Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 1

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  1:1 Pavel, podle Bo vle apotol Jee Krista, a bratr Timoteus

  1:2 tm, kte jsou v Kolosch, svatm a vrnm bratrm v Kristu: Milost vm a pokoj od Boha, naeho Otce, a [od] Pna Jee Krista.

  1:3 Dkujeme Bohu a Otci naeho Pna Jee Krista a stle se za vs modlme,

  1:4 nebo jsme slyeli o va ve v Kristu Jei a o lsce, kterou [mte] ke vem svatm,

  1:5 kvli nadji, kter je pro vs uloena v nebesch. O t jste [ji] dve slyeli ve slov pravdy, [v] evangeliu,

  1:6 kter pilo k vm tak jako i na cel svt a nese ovoce, jako [je tomu] i u vs od toho dne, kdy jste [je] uslyeli a poznali Bo milost v pravd.

  1:7 Tak jste se nauili od naeho milovanho spolusluebnka Epafra, jen je vi vm Kristv vrn sluebnk,

  1:8 kter ns tak obeznmil s va lskou v Duchu.

  1:9 Proto se i my, od toho dne, kdy jsme [to] uslyeli, nepestvme za vs modlit a prosit, abyste byli naplnni poznnm jeho vle ve v moudrosti a duchovnm porozumn,

  1:10 abyste chodili, jak je dstojn Pna, k [jeho] plnmu zalben, [abyste] nesli ovoce v kadm dobrm skutku, rostli v poznn Boha

  1:11 a byli podle sly jeho slvy posilovni vekerou moc k veker vytrvalosti a trplivosti s radost,

  1:12 [abyste] dkovali Otci, kter ns uzpsobil k asti na ddictv svatch ve svtle.

  1:13 On ns vysvobodil z vldy temnoty a penesl do krlovstv svho milovanho Syna,

  1:14 v nm mme skrze jeho krev vykoupen, [toti] odputn hch.

  1:15 On je obraz neviditelnho Boha, prvorozen veho stvoen.

  1:16 Jm bylo stvoeno vechno, co je na nebi i na zemi, vci viditeln i neviditeln, jak trny, tak panstv, jak vldy, tak mocnosti - vechno je stvoeno skrze nj a pro nj.

  1:17 A on je pede vm a jm vechno stoj;

  1:18 on je hlavou tla crkve, on je potek a prvorozen z mrtvch, aby ve vem drel prvenstv.

  1:19 Vdy [Otci] se zalbilo, aby veker plnost pebvala v nm

  1:20 a aby jeho prostednictvm vechno smil se sebou. Skrze nj zpsobil pokoj, [kdy] krv jeho ke [usmil] to, co je na zemi, i to, co je na nebi.

  1:21 I vs, kdysi odcizen a neptelsk v mysli kvli zlm skutkm, nyn ji usmil

  1:22 svm pozemskm tlem skrze smrt, aby vs postavil ped svou tv svat, neposkvrnn a bezhonn -

  1:23 pokud ovem zstvte zaloen a pevn ve ve a neodchylujete se od nadje evangelia, je jste slyeli, je bylo vyhleno vemu stvoen pod nebem a jeho jsem se j Pavel stal sluebnkem.

  1:24 Nyn se [tedy] raduji ve svch utrpench pro vs a svm tlem dopluji to, co zbv z Kristovch souen pro jeho tlo, jm je crkev.

  1:25 Jejm jsem se stal sluebnkem, vzhledem ke sprvcovstv, je mi bylo pro vs dno od Boha, abych naplnil Bo slovo -

  1:26 to tajemstv, je bylo po vky a pokolen skryt, avak nyn bylo zjeveno jeho svatm,

  1:27 jim si Bh pl oznmit, jak [je] bohatstv tohoto slavnho tajemstv mezi pohany: je to Kristus ve vs, ta nadje slvy.

  1:28 Jeho keme, napomnajce kadho lovka a uce kadho lovka ve v moudrosti, abychom kadho lovka postavili dokonalho v Kristu Jei.

  1:29 A [prv] proto pracuji a bojuji podle jeho moci, kter ve mn mocn psob.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .