Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JOHN 1

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  1:1 La knceput era Cuvkntul, wi Cuvkntul era cu Dumnezeu, wi Cuvkntul era Dumnezeu.

  1:2 El era la knceput cu Dumnezeu.

  1:3 Toate lucrurile au fost fqcute prin El; wi nimic din ce a fost fqcut, n`a fost fqcut fqrq El.

  1:4 Kn El era viaya, wi viaya era lumina oamenilor.

  1:5 Lumina lumineazq kn kntunerec, wi kntunerecul n`a biruit -o.

  1:6 A venit un om trimes de Dumnezeu: numele lui era Ioan.

  1:7 El a venit ca martor, ca sq mqrturiseascq despre Luminq, pentruca toyi sq creadq prin el.

  1:8 Nu era el Lumina, ci el a venit ca sq mqrturiseascq despre Luminq.

  1:9 Lumina aceasta era adevqrata Luminq, care lumineazq pe orice om, venind kn lume.

  1:10 El era kn lume, wi lumea a fost fqcutq prin El, dar lumea nu L -a cunoscut.

  1:11 A venit la ai Sqi, wi ai Sqi nu L-au primit.

  1:12 Dar tuturor celor ce L-au primit, adicq celorce cred kn Numele Lui, le -a dat dreptul sq se facq copii ai lui Dumnezeu;

  1:13 nqscuyi nu din sknge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.

  1:14 Wi Cuvkntul S`a fqcut trup, wi a locuit printre noi, plin de har, wi de adevqr. Wi noi am privit slava Lui, o slavq kntocmai ca slava singurului nqscut din Tatql. -

  1:15 Ioan a mqrturisit despre El, cknd a strigat: ,,El este Acela despre care ziceam eu: ,Celce vine dupq mine, este knaintea mea, pentrucq era knainte de mine`. -

  1:16 Wi noi toyi am primit din plinqtatea Lui, wi har dupq har;

  1:17 cqci Legea a fost datq prin Moise, dar harul wi adevqrul au venit prin Isus Hristos.

  1:18 Nimeni n`a vqzut vreodatq pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este kn sknul Tatqlui, Acela L -a fqcut cunoscut.``

  1:19 Iatq mqrturisirea fqcutq de Ioan, cknd Iudeii au trimes din Ierusalim pe niwte preoyi wi Leviyi sq -l kntrebe: ,,Tu cine ewti?``

  1:20 El a mqrturisit wi n`a tqgqduit: a mqrturisit cq nu este el Hristosul.

  1:21 Wi ei l-au kntrebat: ,,Dar cine ewti? Ewti Ilie?`` Wi el a zis: ,,Nu sknt!`` ,,Ewti proorocul?`` Wi el a rqspuns: ,,Nu!``

  1:22 Atunci i-au zis: ,,Dar cine ewti? Ca sq dqm un rqspuns celorce ne-au trimes. Ce zici tu despre tine knsuyi?``

  1:23 ,,Eu``, a zis el, ,,sknt glasul celuice strigq kn pustie: ,Neteziyi calea Domnului`, cum a zis proorocul Isaia.``

  1:24 Trimewii erau din partea Fariseilor.

  1:25 Ei i-au mai pus urmqtoarea kntrebare: ,,Atunci de ce botezi, dacq nu ewti Hristosul, nici Ilie, nici proorocul?``

  1:26 Drept rqspuns, Ioan le -a zis: ,,Eu botez cu apq; dar kn mijlocul vostru stq Unul, pe care voi nu -L cunoawteyi.

  1:27 El este Acela care vine dupq mine, -wi care este knaintea mea; eu nu sknt vrednic sq -I desleg cureaua kncqlyqmintelor Lui.``

  1:28 Aceste lucruri s`au petrecut kn Betabara (Sau: Betania.), dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.

  1:29 A doua zi, Ioan a vqzut pe Isus venind la el, wi a zis: ,,Iatq Mielul lui Dumnezeu, care ridicq pqcatul lumii!

  1:30 El este Acela despre care ziceam: ,,Dupq mine vine un om, care este knaintea mea, cqci era knainte de mine.

  1:31 Eu nu -L cunowteam, dar tocmai pentru aceasta am venit sq botez cu apq: ca El sq fie fqcut cunoscut lui Israel.``

  1:32 Ioan a fqcut urmqtoarea mqrturisire: ,,Am vqzut Duhul pogorkndu-Se din cer ca un porumbel wi oprindu-Se peste El.

  1:33 Eu nu -L cunowteam; dar Celce m`a trimes sq botez cu apq, mi -a zis: ,Acela peste care vei vedea Duhul pogorkndu-Se wi oprindu-Se, este Celce boteazq cu Duhul Sfknt.`

  1:34 Wi eu am vqzut lucrul acesta, wi am mqrturisit cq El este Fiul lui Dumnezeu.``

  1:35 A doua zi, Ioan stqtea iarqw cu doi din ucenicii lui.

  1:36 Wi, pe cknd privea pe Isus umblknd, a zis: ,,Iatq Mielul lui Dumnezeu!``

  1:37 Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe, wi au mers dupq Isus.

  1:38 Isus S`a kntors; wi, cknd i -a vqzut cq merg dupq El, le -a zis: ,,Ce cqutayi?`` Ei I-au rqspuns: ,,Rabi (care, tklmqcit, knsemneazq: ,,Knvqyqtorule), unde locuiewti?``

  1:39 ,,Veniyi de vedeyi``, le -a zis El. S`au dus wi au vqzut unde locuia; wi kn ziua aceea au rqmas la El. Era cam pela ceasul al zecelea.

  1:40 Unul din cei doi, cari auziserq cuvintele lui Ioan wi merseserq dupq Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru.

  1:41 El, cel dintki, a gqsit pe fratele squ Simon, wi i -a zis: ,,Noi am gqsit pe Mesia`` (care, tklmqcit knsemneazq Hristos).

  1:42 Wi l -a adus la Isus. Isus l -a privit, wi i -a zis: ,,Tu ewti Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chifa``, (care, tklmqcit, knsemneazq Petru).

  1:43 A doua zi Isus a vrut sq Se ducq kn Galilea, wi a gqsit pe Filip. Wi i -a zis: ,,Vino dupq Mine.``

  1:44 Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei wi a lui Petru.

  1:45 Filip a gqsit pe Natanael, wi i -a zis: ,,Noi am gqsit pe Acela, despre care a scris Moise kn lege, wi proorocii: pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif.

  1:46 Natanael i -a zis: ,,Poate iewi ceva bun din Nazaret?`` ,,Vino wi vezi!`` i -a rqspuns Filip.

  1:47 Isus a vqzut pe Natanael venind la El, wi a zis despre el: ,,Iatq cu adevqrat un Israelit, kn care nu este viclewug.``

  1:48 ,,De unde mq cunowti?`` I -a zis Natanael. Drept rqspuns Isus i -a zis: ,,Te-am vqzut mai knainte ca sq te chieme Filip, cknd erai supt smochin.``

  1:49 Natanael I -a rqspuns: ,,Rabi, Tu ewti Fiul lui Dumnezeu, Tu ewti Kmpqratul lui Israel!``

  1:50 Drept rqspuns, Isus i -a zis: ,,Pentrucq yi-am spus cq te-am vqzut supt smochin, crezi? Lucruri mai mari deckt acestea vei vedea.``

  1:51 Apoi i -a zis: ,,Adevqrat, adevqrat vq spun, cq, deacum kncolo, veyi vedea cerul deschis wi pe kngerii lui Dumnezeu suindu-se wi pogorkndu-se peste Fiul omului.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск