Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 9

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: GEN - BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  9:1 Kdy pak el kolem, spatil lovka slepho od narozen.

  9:2 Jeho uednci se ho tedy zeptali: "Rabbi, kdo zheil - on, nebo jeho rodie - e se narodil slep?"

  9:3 Je odpovdl: "Nezheil ani on, ani jeho rodie, ale maj na nm bt zjeveny Bo skutky.

  9:4 J musm dlat skutky Toho, kter m poslal, dokud je den. Pichz noc, kdy nikdo nebude moci pracovat.

  9:5 Dokud jsem na svt, jsem svtlo svta."

  9:6 Kdy to ekl, plivl na zem, udlal ze sliny blto a tm bltem pomazal oi toho slepce.

  9:7 Potom mu ekl: "Jdi, umyj se v rybnku Siloe" (co se pekld Poslan). Odeel tedy a umyl se; a kdy piel, vidl.

  9:8 Soused a ti, kdo ho dve vdali slepho, tedy ekli: "Nen to snad ten, kter [tu] sedval a ebrval?"

  9:9 Nkte kali, e je [to] on, a jin, e je mu podobn. [Ale] on kal: "Jsem [to] j!"

  9:10 kali mu tedy: "Jak se otevely tv oi?"

  9:11 On odpovdl a ekl: "lovk jmnem Je udlal blto a pomazal m oi a ekl mi: 'Jdi k rybnku Siloe a umyj se.' Kdy jsem tedy odeel a umyl se, prohldl jsem."

  9:12 ekli mu tedy: "Kde je ten [lovk]?" ekl: "Nevm."

  9:13 A [tak] pivedli toho, kter byl dve slep, k farizem.

  9:14 Bylo [to] vak [v] sobotu, kdy Je udlal blto a otevel jeho oi.

  9:15 Farizeov se ho tedy znovu ptali, jak prohldl, a on jim ekl: "Poloil na m oi blto, umyl jsem se a vidm."

  9:16 Nkte z farize tedy kali: "Ten lovk nen od Boha, protoe nedodruje sobotu." Jin kali: "Jak me takov znamen dlat hn lovk?" A byla mezi nimi roztrka.

  9:17 Tomu slepmu znovu ekli: "Co o nm k ty, kdy otevel tv oi?" A on ekl: "e je prorok."

  9:18 id tedy o nm neuvili, e bval slep a prohldl, dokud si nezavolali rodie toho, kter prohldl,

  9:19 a nezeptali se jich: "Je toto v syn, o kterm kte, e se narodil slep? Jak to, [e] tedy nyn vid?"

  9:20 Jeho rodie jim odpovdli: "Vme, e toto je n syn a e se narodil slep.

  9:21 Ale jak to, [e] te vid, nevme. A kdo otevel jeho oi, nevme. Ptejte se jeho, m [na to] lta, bude mluvit sm za sebe."

  9:22 Jeho rodie to ekli, protoe se bli id. id se toti u dohodli, e kdokoli by ho vyznal jako Krista, bude vyobcovn ze synagogy.

  9:23 Proto jeho rodie ekli: "M [na to] lta, zeptejte se jeho."

  9:24 A tak toho lovka, kter bval slep, zavolali podruh a ekli mu: "Vzdej slvu Bohu! My vme, e ten lovk je hnk."

  9:25 On jim tedy odpovdl: "Zda je hnk, nevm. Vm jedno - e jsem byl slep a te vidm."

  9:26 Tehdy mu znovu ekli: "Co ti udlal? Jak otevel tv oi?"

  9:27 Odpovdl jim: "U jsem vm [to] ekl, neslyeli jste? Co zase chcete slyet? Chcete snad i vy bt jeho uednky?"

  9:28 Splali mu tedy a ekli: "Ty jsi jeho uednk, ale my jsme Mojovi uednci!

  9:29 My vme, e k Moji mluvil Bh, ale o tomto nevme, odkud je."

  9:30 Ten lovk jim odpovdl: "To je prv divn, e nevte, odkud je, a [pitom] otevel m oi.

  9:31 Vme pece, e Bh hnky nesly; ale kdo by Boha ctil a konal jeho vli, toho sly.

  9:32 Od vk nebylo slchno, e by nkdo otevel oi [lovka], kter se narodil slep.

  9:33 Kdyby ten [lovk] nebyl od Boha, nemohl by nic udlat."

  9:34 Odpovdli mu: "Ty ses narodil cel v hch a [chce] ns pouovat?" A vyhnali ho ven.

  9:35 Kdy [pak] Je uslyel, e ho vyhnali ven, nalezl ho a ekl mu: "V v Boho Syna?"

  9:36 On odpovdl: "A kdo [to] je, Pane, abych v nho mohl vit?"

  9:37 Je mu tedy ekl: "U jsi ho i vidl. Je to ten, kter s tebou mluv."

  9:38 A on ekl: "Vm, Pane." A poklonil se mu.

  9:39 Tehdy Je ekl: "Piel jsem na tento svt k soudu: aby ti, kte nevid, vidli a ti, kte vid, [aby] oslepli."

  9:40 A uslyeli to [nkte] z farize, kte byli s nm, a ekli mu: "Jsme snad i my slep?"

  9:41 Je jim ekl: "Kdybyste byli slep, nemli byste hch; te ale kte: 'Vidme,' a proto v hch zstv."

  -

  God Rules.NET
   100 +   .