.

  30:21 I ui e tvoje uti rije gdje iza tebe govori: "To je put, njime idite", bilo da vam je krenuti nadesno ili nalijevo.

  30:22 Smatrat e neistima svoje srebrne kumire i pozlatu svojih kipova; odbacit e ih kao neist i rei im: "Napolje!"

  30:23 A on e dati kiu tvojem sjemenu to ga posije u zemlju, i kruh kojim zemlja urodi bit e obilat i hranjiv. Stoka e tvoja pasti u onaj dan po prostranim panjacima.

  30:24 Volovi i magarci to obrauju zemlju jest e osoljenu krmu, ovijanu lopatom i vijaom.

  30:25 I na svakoj gori i na svakome povienom brijegu bit e potoka i rjeica - u dan silnoga pokolja kad se kule budu ruile.

  30:26 Tada e svjetlost mjeseeva biti kao svjetlost sunana, a svjetlost e sunana postati sedam puta jaa, kao svjetlost sedam dana - u dan kad Jahve iscijeli prijelom svojemu narodu, izlijei rane svojih udaraca.

  30:27 Gle, ime Jahve izdaleka dolazi, gnjev njegov gori, dim je neizdriv. Usne su mu pune jarosti, jezik mu oganj to prodire.

  30:28 Dah mu je kao potok nabujali to do grla see. On dolazi da prosije narode reetom zatornim, da stavi uzde zavodljive u eljusti naroda.

  30:29 Tad e vam pjesma biti kao u noima blagdanskim, kad su srca vesela kao u onoga koji uza zvuke frule hodoasti na Goru Jahvinu, k Stijeni Izraelovoj.

  30:30 Jahve e zagrmjet glasom veliajnim i pokazat ruku svoju to udara u jarosnu gnjevu, sred ognja zatornog, iz olujna pljuska i krupe kamene.

  30:31 Od glasa Jahvina prepast e se Asur, ibom oinut.

  30:32 I kad god ga udari iba kaznena, kojom e ga Jahve iibati, nek' se oglase bubnjevi i citare - u sav jek boja on s njima ratuje!

  30:33 Odavna je pripravljen Tofet za Moleka - lomaa visoka, iroka, mnogo ognja, mnogo drvlja. Dah gnjeva Jahvina, kao potok sumporni, njega e spaliti.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .