Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JUDGES 6

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  6:1 Copiii lui Israel au fqcut ce nu plqcea Domnului; wi Domnul i -a dat kn mknile lui Madian, timp de wapte ani.

  6:2 Mkna lui Madian a fost puternicq kmpotriva lui Israel. Ca sq scape de Madian, copiii lui Israel fugeau kn vqgqunile munyilor, kn pewteri wi pe stknci kntqrite.

  6:3 Dupqce sqmqna Israel, Madian se suia cu Amalec wi fiii Rqsqritului, wi porneau kmpotriva lui.

  6:4 Tqbqrau kn faya lui, nimiceau roadele yqrii pknq spre Gaza; wi nu lqsau kn Israel nici merinde, nici oi, nici boi, nici mqgari.

  6:5 Cqci se suiau kmpreunq cu turmele wi corturile lor, soseau ca o mulyime de lqcuste, erau fqrq numqr, ei wi cqmilele lor, wi veneau kn yarq ca s`o pustiascq.

  6:6 Israel a ajuns foarte nenorocit din pricina lui Madian, wi copiii lui Israel au strigat cqtre Domnul.

  6:7 Cknd copiii lui Israel au strigat cqtre Domnul din pricina lui Madian,

  6:8 Domnul a trimes copiilor lui Israel un prooroc. El le -a zis: ,,Awa vorbewte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Eu v`am scos din Egipt, Eu v`am scos din casa robiei.

  6:9 V`am scqpat din mkna Egiptenilor wi din mkna tuturor celor ce vq apqsau; i-am izgonit dinaintea voastrq, wi v`am dat vouq yara lor.

  6:10 V`am zis: ,Eu sknt Domnul, Dumnezeul vostru; sq nu vq temeyi de dumnezeii Amoriyilor, kn a cqror yarq locuiyi. Dar voi n`ayi ascultat glasul Meu.``

  6:11 Apoi a venit Kngerul Domnului, wi S`a awezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer. Ghedeon, fiul squ, bqtea grku kn teasc, ca sq -l ascundq de Madian.

  6:12 Kngerul Domnului i S`a arqtat, wi i -a zis: ,,Domnul este cu tine, viteazule!``

  6:13 Ghedeon I -a zis: ,,Rogu-te, domnul meu, dacq Domnul este cu noi, pentruce ni s`au kntkmplat toate aceste lucruri? Wi unde sknt toate minunile acelea pe cari ni le istorisesc pqrinyii nowtri cknd spun: ,Nu ne -a scos oare Domnul din Egipt?` Acum Domnul ne pqrqsewte, wi ne dq kn mknile lui Madian!``

  6:14 Domnul S`a uitat la el, wi a zis: ,,Du-te cu puterea aceasta pe care o ai, wi izbqvewte pe Israel din mkna lui Madian; oare nu te trimet Eu?``

  6:15 Ghedeon I -a zis: ,,Rogu-te, domnul meu, cu ce sq izbqvesc pe Israel? Iatq cq familia mea eate cea mai sqracq din Manase, wi eu sknt cel mai mic din casa tatqlui meu.``

  6:16 Domnul i -a zis: ,,Eu voi fi cu tine, wi vei bate pe Madian ca pe un singur om``.

  6:17 Ghedeon I -a zis: ,,Dacq am cqpqtat trecere knaintea Ta, dq-mi un semn ca sq-mi arqyi cq Tu kmi vorbewti.

  6:18 Nu Te depqrta de aici pknq mq voi kntoarce la Tine, sq-mi aduc darul, wi sq -l pun knaintea Ta``. Wi Domnul a zis: ,,Voi rqmknea pknq te vei kntoarce.``

  6:19 Ghedeon a intrat kn casq, a pregqtit un ied, wi a fqcut azimi dintr`o efq de fqinq. A pus carnea kntr`un cow wi zeama a turnat -o kntr`o oalq, le -a adus subt stejar, wi I le -a pus knainte.

  6:20 Kngerul lui Dumnezeu i -a zis: ,,Ia carnea wi azimile, pune-le pe stknca aceasta wi varsq zeama``. Wi el a fqcut awa.

  6:21 Kngerul Domnului a kntins vkrful toiagului pe care -l avea kn mknq, wi a atins carnea wi azimile. Atunci, s`a ridicat din stkncq un foc care a mistuit carnea wi azimile. Wi Kngerul Domnului S`a fqcut nevqzut dinaintea lui.

  6:22 Ghedeon, vqzknd cq fusese Kngerul Domnului, a zis: ,,Vai de mine, Stqpkne Doamne! Am vqzut pe Kngerul Domnului fayq`n fayq``.

  6:23 Wi Domnul i -a zis: ,,Fii pe pace, nu te teme, cqci nu vei muri``.

  6:24 Ghedeon a zidit acolo un altar Domnului, wi i -a pus numele ,,Domnul pqcii``: altarul acesta este wi astqzi la Ofra, care era a familiei lui Abiezer.

  6:25 Kn aceeaw noapte, Domnul a zis lui Ghedeon: ,,Ia viyelul tatqlui tqu, wi un alt taur de wapte ani. Dqrkmq altarul lui Baal, care este al tatqlui tqu, wi taie parul knchinat Astartei, care este deasupra.

  6:26 Sq zidewti apoi wi sq kntocmewti, pe vkrful acestei stknci, un altar Domnului, Dumnezeului tqu. Sq iei taurul al doilea, wi sq aduci o ardere de tot, cu lemnul din stklpul idolului pe care -l vei tqia``.

  6:27 Ghedeon a luat zece oameni dintre slujitorii lui, wi a fqcut ce spusese Domnul; dar fiindcq se temea de casa tatqlui squ, wi de oamenii din cetate, a fqcut lucrul acesta noaptea, nu ziua.

  6:28 Cknd s`au sculat oamenii din cetate dis de dimineayq, iatq cq altarul lui Baal era dqrkmat, parul knchinat idolului deasupra lui era tqiat; wi al doilea taur era adus ca ardere de tot pe altarul care fusese zidit.

  6:29 Ei wi-au zis unul altuia: ,,Cine a fqcut lucrul acesta?`` Wi au kntrebat wi au fqcut cercetqri. Li s`a spus: ,,Ghedeon, fiul lui Ioas, a fqcut lucrul acesta``.

  6:30 Atunci oamenii din cetate au zis lui Ioas: ,,Scoate pe fiul tqu, ca sq moarq, cqci a dqrkmat altarul lui Baal wi a tqiat parul sfknt care era deasupra lui``.

  6:31 Ioas a rqspuns tuturor celor ce s`au knfqyiwat knaintea lui: ,,Oare datoria voastrq este sq apqrayi pe Baal? Voi trebuie sq -i veniyi kn ajutor? Oricine va lua apqrarea lui Baal, sq moarq pknq dimineayq. Dacq Baal este un Dumnezeu, sq-wi apere el pricina, fiindcq i-au dqrkmat altarul``.

  6:32 Kn ziua aceea au pus lui Ghedeon numele Ierubaal (Apere-se Baal), cqci au zis: ,,Apere-se Baal kmpotriva lui, fiindcq i -a dqrkmat altarul``.

  6:33 Tot Madianul, Amalec wi fiii Rqsqritului, s`au strkns kmpreunq, au trecut Iordanul, wi au tqbqrkt kn valea Isreel.

  6:34 Ghedeon a fost kmbrqcat cu Duhul Domnului; a sunat din trkmbiyq, wi Abiezer a fost chemat ca sq meargq dupq el.

  6:35 A trimes soli kn tot Manase, care deasemenea a fost chemat sq meargq dupq el. A trimes soli kn Awer, kn Zabulon wi kn Neftali, cari s`au suit sq le iese knainte.

  6:36 Ghedeon a zis lui Dumnezeu: ,,Dacq vrei sq izbqvewti pe Israel prin mkna mea, cum ai spus,

  6:37 iatq, voi pune un val de lknq kn arie; dacq numai lkna va fi acoperitq de rouq, wi tot pqmkntul va rqmknea uscat, voi cunoawte cq vei izbqvi pe Israel prin mkna mea, cum ai spus``.

  6:38 Wi awa s`a kntkmplat. Kn ziua urmqtoare, el s`a sculat disdedimineayq, a stors lkna, wi a scos roua din ea, care a dat un pahar plin cu apq.

  6:39 Ghedeon a zis lui Dumnezeu: ,,Sq nu Te aprinzi de mknie kmpotriva mea, wi nu voi mai vorbi deckt de data aceasta. Aw vrea numai sq mai fac o kncercare cu lkna: numai lkna sq rqmknq uscatq, wi tot pqmkntul sq se acopere cu rouq``.

  6:40 Wi Dumnezeu a fqcut awa kn noaptea aceea. Numai lkna a rqmas uscatq, wi tot pqmkntul s`a acoperit cu rouq.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск